Teksti suurus:

Kaitseväe Klooga harjutusvälja asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 64, 919

Kaitseväe Klooga harjutusvälja asutamine

Vastu võetud 24.07.2008 nr 334

«Relvaseaduse» § 85 lõike 3 alusel:

1. Asutada kaitseväe Klooga harjutusväli asukohaga Harju maakonnas Keila vallas (pindala 989,9 ha, välispiiri pikkus 17 996 m) vastavalt Klooga harjutusvälja skeemile (lisatud).

2. Kaitseministeeriumil tagada kaitseväe Klooga harjutusvälja arendamisel eramaaomanike kaasamine ning nendega läbirääkimine maade kasutamise osas.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Korralduse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Lisa 13005965 334klisa

/otsingu_soovitused.json