Teksti suurus:

"Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 65, 933

"Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 28.07.2008 nr 40

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 «Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord» (RTL 2002, 144, 2116; 2007, 3, 49) § 3 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 4000 krooni.».

§ 2. Määrust rakendatakse alates 1. augustist 2008. a.

Minister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json