Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2016, 3

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 19.08.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 alusel.

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suurus ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) Eesti Kultuurkapitalile;
10) ühistranspordiseaduse §-s 20 nimetatud lepingu alusel avaliku teenindamise kohustust täitvale vedajale TS Laevad OÜ liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel.”;

2) punkti 1 lõige 22 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkti 1 lõikes 5 asendatakse sõnad „avalikus kodanikuportaalis” sõnaga „e-äriregistrist”.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json