Teksti suurus:

Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2015, 132

Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.12.2015 nr 43

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 117 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2015. a määruse nr 122 „Volituse andmine vangistusseaduse § 117 lõikest 1 tuleneva õigusakti kehtestamiseks” alusel.

§ 1.  Stipendiumi suurus

  (1) Ettevalmistusteenistuse ajal makstakse vanglaametniku kandidaadile, kes võtab õppetööst nõuetekohaselt osa, stipendiumi 260 eurot kuus.

  (2) Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi vähendatakse, kui ta on arvestusperioodi jooksul mõjuva põhjuseta puudunud õppetöölt. Stipendiumi vähendatakse ulatuses, mis vastab toimunud õppetöö ajast põhjuseta puudutud aja osale.

  (3) Stipendiumi suurust võib suurendada kuni 50% või maksta vanglaametniku kandidaadile ühekordset lisastipendiumi, kui vanglaametniku kandidaat on eriliselt silma paistnud õppetöös, esindanud õppeasutust või aidanud muul viisil edukalt kaasa õppeasutuse ülesannete täitmisele.

  (4) Kandidaadile määratava stipendiumi suuruse otsustab õppeasutuse juht või tema määratud isik.

§ 2.  Stipendiumi maksmine

  (1) Ettevalmistusteenistuse teoreetilise ja praktilise väljaõppe ajal makstakse vanglaametniku kandidaadile stipendiumi.

  (2) Stipendiumi ei maksta vanglaametniku kandidaadile:
  1) ajal, mil tema ettevalmistusteenistus on peatatud;
  2) vangistusseaduse § 117 lõikes 3 nimetatud õppetööst vabal ajal.

§ 3.  Maksmise kord

  (1) Stipendiumi arvestust ja väljamaksmist korraldab õppeasutus, kus vanglaametniku kandidaat on ettevalmistusteenistuses. Stipendiumi makstakse selle õppeasutuse eelarvest.

  (2) Stipendium makstakse välja hiljemalt järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (3) Stipendium makstakse vanglaametniku kandidaadi arvelduskontole.

§ 4.  Stipendiumist loobumine

  Stipendiumist loobumise kohta esitab vanglaametniku kandidaat kirjaliku avalduse õppeasutuse juhile.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. jaanuarist.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json