Teksti suurus:

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2014, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2014 otsus nr 568

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2014

§ 1.  Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse § 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatükk jõustub selle rakendamise seadusega.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json