Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2019, 6

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.08.2019 nr 51

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 ja ravimiseaduse § 59 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruses nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kehtestab TAI akadeemilise töötaja ametikohtade nimetused, nende täitmise tingimused ja korra ning akadeemilisele töötajale esitatavad nõuded;”;

2) paragrahvi 8 punkt 51 sõnastatakse järgmiselt:

„51) kehtestab TAI akadeemiliste töötajate atesteerimise tingimused ja korra;”;

3) määruse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Sotsiaalministri 14. juuli 2005. a määruse nr 91 „Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise, korraldamise ja tulemuste hindamise kord” § 1 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) on välisriigis läbinud proviisoriõppe õppekava, mille õpe erineb kõrgharidusseaduse § 7 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud proviisoriõppele esitatavatest nõuetest või”.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json