Teksti suurus:

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.10.2019 otsus nr 498

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.10.2019

§ 1.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseadust täiendatakse §-ga 2641 järgmises sõnastuses:

§ 2641. Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seotud üleminekusätted

(1) Erandina käesoleva seaduse § 99 lõike 6 esimeses lauses sätestatud tähtajast kehtib Eestisse alaliselt elama asunud isiku Ühendkuningriigi juhiluba 12 kuud alates:

1) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisest, kui isik asus Eestisse alaliselt elama enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ilma lepinguta väljaastumist, või

2) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu kohase üleminekuperioodi lõppemisest, kui isik asus Eestisse alaliselt elama enne üleminekuperioodi lõppemist.

(2) Eestis kehtib liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardina ka Ühendkuningriigi pädeva asutuse antud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisel.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json