Teksti suurus:

Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2008
Avaldamismärge:

Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid

Vastu võetud 25.02.2005 nr 26
RTL 2005, 28, 390
jõustumine 13.03.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.11.2005 nr 138 (RTL 2005, 114, 1759) 2.12.2005

2.06.2006 nr 50 (RTL 2006, 47, 847) 15.06.2006

16.01.2007 nr 4 (RTL 2007, 8, 128) 29.01.2007

11.01.2008 nr 3 (RTL 2008, 7, 76) 27.01.2008

19.08.2008 nr 73 (RTL 2008, 72, 1011) 29.08.2008

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 5 lõike 3 alusel.

Määrusega kinnitatakse riigimaanteede nimekiri teeliikide jaotuses (juurde lisatud).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid»
lisa
[RTL 2008, 72, 1011 – jõust. 29.08.2008]

RIIGIMAANTEEDE NIMEKIRI JA RIIGIMAANTEEDE LIIGID

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km

 lõpp
km

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Põhimaanteed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

E20    1

Tallinn–Narva

212,287

10,375

208,838

198,463

1.2.1

E263  2

Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa

288,516

5,505

288,516

283,011

1.3.1

3

Jõhvi–Tartu–Valga

219,318

3,463

130,236

208,527

1.3.2

3

Jõhvi–Tartu–Valga

 

137,564

219,318

 

1.4.1

E67    4

Tallinn–Pärnu–Ikla

192,708

13,040

124,572

174,598

1.4.2

 

 

 

125,191

130,875

 

1.4.3

 

 

 

134,866

192,248

 

1.5.1

5

Pärnu–Rakvere–Sõmeru

184,340

1,666

95,246

182,555

1.5.2

5

Pärnu–Rakvere–Sõmeru

 

95,365

184,340

 

1.6.1

6

Valga–Uulu

124,759

1,280

124,759

123,479

1.7.1

E77    7

Riia–Pihkva (181.5-202.853)

21,965

181,500

202,853

21,353

1.8.1

8

Tallinn–Paldiski

47,152

11,300

47,152

35,852

1.9.1

9

Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla

80,867

0,983

70,350

76,519

1.9.2

 

 

 

73,505

80,657

 

1.10.1

10

Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare

143,728

0,000

67,450

140,788

1.10.2

 

 

 

68,102

141,440

 

1.11.1

11

Tallinna ringtee

38,418

0,000

38,418

38,418

1.12.1

92

Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme

122,595

0,000

71,128

117,748

1.12.2

92

Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme

 

75,975

122,595

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tugimaanteed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

12

Kose–Jägala

36,067

0,000

36,067

36,067

2.2.1

13

Jägala–Käravete

52,702

0,000

52,702

52,702

2.3.1

14

Kose–Purila

39,145

0,000

39,145

39,145

2.4.1

15

Tallinn–Rapla–Türi

97,154

4,518

8,542

91,900

2.4.2

15

Tallinn–Rapla–Türi

 

9,278

97,154

 

2.5.1

17

Keila–Haapsalu

68,795

2,760

68,795

66,035

2.6.1

18

Niitvälja–Kulna

4,736

0,000

4,736

4,736

2.7.1

20

Põdruse–Kunda–Pada

28,337

0,000

13,380

24,830

2.7.2

 

 

 

16,887

28,337

 

