Teksti suurus:

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord

Sotsiaalminister
määrus

lisa 13012497

Lisa 3

 

Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

l i s a  3

[Kehtetu - RTL 2002, 118, 1718 – jõust. 21.10.2002]

 

/otsingu_soovitused.json