Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruse nr 108 „Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.05.2020, 2

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruse nr 108 „Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused” muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 41

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 9 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruses nr 108 „Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) keemilise, bioloogilise, radioloogilise, tuuma- või lõhkeaine sündmus – keemilise, bioloogilise, radioloogilise, tuuma- või lõhkeaine kuritahtlikust või terroristlikust kasutamisest põhjustatud, punktides 1–6 nimetatud sündmus või muu eespool nimetatud ainete kuritahtlikust või terroristlikust kasutamisest põhjustatud sündmus, mis ohustab inimeste elu, tervist, vara või keskkonda.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) keemilise, bioloogilise, radioloogilise, tuuma- või lõhkeaine sündmus – Kaitsepolitseiamet.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Mart Helme
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json