Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.10.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.09.2011, 5

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 27.09.2011 nr 46

Määrus kehtestatakse „Kohtute seaduse” §-de 11 ja 19 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” (RTL 2005, 111, 1707; RT I 2010, 78, 595) § 1 lõikes 4 tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 1 asendatakse arv „16” arvuga „17”;

2) punktis 5 asendatakse arv „4” arvuga „3”.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json