Teksti suurus:

Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 „Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2020, 56

Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 „Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta” muutmine

Vastu võetud 26.06.2020 nr 25

Määrus kehtestatakse makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 636 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruses nr 41 „Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõna „vastuvõtja” sõnadega „kaarti väljastav”;

2) paragrahvi 6 punktis 4 asendatakse sõna „väljastaja” sõnaga „väljastav”;

3) paragrahvi 6 punktis 5 asendatakse sõna „vastuvõtja” sõnaga „vastuvõttev”;

4) paragrahvi 6 punktis 6 asendatakse sõnad „kaardi väljastaja” sõnadega „kaarti väljastav”;

5) paragrahvi 10 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eranditega seotud andmed kajastuvad määruse lisa 2 ridadel 1.3.1.2.4–1.3.1.2.9 ja 1.3.2.2.4–1.3.2.2.8, lisa 4 ridadel 3.2.1.3.4–3.2.1.3.10 ja 3.2.2.3.4–3.2.2.3.8, lisa 5 ridadel 4.2.1.3.4–4.2.1.3.8 ja 4.2.2.3.4–4.2.2.3.7 ja lisa 7 ridadel 6.1.2.4–6.1.2.11 ja 6.2.2.4–6.2.2.8.”;

6) määruse lisad 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 ja 16 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 30. juunil.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Makseteenuse pakkuja koondaruanne

Lisa 4 Kaardipõhiste maksetehingute aruanne, mille andmed esitab väljastav makseteenuse pakkuja

Lisa 5 Kaardipõhiste maksetehingute aruanne, mille andmed esitab vastuvõttev makseteenuse pakkuja

Lisa 6 Kaardiga sularaha väljavõtmiste aruanne, mille andmed esitab kaarti väljastav makseteenuse pakkuja

Lisa 7 E-raha maksetehingute aruanne

Lisa 11 Krediitkorralduste aruande skeem ja kontrollseosed

Lisa 13 Kaardipõhiste maksetehingute aruande (esitab väljastav makseteenuse pakkuja) skeem ja kontrollseosed

Lisa 14 Kaardipõhiste maksetehingute aruande (esitab vastuvõttev makseteenuse pakkuja) skeem ja kontrollseosed

Lisa 15 Kaardiga sularaha väljavõtmiste aruande skeem ja kontrollseosed

Lisa 16 E-raha maksetehingute aruande skeem ja kontrollseosed

/otsingu_soovitused.json