Teksti suurus:

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2023, 105

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.06.2023 otsus nr 312

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.06.2023

§ 1.   Muudatused riigieelarve administratiivses liigenduses

2023. aasta riigieelarve seaduse § 1 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad „KESKKONNAMINISTEERIUMI VALITSEMISALA” asendatakse sõnadega „KLIIMAMINISTEERIUMI VALITSEMISALA”;

2) sõnad „MAAELUMINISTEERIUMI VALITSEMISALA” asendatakse sõnadega „REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA”.

§ 2.   Muudatused riigieelarve vahendites (tuhandetes eurodes)

  (1) Muudatused konsolideeritud eelarves (tuhandetes eurodes)

  (2) Muudatused vahendte liigenduses (tuhandetes eurodes)

§ 3.  Muudatused tekstiparagrahvides

2023. aasta riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) seaduse § 12 lõike 2 alusel kehtestatav üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse suurus taotleja kuni 190,63-eurose kalendrikuu sissetuleku korral 440 eurot õppekuus, kalendrikuu sissetuleku vahemiku 190,64 kuni 381,25 eurot korral 270 eurot õppekuus ja kalendrikuu sissetuleku vahemiku 381,26 kuni 762,50 eurot korral 150 eurot õppekuus;”;

2) paragrahvi 7 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „1,0981 miljonit” tekstiosaga „1,0981 miljardit”;

3) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tervisekassa seaduse § 36 lõike 12 alusel kinnitatav Tervisekassa eelarvepositsioon on järgmine:
1) 2023. aastal 39,2 miljonit eurot;
2) 2024. aastal 51,4 miljonit eurot;
3) 2025. aastal −104,4 miljonit eurot;
4) 2026. aastal −129,1 miljonit eurot.”;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigikoolid võivad oma tegevuses kasutuses olnud vallasvara müügist laekunud vahenditest soetada koolile põhitegevuseks vajalikku vara, olles kavandatavast tehingust eelnevalt teavitanud Rahandusministeeriumi.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. juulil.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json