Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 "Piirirežiimi eeskirja kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 37, 224

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 "Piirirežiimi eeskirja kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 07.08.2008 nr 127

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 8 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 kinnitatud «Piirirežiimi eeskirjas» (RT I 1997, 69, 1126; 2008, 14, 102) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 39 sõnastatakse järgmiselt:

«39. Kui laeval ei ole võimalik sadamas silduda, võib laeva piirikontroll toimuda sisemerel piirivalvega kooskõlastatud kohas. Laeva piirikontrolli aja määrab piirivalvepiirkonna poolt määratud isik.»;

2) punktis 58 asendatakse sõnad «, võib siseneda sisemerre, suunduda sadamasse või sadama reidile, kus» sõnadega «, võib siseneda sisemerre või suunduda sadamasse, kus»;

3) punkt 62 sõnastatakse järgmiselt:

«62. Välisvetest saabunud laev võib piirikontrolli läbimata jääda sadamasse sisenemise ootel ankrusse sisemerel piirivalvega kooskõlastatud kohas kuni 5 ööpäevaks. Laeva lossimine sisemerel võib toimuda ainult pärast piirikontrolli läbimist.».

Peaminister Andrus ANSIP
Siseminister Jüri PIHL
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json