Teksti suurus:

Justiitsministri 14. juuli 2014. a määruse nr 22 „Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine” muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2016, 2

Justiitsministri 14. juuli 2014. a määruse nr 22 „Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine” muutmise määrus

Vastu võetud 28.11.2016 nr 24

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 351 lõike 4 alusel.

Justiitsministri 14. juuli 2014. a määruse nr 22 „Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine” lisa 1 „Õiguste deklaratsioon” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 1 Õiguste deklaratsioon