Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2014, 1

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.05.2014 nr 71

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruses nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) 3. peatüki 2. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Riigikantselei direktorid ja struktuuriüksuste juhid”;

2) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üksuse juht juhib ja esindab üksust ning oma vastutusalas Riigikantseleid, tagab üksuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise ning annab riigisekretärile aru üksuse tegevusest.

(3) Üksuse juhi nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu riigisekretär.”;

4) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Tugitegevuste osakond

Riigikantselei põhitegevuste toetamiseks on Riigikantseleis tugitegevuste osakond.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Andres Anvelt
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json