2.8.1

21

Rakvere–Luige

69,586

3,388

69,586

66,198

2.9.1

22

Rakvere–Väike-Maarja–Vägeva

52,025

2,959

52,025

49,066

2.10.1

23

Rakvere–Haljala

8,333

0,000

8,333

8,333

2.11.1

24

Tapa–Loobu

25,993

2,310

25,993

23,683

2.12.1

25

Mäeküla–Koeru–Kapu

25,292

0,000

25,292

25,292

2.13.1

26

Türi–Arkma

21,170

0,000

21,170

21,170

2.14.1

27

Rapla–Järvakandi–Kergu

40,816

0,000

40,816

40,816

2.15.1

28

Rapla–Märjamaa

21,578

0,000

21,578

21,578

2.16.1

29

Märjamaa–Koluvere

25,065

0,000

25,065

25,065

2.17.1

31

Haapsalu–Laiküla

35,955

2,509

35,955

33,446

2.18.1

32

Jõhvi–Vasknarva

49,927

0,000

49,927

49,927

2.19.1

33

Jõhvi–Kose

3,566

1,650

3,566

1,916

2.20.1

34

Kiviõli–Varja

8,712

0,000

8,712

8,712

2.21.1

35

Iisaku–Tudulinna–Avinurme

33,520

0,000

33,520

33,520

2.22.1

36

Jõgeva–Mustvee

38,910

0,000

38,910

38,910

2.23.1

37

Jõgeva–Põltsamaa

26,068

0,000

25,117

25,117

2.24.1

38

Põltsamaa–Võhma

27,575

0,000

2,240

26,076

2.24.2

 

 

 

3,739

27,575

 

2.25.1

39

Tartu–Jõgeva–Aravete

108,019

0,000

108,019

108,019

2.26.1

40

Tartu–Tiksoja

6,979

4,052

6,979

2,927

2.27.1

41

Kärevere–Kärkna

12,945

0,000

12,945

12,945

2.28.1

42

Kärkna–Kobratu

7,142

0,000

7,142

7,142

2.29.1

43

Aovere–Kallaste–Omedu

57,041

0,000

57,041

57,041

2.30.1

44

Aovere–Luunja

11,352

0,000

11,352

11,352

2.31.1

45

Tartu–Räpina–Värska

85,490

3,217

85,490

82,273

2.32.1

46

Tatra–Otepää–Sangaste

46,642

0,000

46,642

46,642

2.33.1

47

Sangla–Rõngu

22,384

0,000

22,384

22,384

2.34.1

49

Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia

82,081

0,000

82,081

82,081

2.35.1

50

Viljandi tee

4,398

0,000

2,644

2,644

2.36.1

51

Viljandi–Põltsamaa

43,410

0,596

43,410

42,814

2.37.1

52

Viljandi–Rõngu

61,107

0,000

61,107

61,107

2.38.1

53

Laidu tee

3,568

0,000

3,568

3,568

2.39.1

54

Karksi-Nuia–Lilli

16,975

0,000

16,975

16,975

2.40.1

55

Mõisaküla tee

4,425

0,000

4,425

4,425

2.41.1

57

Mudiste–Suure-Jaani–Vändra

42,840

0,000

42,840

42,840

2.42.1

58

Aluste–Kergu

12,228

0,000

12,228

12,228

2.43.1

59

Pärnu–Tori

23,450

1,532

23,450

21,918

2.44.1

60

Pärnu–Lihula

56,072

2,494

56,072

53,578

2.45.1

61

Põlva–Reola

37,059

0,621

37,059

36,438

2.46.1

62

Kanepi–Leevaku

41,751

0,000

19,196

39,202

2.46.2

 

 

 

21,745

41,751

 

2.47.1

63

Karisilla–Petseri

17,800

0,000

17,800

17,800

2.48.1

64

Võru–Põlva

24,692

0,715

23,811

23,096

2.49.1

65

Võru–Räpina

43,956

2,142

43,956

41,814

2.50.1

66

Võru–Verijärve

6,518

2,702

6,518

3,816

2.51.1

67

Võru–Mõniste–Valga

83,258

2,456

77,214

74,758

2.52.1

68

Mõniste–Ape

8,926

0,000

8,926

8,926

2.53.1

69

Võru–Kuigatsi–Tõrva

71,252

0,000

56,994

71,060

2.53.2

 

 

 

57,186

71,252

 

