Teksti suurus:

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord

Sotsiaalminister
määrus

lisa 13012498

Lisa 5

Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

l i s a  5

 

 

Sotsiaalministeerium

Lk 1 (4)

Statistika ja analüüsi osakond tel (2) 62 69 760

Gonsiori 29 15027 TALLINN

Aruande esitaja

Aadress

 

 

Juhataja ees- ja perekonnanimi, telefon

Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid

 

 

kvartaalne aruanne kasvavas kokkuvõttes aasta algusest (1.kv, poolaasta, 9 kuud, aasta)

 

Esitavad: maavalitsused kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks

 

soodustingimustel eraldamise korra” juurde

1. Abivahendi saajad *

 

 

neist

 

 

 

neist

töövõimelises eas isikud

 

Abivahendi liik

Abivahendi saajate arv kokku

kuni 18 a lapsed

puudega lapsed *

töötavad

mittetöötavad

vanaduspensionieas isikud

A

1

2

3

4

5

6

Müüdav abivahend

 

 

 

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

laenutatav abivahend

 

 

 

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

* Igat isikut arvestatakse vaid üks kord, sõltumata sellest, mitu korda ta aruandeperioodi jooksul abivahendit sai.

** Puudega lapse tõendit või lapsinvaliidi tõendit omavad lapsed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk 2 (4)

2. Abivahendite maksumus ja finantseerimine (krooni)

 

 

sellest

Abivahendi liik

Abivahendite maksumus kokku

maksis riik

s.h. abivahendid lastele

A

1

2

3

Müüdav abivahend

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

Kokku

 

 

 

Laenutatav abivahend*

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

Kokku

 

 

 

Müüdavad ja laenutatavad kokku

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

Kokku

 

 

 

* Laenutatava abivahendi maksumus - teenustasu, s.o. laenutamise maksusmus

 

 

 

 

 

 


 

Lk 3 (4)

3. Abivahendi saajad firmade lõikes

 

Abivahendisaajate arv*

 

 

neist

Firma nimi

kokku

liikumisabivahendid

ortoosid ja proteesid

põetus- ja hooldusvahendid

nägemisabivahendid

kuulmisabivahendid

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

A

1

2

3

4

5

6

7

Müüdav abivahend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

Laenutatav abivahend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

* Iga isikut arvestatakse vaid üks kord, sõltumata sellest, mitu korda ta aruandeperioodi jooksul abivahendit sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk 4 (4)

 

4. Abivahendite maksumus firmade lõikes (krooni)

 

 

Abivahendi saajate arv

 

 

 

neist

 

Firma nimi

kokku

liikumisabivahendid

sh ratastoolid

ortoosid ja proteesid

sh tallatoed

põetus- ja hooldusvahendid

sh mähkmed

nägemisabivahendid

kuulmisabivahendid

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

A

1

2

 

3

 

4

 

5

6

7

 

Müüdav abivahend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenutatav abivahend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müüdavad ja laenutatavad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Laenutatava abivahendi maksumus - teenustasu, s.o. laenutamise maksumus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json