Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2011, 10

Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis

Vastu võetud 28.11.2011 nr 50

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning „Avaliku teenistuse seaduse” § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.  Struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

  Kinnitada Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis (lisa).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks rahandusministri 25. juuli 2011. a määrus nr 42 „Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis” (RT I, 28.07.2011, 2).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Maksu- ja Tolliameti struktuur ning teenistujate koosseis

/otsingu_soovitused.json