2.54.1

70

Antsla–Vaabina

6,942

0,000

6,942

6,942

2.55.1

71

Rõngu–Otepää–Kanepi

39,289

0,000

39,289

39,289

2.56.1

72

Sangaste–Tõlliste

16,627

0,000

16,627

16,627

2.57.1

73

Tõrva–Pikasilla

11,980

0,000

11,980

11,980

2.58.1

75

Tumala–Orissaare–Väike väin

8,257

0,000

8,257

8,257

2.59.1

76

Kuressaare ringtee

13,531

0,000

13,531

13,531

2.60.1

77

Kuressaare–Sääre

47,388

2,820

47,388

44,568

2.61.1

78

Kuressaare–Kihelkonna–Veere

47,827

2,333

47,827

45,494

2.62.1

79

Upa–Leisi

36,809

0,000

36,809

36,809

2.63.1

80

Heltermaa–Kärdla–Luidja

50,210

0,000

50,210

50,210

2.64.1

81

Kärdla–Käina

21,700

0,000

21,700

21,700

2.65.1

82

Lehtma sadama tee

6,980

0,000

6,980

6,980

2.66.1

83

Suuremõisa–Käina–Emmaste

31,150

0,000

31,150

31,150

2.67.1

84

Emmaste–Luidja

29,940

0,000

29,940

29,940

2.68.1

85

Liiapeksi–Loksa

15,491

0,000

15,491

15,491

2.69.1

86

Kuressaare–Võhma–Panga

36,839

0,000

36,839

36,839

2.70.1

87

Põlva ringtee

6,010

0,000

6,010

6,010

2.71.1

88

Rakvere–Rannapungerja

70,830

2,893

70,830

67,937

2.72.1

89

Põlva–Saverna

20,368

0,000

20,368

20,368

2.73.1

90

Põlva–Karisilla

34,219

0,000

34,219

34,219

2.74.1

91

Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa

26,334

6,877

11,574

11,950

2.74.2

91

Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa

 

19,081

26,334

 

2.75.1

93

Kohtla-Järve–Kukruse

10,674

0,000

0,459

3,156

2.75.2

93

Kohtla-Järve–Kukruse

 

7,997

10,674

 

2.76.1

94

Muuga sadama tee

3,440

0,000

3,440

3,440

2.77.1

95

Kõrveküla – Tartu

1,901

0,000

1,901

1,901

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Kõrvalmaanteed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

