Teksti suurus:

Põllumajandusministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 15 „Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2013, 1

Põllumajandusministri 2. veebruari 2006. a määruse nr 15 „Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord” muutmine

Vastu võetud 23.10.2013 nr 61

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 93 lõike 4 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 2. veebruari 2006. a määrust nr 15 „Volitatud põldtunnustaja ning volitatud seemneproovi võtja tasu määrad ja tasustamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tasumäärad seemnepõllu põldtunnustamise korral on järgmised:
1) teravilja- ja kaunviljaliikide seemnepõllu eest 2,93 eurot hektari kohta;
2) heintaimede, õlikultuuride ja linaliikide seemnepõllu eest 3,42 eurot hektari kohta;
3) avamaa köögiviljakultuuri ja peedi seemnepõllu eest 2,44 eurot 100 ruutmeetri kohta;
4) katmikala köögiviljakultuuri seemnepõllu eest 0,98 eurot 100 ruutmeetri kohta.”;

2) paragrahvis 3 asendatakse arv „8,62” arvuga „12,40”;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Juhul kui volitatud põldtunnustaja või proovivõtja kasutab teenuse osutamiseks isiklikku sõiduvahendit, on tal õigus nõuda Põllumajandusametilt tasu auto kasutuskulu iga läbisõidukilomeetri kohta 0,3 eurot.”

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json