Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2015, 4

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 28.10.2015 nr 50

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” § 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti postiaadress on Tartu mnt 85, 10115 Tallinn.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2. novembril 2015. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json