11101

Kallavere–Ülgase

3,650

0,715

3,650

2,935

3.2.1

11102

Maardu mõisa tee

3,086

0,000

3,086

3,086

3.3.1

11103

Maardu–Raasiku

12,033

0,000

12,033

12,033

3.4.1

11104

Kodasoo–Kaberla

3,557

0,000

3,557

3,557

3.5.1

11105

Kiiu–Soodla

9,356

0,000

9,356

9,356

3.6.1

11106

Kuusalu tee

1,935

0,000

1,935

1,935

3.7.1

11107

Kahala tee

3,170

0,000

3,170

3,170

3.8.1

11108

Valgejõe tee

4,886

0,000

4,886

4,886

3.9.1

11109

Jõelähtme–Kostivere

2,573

0,000

2,573

2,573

3.10.1

11110

Nehatu–Loo–Lagedi

3,904

0,000

3,904

3,904

3.11.1

11111

Lagedi jaama tee

0,805

0,000

0,805

0,805

3.12.1

11112

Lagedi–Jüri

4,711

0,000

4,711

4,711

3.13.1

11113

Assaku–Jüri

5,074

0,000

5,074

5,074

3.14.1

11114

Jüri–Vaida

8,471

0,000

8,471

8,471

3.15.1

11115

Kurna–Tuhala

20,710

0,000

20,710

20,710

3.16.1

11116

Kanamaa–Jõgisoo

5,108

0,000

5,108

5,108

3.17.1

11117

Valingu–Jõgisoo

5,058

0,000

5,058

5,058

3.18.1

11121

Kose tee

0,134

0,000

0,134

0,134

3.19.1

11122

Kose sanatooriumi tee

2,061

0,000

2,061

2,061

3.20.1

11123

Kose–Ravila–Nõmbra

8,130

0,000

8,130

8,130

3.21.1

11124

Viskla–Pikavere

10,075

0,000

10,075

10,075

3.22.1

11125

Perila–Jäneda

34,970

0,000

34,970

34,970

3.23.1

11126

Alavere tee

1,251

0,000

1,251

1,251

3.24.1

11127

Kaunissaare–Kehra

2,998

0,000

2,998

2,998

3.25.1

11128

Kehra jaama tee

1,228

0,000

1,228

1,228

3.26.1

11129

Kehra tee

3,497

0,000

3,497

3,497

3.27.1

11131

Anija tee

1,668

0,000

1,668

1,668

3.28.1

11132

Soodla–Kehra

6,078

0,000

6,078

6,078

3.29.1

11133

Soodla tee

0,927

0,000

0,927

0,927

3.30.1

11134

Raudoja–Vikipalu–Kehra

10,720

0,000

10,720

10,720

3.31.1

11136

Alavere ring

0,848

0,000

0,848

0,848

3.32.1

11137

Alavere–Voose

9,745

0,000

9,745

9,745

3.33.1

11141

Ojasoo–Ardu

9,957

0,000

9,957

9,957

3.34.1

11142

Kõue–Virla

6,788

0,000

6,788

6,788

3.35.1

11143

Triigi–Kõue

1,360

0,000

1,360

1,360

3.36.1

11151

Tõdva–Nabala

8,850

0,000

8,850

8,850

3.37.1

11152

Kirdalu–Kiisa

5,005

0,000

5,005

5,005

3.38.1

11153

Kirdalu tee

2,025

0,000

2,025

2,025

3.39.1

11154

Tagadi–Kurtna

3,745

0,000

3,745

3,745

3.40.1

11155

Vaida tee

1,479

0,000

1,479

1,479

3.41.1

11156

Innu–Saare

2,029

0,000

2,029

2,029

3.42.1

11157

Sausti–Kiili

5,100

0,000

5,100

5,100

3.43.1

11158

Lähtse–Paekna

4,058

0,000

4,058

4,058

3.44.1

11159

Jäätmehoidla tee

0,823

0,000

0,823

0,823

3.45.1

11161

Ruila–Laitse

5,786

0,000

5,786

5,786

3.46.1

11162

Riisipere–Nurme

6,580

0,000

6,580

6,580

3.47.1

11164

Riisipere jaama tee

0,320

0,000

0,320

0,320

3.48.1

11165

Viruküla–Riisipere

3,610

0,000

3,610

3,610

3.49.1

11166

Turba–Lehetu

5,099

0,000

5,099

5,099

3.50.1

11167

Ellamaa–Koluvere

20,440

0,000

20,440

20,440

3.51.1

11168

Lehetu–Nurme

6,160

0,000

6,160

6,160

3.52.1

11169

Ellamaa jaama tee

0,888

0,000

0,888

0,888

3.53.1

11171

Kulna–Vasalemma

6,873

0,000

6,873

6,873

3.54.1

11172

Vasalemma karjääri tee

1,407

0,000

1,407

1,407

3.55.1

11173

Vasalemma jaama tee

1,403

0,000

1,403

1,403

3.56.1

11174

Paldiski–Padise

15,232

0,000

15,232

15,232

3.57.1

11175

Viruküla–Padise

19,097

0,000

19,097

19,097

3.58.1

