Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2016, 1

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.08.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määrust rakendatakse alates 1. juulist 2016. a.

Hannes Hanso
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json