Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 36, 217

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 24.07.2008 nr 120

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 ja «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 31 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» (RT I 2004, 61, 434; 2007, 51, 352) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.»;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registrit peetakse «Avaliku teabe seaduses», «Isikuandmete kaitse seaduses», «Eesti Vabariigi haridusseaduses», käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.»;

3) paragrahvi 45 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2006. a määruses nr 92 «Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 16, 133) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 31 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.»;

2) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti Teadusinfosüsteemis (edaspidi register) koondatakse ühtseks tervikuks Eesti teadus- ja arendustegevusega seotud andmed.»;

3) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «Andmekogude seaduses» sõnadega «Avaliku teabe seaduses»;

4) paragrahvis 37 asendatakse sõnad «Andmekogude seadusega» sõnadega «Avaliku teabe seadusega»;

5) paragrahvi 39 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.».

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json