Teksti suurus:

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2021
Avaldamismärge:RT I, 30.09.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.09.2021 otsus nr 775

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.09.2021

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kui omandaja on Eesti riik, Eesti kohaliku omavalitsuse üksus, muu Eestis loodud avalik-õiguslik juriidiline isik või maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks asutatud riigi sihtasutus;”;

2) paragrahvi 10 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Füüsilisel isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kodanik, või juriidilisel isikul, kelle asukoht ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, on keelatud omandada kinnisasja järgmistel maa-aladel või maa-alade suuruse või nime muutumise korral nende 1999. aasta 31. detsembri seisuga eksisteerinud piirides:”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json