Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2014, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2014 otsus nr 567

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2014

§ 1.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Liiva ja kruusa kaevandamise korral maismaal allpool põhjavee taset seda taset alandamata rakendatakse kaevandamisõiguse tasu arvutamisel koefitsienti 0,5.”;

2) paragrahvi 681 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva seaduse § 9 lõiget 51 kohaldatakse alates 2015. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json