Teksti suurus:

Maa riigi omandisse jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 30, 610

Maa riigi omandisse jätmine

Vastu võetud 23.04.1996 nr 379

1. Vastavalt maareformi seaduse (RT I 1995, 10, 113) paragrahvidele 29, 30 ja paragrahvi 31 lõike 1 punktile 2 jätta riikliku kaitse all oleva ja riikliku kaitse all olevate objektide juurde kuuluva maana riigi omandisse Saare maakonnas Lümanda ja Kihelkonna vallas asuva Viidumäe looduskaitseala loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maa pindalaga 940,9 hektarit vastavalt käesoleva korralduse lisale.

2. Vastavalt maareformi seaduse (RT I 1995, 10, 113) paragrahvidele 29, 30 ja paragrahvi 31 lõike 1 punktile 1 jätta riigi omandisse jäävate hoonete ja rajatiste aluse ning neid teenindava maana riigi omandisse Saare maakonnas Lümanda vallas asuva Viidumäe looduskaitseala keskuse juurde kuuluv maa pindalaga 11,8 hektarit vastavalt käesoleva korralduse lisale.

3. Määrata käesoleva korralduse punktides 1 ja 2 nimetatud riigimaa valitsejaks Keskkonnaministeerium, kellel korraldada maaüksuste registreerimine riigi maakatastris.

Peaminister   Tiit VÄHI
Riigisekretär   Uno VEERING


Lisa
Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 1996. a korralduse nr 379-k juurde

Viidumäe looduskaitseala riigi omandisse jääv kaitsealune maa

Katastri-
üksuste
numbrid
asendi-
plaanil
Vald
Pindala (ha)
Kokku

sh õigusvastaselt
võõrandatud maa

1 Kihelkonna 252,5 230,0
2 Lümanda   60,3   60,3
3-a Kihelkonna   58,8   58,8
3-b Lümanda 145,6 112,0
4 Lümanda 220,2 160,0
5 Lümanda 203,5 203,5
Kokku: 940,9 824,6
sh Kihelkonna 311,3 288,8
Lümanda 629,3 535,8
6 Viidumäe looduskaitseala keskuse kompleksi hoonestusmaa
Lümanda   11,8 Keskuse kompleks
(arvatud riigi omandisse
valitsuse 25.10.1993. a
määrusega nr 328)
Kokku: 952,7 824,6
sh Kihelkonna 311,3 288,8
Lümanda 641,1 535,5

Riigisekretär   Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json