Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2011, 13

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” muutmine

Vastu võetud 08.09.2011 nr 40

Määrus kehtestatakse „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse” § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruses nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” (RT I, 09.02.2011, 4) tehakse järgmine muudatus:

määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Hanno Pevkur
Minister

Juta Saarevet
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json