Teksti suurus:

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord

Sotsiaalminister
määrus

lisa 13012499

Lisa 4

 Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

l i s a  4

 ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART

Nimi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Isikukood: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Elukoht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Puude iseloom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Kaardi väljastaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kehtib: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jrk nr

Kp

Ettevõtte nimetus

Abivahendi nimetus

Kogumaksumus

Riigi dotats.

Oma osalus

Kätte saadud

Ettevõtte esindaja

Kliendi allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json