Teksti suurus:

Ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2016, 4

Ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 28.12.2016 nr 81

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 33 lõike 7 ja § 79 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruse nr 36 „Ravimiregistri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruses nr 36 „Ravimiregistri põhimäärus” täiendatakse § 9 lõiget 5 punktiga 71 järgmiselt:

„71) turustatava käsimüügiravimi pakendi infolehe tõlge vene ja inglise keelde;”.

§ 2.   Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” sõnastatakse § 6 lõige 12 järgmiselt:

„(12) Ravimi kasutamist käsitlev tekst kantakse kas väljastatava ravimi pakendile või pakendi külge kinnitatavale lehele. Kleebise kasutamisel ei tohi see varjata olulist teavet. Ravimi väljastamisel tuleb patsienti suuliselt teavitada ravimi õigest ja ohutust tarvitamisest, tähelepanu tuleb juhtida ravimi õigele säilitamisele ning pakendil olevatele muudele märkustele. Käsimüügiravimi väljastamisel antakse patsiendi soovil temale kaasa ravimiregistrist kättesaadav pakendi infolehe tõlge vene või inglise keelde.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Ebe Sarapuu
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json