11176

Padise–Kurkse–Harju-Risti

15,001

0,000

15,001

15,001

3.59.1

11177

Kurkse tee

1,014

0,000

1,014

1,014

3.60.1

11178

Ämari tee

3,019

0,000

3,019

3,019

3.61.1

11179

Ellamaa–Lehetu

5,391

0,000

5,391

5,391

3.62.1

11180

Paldiski lõunasadama tee

0,677

0,000

0,677

0,677

3.63.1

11181

Laoküla tee

0,845

0,000

0,845

0,845

3.64.1

11182

Järvekalda tee

0,915

0,000

0,915

0,915

3.65.1

11183

Paldiski majaka tee

3,753

0,000

3,753

3,753

3.66.1

11184

Alliku–Laagri–Hüüru

6,848

0,000

6,848

6,848

3.67.1

11185

Hüüru–Alliku

4,575

0,000

4,575

4,575

3.68.1

11186

Tutermaa–Vanamõisa

4,098

0,000

4,098

4,098

3.69.1

11188

Kumna tee

2,599

0,000

2,599

2,599

3.70.1

11191

Harku–Rannamõisa

5,884

0,000

5,884

5,884

3.71.1

11192

Hüüru–Saue

6,472

0,000

6,472

6,472

3.72.1

11193

Kumna–Vääna

8,435

0,000

8,435

8,435

3.73.1

11194

Karjaküla tee

2,500

0,000

2,500

2,500

3.74.1

11195

Keila–Keila-Joa

9,041

0,000

9,041

9,041

3.75.1

11196

Klooga jaama tee

2,500

0,000

2,500

2,500

3.76.1

11197

Kloogaranna tee

0,961

0,000

0,961

0,961

3.77.1

11198

Klooga tee

1,854

0,000

1,854

1,854

3.78.1

11199

Põllküla–Madise

8,677

0,000

8,677

8,677

3.79.1

11201

Vaida–Pajupea

9,500

0,000

9,500

9,500

3.80.1

11202

Vaida–Urge

24,912

0,000

24,912

24,912

3.81.1

11203

Kolu–Tammiku

7,086

0,000

7,086

7,086

3.82.1

11204

Kolu–Habaja

12,646

0,000

12,646

12,646

3.83.1

11205

Kuivajõe–Kose-Uuemõisa

2,004

0,000

2,004

2,004

3.84.1

11206

Vardja–Ravila

3,142

0,000

3,142

3,142

3.85.1

11207

Paunküla–Vetla

13,930

0,000

13,930

13,930

3.86.1

11208

Paunküla–Kiruvere–Ardu

7,710

0,000

7,710

7,710

3.87.1

11220

Kernu–Kohila

16,918

0,000

16,918

16,918

3.88.1

11230

Harju-Risti–Riguldi–Võntküla

75,620

0,000

75,620

75,620

3.89.1

11231

Kõmmaste–Hatu

11,649

0,000

11,649

11,649

3.90.1

11232

Vihterpalu tee

1,467

0,000

1,467

1,467

3.91.1

11233

Keibu–Alliklepa

3,048

0,000

3,048

3,048

3.92.1

11234

Harju-Risti–Paeküla

2,543

0,000

2,543

2,543

3.93.1

11235

Harju-Risti tee

1,603

0,000

1,603

1,603

3.94.1

11240

Tõdva–Hageri

14,832

0,000

14,832

14,832

3.95.1

11241

Kasemetsa–Kiisa

2,773

0,000

2,773

2,773

3.96.1

11242

Kasemetsa tee

2,600

0,000

2,600

2,600

3.97.1

11243

Kiisa jaama tee

0,573

0,000

0,573

0,573

3.98.1

11244

Kiisa–Maidla

8,356

0,000

8,356

8,356

3.99.1

11245

Kiisa–Kohila

7,080

0,000

6,544

6,544

3.100.1

11247

Ääsmäe–Hageri

13,228

0,000

13,228

13,228

3.101.1

11250

Viimsi–Randvere

10,925

0,000

10,925

10,925

3.102.1

11251

Viimsi–Rohuneeme

7,330

0,000

7,330

7,330

3.103.1

11252

Leppneeme tee

3,080

0,000

3,080

3,080

3.104.1

11253

Leppneeme sadama tee

0,376

0,000

0,376

0,376

3.105.1

11254

Muuga tee

2,569

0,000

2,569

2,569

3.106.1

11259

Jõelähtme tee

0,110

0,000

0,110

0,110

3.107.1

11260

Jõelähtme–Kemba

40,965

0,000

40,965

40,965

3.108.1

11261

Jägala-Joa tee

1,112

0,000

1,112

1,112

3.109.1

11262

Ruu–Ihasalu

11,287

0,000

11,287

11,287

3.110.1

11263

Kaberla–Kaberneeme

6,544

0,000

6,544

6,544

3.111.1

11264

Kalevi-Liiva tee

0,666

0,000

0,666

0,666

3.112.1

11265

Valkla–Haapse

3,703

0,000

3,703

3,703

3.113.1

11266

Kiiu–Kaberneeme

9,830

0,000

