Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 225 „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2015, 1

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 225 „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” muutmine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 62

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 39 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 225 „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõigetes 1 ja 7 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

2) paragrahvi 14 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Väikelaevajuhi tunnistus väljastatakse kümne tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisele järgnevast päevast.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Kruuse
Maaeluminister majandus- ja taristuministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json