Teksti suurus:

"Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooniga" ühinemine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.07.2008
Avaldamismärge:RT II 2008, 18, 53

"Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooniga" ühinemine

Vastu võetud 31.07.2008 nr 346

Vabariigi Valitsuse 02.06.2016 korraldus nr 191 konventsiooniga ühinemisel tehtud deklaratsiooni tagasivõtmise kohta


«Välissuhtlemisseaduse» § 16 alusel:

1. Ühineda «Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooniga»1, mis on sõlmitud 22. mail 2001. a Stockholmis.

2. Teha punktis 1 nimetatud konventsiooniga ühinemisel järgmised deklaratsioonid:
1) kooskõlas konventsiooni artikli 25 lõikega 4 jõustuvad kõik konventsiooni A, B ja C lisa muudatused Eesti Vabariigi suhtes alles pärast seda, kui Eesti Vabariik on hoiule andnud muudatuste heakskiitmiskirja;
2) Euroopa Ühenduse liikmesriigina on Eesti Vabariik delegeerinud Euroopa Ühendusele oma pädevuse valdkondades, mida konventsioon käsitleb ja mis on loetletud deklaratsioonis, mis on nõukogu 14. oktoobri 2004. a otsuse nr 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel2, lisa.
__________________________
1 ELT L 209, 31.07.2006, lk 3–29
2 ELT L 209, 31.07.2006, lk 1–2

Peaminister Andrus ANSIP
Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

/otsingu_soovitused.json