Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 30.04.2022, 10

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Vastu võetud 28.04.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määrust nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetust võivad taotleda järgmised isikud (edaspidi koos taotleja):”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taotleja on ettevõtja, peab ta projekti kaasama veel vähemalt ühe lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele vastava ettevõtja, ja kui taotleja on mittetulundusühing või tulundusühistu, peab ta projekti kaasama veel vähemalt kaks lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele vastavat ettevõtjat, sõlmides selleks asjakohase § 9 lõikes 4 sätestatud andmeid sisaldava lepingu.”;

3) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266” tekstiosaga „jäätmeseaduse §-s 120, 1201 või 126”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetust võib taotleda sellise projekti elluviimiseks, mille eesmärk on arendada lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu toodete turustamisvõimalusi ja mis peab olema ellu viidud hiljemalt 2025. aasta 30. juunil.”;

5) paragrahvi 9 lõike 1 punktist 51 jäetakse välja tekstiosa „, kuid kes ei ole taotleja liikmed”;

6) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json