Teksti suurus:

"Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooniga" ühinemine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II 2008, 18, 53

"Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooniga" ühinemine

Vastu võetud 31.07.2008 nr 346

Vabariigi Valitsuse 02.06.2016 korraldus nr 191 konventsiooniga ühinemisel tehtud deklaratsiooni tagasivõtmise kohta

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni 2009. aasta muudatused

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni 2011. aasta muudatused

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni lisa A 2013. aasta muudatused

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja C lisa 2015. aasta muudatused

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja C lisa 2017. aasta muudatused

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni 2019. aasta muudatused


«Välissuhtlemisseaduse» § 16 alusel:

1. Ühineda «Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooniga»1, mis on sõlmitud 22. mail 2001. a Stockholmis.

2. Teha punktis 1 nimetatud konventsiooniga ühinemisel järgmised deklaratsioonid:
1) kooskõlas konventsiooni artikli 25 lõikega 4 jõustuvad kõik konventsiooni A, B ja C lisa muudatused Eesti Vabariigi suhtes alles pärast seda, kui Eesti Vabariik on hoiule andnud muudatuste heakskiitmiskirja;
2) Euroopa Ühenduse liikmesriigina on Eesti Vabariik delegeerinud Euroopa Ühendusele oma pädevuse valdkondades, mida konventsioon käsitleb ja mis on loetletud deklaratsioonis, mis on nõukogu 14. oktoobri 2004. a otsuse nr 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel2, lisa.
__________________________
1 ELT L 209, 31.07.2006, lk 3–29
2 ELT L 209, 31.07.2006, lk 1–2

Peaminister Andrus ANSIP
Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json