Teksti suurus:

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2014, 5

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” muutmine

Vastu võetud 28.05.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 46 alusel.

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 44 ja 45 alusel arvab Terviseamet isiku nimistust välja, kui nimistusse kantud isik ei ole Eesti rahvastikuregistri objekt, ravikindlustamata isiku elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei asu Eesti Vabariigis või isik määratakse teise nimistusse.”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Isiku nimistust väljaarvamisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 44 alusel avaldatakse otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.”.

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Helen Tralla
Kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json