Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2017, 4

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Vastu võetud 24.08.2017 nr 25

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruses nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) maakonnakeskused – Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva, Pärnu, Rakvere, Rapla, Tallinn, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru kohalikud omavalitsuseüksused.”;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused peavad algama ja lõppema, ning mis peab jääma ajavahemikku 1. jaanuar 2014 kuni 31. august 2023.”;

3) paragrahvi 16 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Aruannete esitamise tähtajad toetuse saajale kehtestab rakendusüksus. Aruanded esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu.”;

5) paragrahvi 23 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse saaja esitab maksetaotluse struktuuritoetuse registri kaudu.”.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Üld- ja kutsehariduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json