Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 30.09.2016, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.09.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 27.03.2015 määruse nr 23 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” jaoks avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 27.03.2015 määruses nr 23 tehakse järgmine muudatus:

Paragrahv 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotlus esitatakse rakendusüksusele struktuuritoetuse registri vahendusel taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse esitamisel lähtutakse registri andmeväljadest.”.

§ 2.  Keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 22.12.2014 määruses nr 59 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 9 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kasutatud seadme ostmise kulud.”;

2) paragrahv 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlus esitatakse rakendusüksusele struktuuritoetuse registri vahendusel taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse esitamisel lähtutakse registri andmeväljadest.”.

§ 3.  Keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 58 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 22.12.2014 määruses nr 58 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) erivahendite soetamise kulu on abikõlblik juhul, kui erivahendid on uued.”;

2) paragrahv 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotlus esitatakse rakendusüksusele struktuuritoetuse registri vahendusel taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse esitamisel lähtutakse registri andmeväljadest.”.

§ 4.  Keskkonnaministri 10.07.2015 määruse nr 44 „Toetuse andmise tingimused meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” tegevuse „Vooluveekogude tervendamine” jaoks avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 10.07.2015 määruses nr 44 tehakse järgmine muudatus:

Paragrahv 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlus esitatakse rakendusüksusele struktuuritoetuse registri vahendusel taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse esitamisel lähtutakse registri andmeväljadest.”.

§ 5.  Keskkonnaministri 04.07.2016 määruse nr 22 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 04.07.2016 määruses nr 22 tehakse järgmine muudatus:

Paragrahv 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kasutatud seadme ostmise kulu.”.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json