9,830

9,830

3.114.1

11267

Kuusalu–Valkla

8,765

0,000

8,765

8,765

3.115.1

11268

Kolga–Pudisoo

7,382

0,000

7,382

7,382

3.116.1

11270

Kuusalu–Leesi

22,014

0,000

22,014

22,014

3.117.1

11271

Hara tee

5,935

0,000

5,935

5,935

3.118.1

11272

Leesi–Hara

8,710

0,000

8,710

8,710

3.119.1

11273

Kahala–Andineeme

3,463

0,000

3,463

3,463

3.121.1

11280

Loksa–Viinistu

9,664

0,000

9,664

9,664

3.122.1

11281

Kotka–Valgejõe

9,606

0,000

9,606

9,606

3.123.1

11282

Kemba–Kolgaküla

8,120

0,000

8,120

8,120

3.124.1

11283

Loksa–Hara

7,856

0,000

7,856

7,856

3.125.1

11284

Mere tee

1,340

0,000

1,340

1,340

3.126.1

11285

Loksa–Pärispea

10,500

0,000

10,500

10,500

3.127.1

11286

Kasispea–Ilumäe

8,134

0,000

8,134

8,134

3.128.1

11287

Viinistu–Pärispea

3,334

0,000

3,334

3,334

3.129.1

11288

Ulliallika–Kolga

2,120

0,000

2,120

2,120

3.130.1

11290

Tallinn–Lagedi

8,478

4,924

8,478

3,554

3.131.1

11300

Lagedi–Aruküla–Peningi

16,353

0,000

16,353

16,353

3.132.1

11301

Lagedi tee

0,745

0,000

0,745

0,745

3.133.1

11302

Lagedi–Kostivere

9,577

0,000

9,577

9,577

3.134.1

11303

Jüri–Aruküla

8,346

0,000

8,346

8,346

3.135.1

11304

Aruküla–Kostivere

9,170

0,000

9,170

9,170

3.136.1

11306

Kalesi–Töhelgi

1,827

0,000

1,827

1,827

3.137.1

11307

Kostivere tee

1,320

0,000

1,320

1,320

3.138.1

11310

Aruvalla–Jägala

28,339

0,000

28,339

28,339

3.139.1

11311

Perila tee

2,215

0,000

2,215

2,215

3.140.1

11312

Raasiku kaubajaama tee

0,284

0,000

0,284

0,284

3.141.1

11313

Raasiku–Kehra

10,795

0,000

10,795

10,795

3.142.1

11314

Raasiku haigla tee

0,514

0,000

0,514

0,514

3.143.1

11315

Raasiku–Anija

5,900

0,000

5,900

5,900

3.144.1

11316

Raasiku jaama tee

1,636

0,000

1,636

1,636

3.145.1

11317

Raasiku Elektri tee

1,690

0,000

1,690

1,690

3.146.1

11318

Raasiku meistripunkti tee

0,376

0,000

0,376

0,376

3.147.1

11330

Järveküla–Jüri

9,572

0,592

9,572

8,980

3.148.1

11332

Jüri bensiinijaama tee

0,930

0,000

0,930

0,930

3.149.1

11333

Veski tee

0,839

0,000

0,839

0,839

3.150.1

11334

Raeküla tee

3,142

0,000

3,142

3,142

3.151.1

11340

Tallinn–Saku–Laagri

18,458

2,800

18,458

15,658

3.152.1

11342

Saku–Tõdva

7,366

0,000

7,366

7,366

3.153.1

11343

Kanamaa tee

2,415

0,000

2,415

2,415

3.154.1

11344

Kanama–Üksnurme

4,376

0,000

4,376

4,376

3.155.1

11345

Rahula–Saku

7,702

0,000

7,702

7,702

3.156.1

11360

Riisipere–Kernu

12,010

0,000

12,010

12,010

3.157.1

11361

Kernu tee

0,500

0,000

0,500

0,500

3.158.1

11362

Nissi tee

0,970

0,000

0,970

0,970

3.159.1

11370

Keila–Ääsmäe

9,155

1,100

9,155

8,055

3.160.1

11371

Keila–Ohtu

5,163

1,700

5,163

3,463

3.161.1

11380

Riisipere–Vasalemma

14,095

0,000

14,095

14,095

3.162.1

11381

Munalaskme–Laitse

8,373

0,000

8,373

8,373

3.163.1

11382

Laitse aiandusühistute tee

4,632

0,000

4,632

4,632

3.164.1

11383

Jaanika jaama tee

1,688

0,000

1,688

1,688

3.165.1

11384

Kibuna jaama tee

2,670

0,000

2,670

2,670

3.166.1

11385

Laitse–Kibuna

2,476

0,000

2,476

2,476

3.167.1

11389

Viti metsavahi tee

1,722

0,000

1,722

1,722

3.168.1

11390

Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna

36,828

2,612

36,828

34,216

3.169.1

 

