Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna ja Vaivara valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2017, 43

Kohtla-Järve linna ja Vaivara valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

Vastu võetud 22.06.2017 nr 103

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 71 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vaivara valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

 (1) Vaivara valla piiri muudetakse senise Kohtla-Järve Viivikonna linnaosana (Viivikonna ja Sirgala) määratud territooriumi arvamisega Vaivara valla koosseisu.

 (2) Haldusüksuse piiride muutmise põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 2.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  Maa-amet kannab Vaivara valla piiri muudatused riigi maakatastri kaardile.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Paragrahvi 1 lõige 1 jõustub Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


1Seletuskirjaga saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär