Teksti suurus:

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2011, 11

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid1

Vastu võetud 18.09.2001 nr 293
RT I 2001, 77, 460
jõustumine 29.09.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.10.2007RT I 2007, 55, 36901.01.2008
24.11.2011RT I, 30.11.2011, 518.12.2011

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 3 lõike 4 alusel.

Määrusega kehtestatakse töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid vastavalt lisale.


1 Euroopa Komisjoni direktiiv 91/322/EMÜ soovituslike piirnormide kehtestamise kohta, et rakendada nõukogu direktiivi 80/1107/EMÜ töötajate kaitse kohta ohtude eest, mis tulenevad kokkupuutest keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste mõjuritega tööl (EÜT L 177, 5.07.1991, lk 22–24); Euroopa Komisjoni direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 142, 16.06.2000, lk 47–50); Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ (ELT L 38, 9.02.2006, lk 36–39); Euroopa Komisjoni direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse kolmas loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ (ELT L 338, 19.12.2009, lk 87–89)
[RT I, 30.11.2011, 5 - jõust. 18.12.2011]

Lisa Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json