[Kehtetu – RTL 2008, 7, 76 – jõust. 27.01.2008]

 

 

 

 

3.170.1

11392

Suurupi tee

4,705

0,000

4,705

4,705

3.171.1

 

[Kehtetu – RTL 2008, 7, 76 – jõust. 27.01.2008]

 

 

 

 

3.172.1

11394

Keila-Joa siseteed

0,784

0,000

0,784

0,784

3.173.1

11395

Laulasmaa–Lohusalu

3,756

0,000

3,756

3,756

3.174.1

11396

Lohusalu puhkekodu tee

0,189

0,000

0,189

0,189

3.175.1

11397

Klooga aiandusühistu tee

1,790

0,000

1,790

1,790

3.176.1

11398

Kloogaranna mere tee

1,090

0,000

1,090

1,090

3.177.1

11399

Klooga suvilate tee

1,083

0,000

1,083

1,083

3.178.1

11401

Laagri–Harku

6,279

0,000

6,279

6,279

3.179.1

11402

Ääsmäe tee

1,032

0,000

1,032

1,032

3.180.1

11403

Ääsmäe mõisa tee

1,536

0,000

1,536

1,536

3.181.1

11404

Ääsmäe traktori tee

0,843

0,000

0,843

0,843

3.182.1

11406

Ääsmäe–Kernu

10,077

0,000

10,077

10,077

3.183.1

11407

Kernu invakodu tee

0,830

0,000

0,830

0,830

3.184.1

11410

Kiia–Vääna-Viti

13,579

0,000

13,579

13,579

3.185.1

11411

Vääna–Keila-Joa

6,444

0,000

6,444

6,444

3.186.1

11412

Liikva–Rannamõisa

5,156

0,000

5,156

5,156

3.187.1

11413

Ranna tee

1,049

0,000

1,049

1,049

3.188.1

12101

Heltermaa–Sarve–Aruküla

9,200

0,000

9,200

9,200

3.189.1

12102

Hilleste–Hellamaa

11,140

0,000

11,140

11,140

3.190.1

12103

Suuremõisa tee

1,395

0,000

1,395

1,395

3.191.1

12104

Tempa–Suuresadama

6,580

0,000

6,580

6,580

3.192.1

12105

Tammela–Hellamaa

9,650

0,000

9,650

9,650

3.193.1

12106

Partsi–Kuri

3,040

0,000

3,040

3,040

3.194.1

12107

Partsi karjääri tee

1,395

0,000

1,395

1,395

3.195.1

12108

Palade–Kõlunõmme

5,400

0,000

5,400

5,400

3.196.1

12109

Palade–Tubala

5,030

0,000

5,030

5,030

3.197.1

12110

Lennujaama tee

2,290

0,000

2,290

2,290

3.198.1

12111

Rehemäe tee

2,355

0,000

2,355

2,355

3.199.1

12112

Kidaste küla tee

2,645

0,000

2,645

2,645

3.200.1

12113

Tahkuna majaka tee

10,640

0,000

10,640

10,640

3.201.1

12114

Posti–Malvaste

3,700

0,000

3,700

3,700

3.202.1

12115

Kõrgessaare–Hüti–Puski

16,485

0,000

16,485

16,485

3.203.1

12116

Kõrgessaare sadama tee

2,115

0,000

2,115

2,115

3.204.1

12117

Jõeranna–Kõrgessaare

2,155

0,000

2,155

2,155

3.205.1

12118

Nõmba–Silde

10,630

0,000

10,630

10,630

3.206.1

12119

Nõmba–Vilivalla

2,920

0,000

2,920

2,920

3.207.1

12120

Ristivälja–Kolga–Käina

6,990

0,000

6,990

6,990

3.208.1

12121

Allika–Vaemla

4,260

0,000

4,260

4,260

3.209.1

12122

Suuremõisa–Salinõmme

5,060

0,000

5,060

5,060

3.210.1

12123

Vaemla–Kassari–Luguse

13,400

0,000

13,400

