Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2018, 1

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 25.05.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Jüri Luik
Minister

Meelis Oidsalu
Kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json