Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2010, 12

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.12.2010 nr 117

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 47 lõike 5, § 47 lõike 6 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määruse nr 27 „Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määruse nr 27 „Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord” (RTL 2002, 138, 2023) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 47 lõike 5 alusel.”

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määruse nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määruse nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord” (RTL 2002, 137, 2011) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 47 lõike 6 alusel.”

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. jaanuari 2004. a määruse nr 9 „Laevakontrolli akti vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. jaanuari 2004. a määruse nr 9 „Laevakontrolli akti vorm” (RTL 2004, 7, 93) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 79 lõike 6 alusel.”

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 2. jaanuaril.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json