Teksti suurus:

Finantsinspektsiooni 2019. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määra kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Finantsinspektsiooni 2019. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määra kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rahandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT I, 30.11.2018, 10

  Finantsinspektsiooni 2019. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määra kehtestamine

  Vastu võetud 27.11.2018 nr 49

  Määrus kehtestatakse Finantsinspektsiooni seaduse § 40 lõike 1 alusel.

   

    Finantsinspektsiooni 2019. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa kehtestatakse järgmises määras:
    1) krediidiasutus või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaal – 0,0175 protsenti krediidiasutuse või vastava Eesti filiaali varast;
    2) krediidiandja või välisriigi krediidiandja Eesti filiaal – 0,1 protsenti krediidiandja või vastava Eesti filiaali tarbijatele väljastatud tarbimiskrediidi jäägist;
    3) krediidivahendaja või välisriigi krediidivahendaja Eesti filiaal – 0,1 protsenti krediidivahendaja või vastava Eesti filiaali tarbijatele vahendatud tarbimiskrediidi summast;
    4) investeerimisühing või välisriigi investeerimisühingu Eesti filiaal – 0,23 protsenti investeerimisühingu või vastava Eesti filiaali varast;
    5) kogumispensionide seaduse §-s 3 sätestatud pensionifondi valitsev fondivalitseja või pensionifondi valitsev välisriigi fondivalitseja Eesti filiaal – 0,0095 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali valitsetavate pensionifondide varast;
    6) fondivalitseja või välisriigi fondivalitseja Eesti filiaal – 0,013 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali valitsevate eurofondide või alternatiivfondide varast, kui käesoleva määruse punktist 7 ei tulene teisiti, või välisriigi fondivalitseja valitsetavate Eestis moodustatud või asutatud eurofondide või alternatiivfondide varast, kui neid fonde valitsetakse piiriüleselt, kusjuures vara hulka ei arvestata väikesemahuliste alternatiivfondide fondivalitseja valitsetavaid alternatiivfonde;
    7) fondivalitseja – 0,0013 protsenti fondivalitseja valitsevate välisriigis moodustatud või asutatud eurofondide või alternatiivfondide varast, kui nimetatud fondide osakuid või aktsiaid ei pakuta Eestis avalikult, kusjuures vara hulka ei arvestata väikesemahuliste alternatiivfondide fondivalitseja valitsetavaid alternatiivfonde;
    8) määratud väljamaksetega tööandja pensionifond – 0,02 protsenti fondi vara ja fondi tehtud sissemaksete kogusummast;
    9) kahjukindlustuse või kahjukindlustuse edasikindlustusega tegelev kindlustusandja või mõlemal juhul vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaal – 0,097 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali brutokindlustusmaksetest;
    10) elukindlustusega tegelev kindlustusandja või vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaal – 0,023 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali vara ja brutokindlustusmaksete kogusummast;
    11) elukindlustuse edasikindlustusega tegelev kindlustusandja või vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaal – 0,05 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali edasikindlustuse brutokindlustusmaksetest;
    12) kindlustusmaakler või välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaal – 0,92 protsenti kindlustusmaakleri või vastava Eesti filiaali kogutud vahendustasude kogusummast;
    13) väärtpaberite keskdepositoorium, pensioniregistri pidaja, väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja ja reguleeritud väärtpaberituru korraldaja – 0,5 protsenti ärituludest;
    14) e-raha asutus või välisriigi e-raha asutuse Eesti filiaal – 0,22 protsenti e-raha asutuse või vastava Eesti filiaali varast;
    15) makseasutus või välisriigi makseasutuse Eesti filiaal – 0,019 protsenti makseasutuse või vastava Eesti filiaali täidetud ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud makseteenuse osutamise käigus algatatud maksetehingute kogusummast;
    16) makseasutus, kellele kohaldatakse makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 11 lõikes 3 nimetatud erandit, või välisriigi makseasutuse Eesti filiaal, kes osutab üksnes makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lõike 1 punktis 8 nimetatud makseteenust, või makseasutus või välisriigi makseasutuse Eesti filiaal, kes osutab makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud makseteenust – 0,5 protsenti ärituludest;
    17) atmosfääriõhu kaitse seaduse § 162 lõike 1 alusel enampakkumisel otsepakkumiste esitamiseks loa taotlenud isik – 0,1 protsenti isiku tehtud otsepakkumiste mahust;
    18) aruandlusteenuse osutaja – 0,01 protsenti ärituludest.

  Toomas Tõniste
  Rahandusminister

  Veiko Tali
  Kantsler

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json