Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 1998. aasta määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2012, 1

Justiitsministri 30. novembri 1998. aasta määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 29.11.2012 nr 54

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 70 alusel.

§ 1.   Justiitsministri 30. novembri 1998. aasta määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine“ punkti 1 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Käesolevaid tasumäärasid ei rakendata, kui arvutiandmeid kasutab täidesaatva riigivõimu haldusorgan, kohus, valla- või linnavalitsus, samuti riigiasutusest või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus ning elektrituruseaduse § 38 lõikes 2 nimetatud süsteemihaldur seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.“.

§ 2.   Määrus jõustub 3. detsembril 2012. aastal.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json