13,400

3.211.1

12124

Sääre tirbi tee

2,540

0,000

2,540

2,540

3.212.1

12125

Nasva küla tee

1,330

0,000

1,330

1,330

3.213.1

12126

Käina–Ühtri–Aadma–Kuriste

14,705

0,000

14,705

14,705

3.214.1

12127

Ühtri–Lelu

1,920

0,000

1,920

1,920

3.215.1

12128

Luguse–Aadma

4,155

0,000

4,155

4,155

3.216.1

12129

Valgu–Lelu–Leemeti

20,180

0,000

20,180

20,180

3.217.1

12130

Nurste–Kuriste

8,505

0,000

8,505

8,505

3.218.1

12131

Harju–Leisu

8,685

0,000

8,685

8,685

3.219.1

12132

Emmaste–Tohvri

7,964

0,000

7,964

7,964

3.220.1

12133

Metsalauka–Viiri

2,060

0,000

2,060

2,060

3.221.1

12134

Haldi sadama tee

2,000

0,000

2,000

2,000

3.222.1

12135

Käina–Hüti

20,495

0,000

20,495

20,495

3.223.1

12136

Puski–Kõpu–Ristna

20,820

0,000

20,820

20,820

3.224.1

12137

Luidja–Pärnaku

4,560

0,000

4,560

4,560

3.225.1

12138

Märjakaasiku–Kiduspe–Kõpu

8,800

0,000

8,800

8,800

3.226.1

12139

Kõpu majaka tee

1,640

0,000

1,640

1,640

3.227.1

12140

Ristna majaka tee

2,145

0,000

2,145

2,145

3.228.1

12141

Kalana sadama tee

1,130

0,000

1,130

1,130

3.229.1

12142

Ristna–Hirmuste

4,285

0,000

4,285

4,285

3.230.1

12143

Mõisa–Lepiku

2,790

0,000

2,790

2,790

3.231.1

12144

Viiterna–Mõisa

1,665

0,000

1,665

1,665

3.232.1

12145

Kanala–Lundi–Mõisa

2,150

0,000

2,150

2,150

3.233.1

12146

Vana Jausa tee

0,920

0,000

0,920

0,920

3.234.1

12147

Jausa II–Jausa III

3,325

0,000

3,325

3,325

3.235.1

12148

Tilga–Ollima

2,480

0,000

2,480

2,480

3.236.1

12149

Kassari surnuaia tee

1,390

0,000

1,390

1,390

3.237.1

12150

Esiküla–Kassari

2,465

0,000

2,465

2,465

3.238.1

12151

Moostre tee

0,815

0,000

0,815

0,815

3.239.1

12152

Moostre–Moka

1,245

0,000

1,245

1,245

3.240.1

12153

Ristivälja–Moka

0,870

0,000

0,870

0,870

3.241.1

12154

Nõmme tee

1,185

0,000

1,185

1,185

3.242.1

12155

Niidiküla tee

1,375

0,000

1,375

1,375

3.243.1

12156

Kaasiku tee

3,225

0,000

3,225

3,225

3.244.1

12157

Luguse–Kakumaa

1,510

0,000

1,510

1,510

3.245.1

12158

Utuküla tee

1,110

0,000

1,110

1,110

3.246.1

12159

Malvaste–Koidma–Kidaste

2,430

0,000

2,430

2,430

3.247.1

12160

Suureranna tee

3,225

0,000

3,225

3,225

3.248.1

12161

Ojaküla tee

3,000

0,000

3,000

3,000

3.249.1

12162

Poama tee

3,200

0,000

3,200

3,200

3.250.1

12163

Reigi küla tee

1,830

0,000

1,830

1,830

3.251.1

12164

Padu–Alato tee

0,605

0,000

0,605

0,605

3.252.1

12165

Kärdla–Hausma–Lennujaam

4,080

0,000

4,080

4,080

3.253.1

12166

Sakla–Loja–Vilivalla

5,965

0,000

5,965

5,965

3.254.1

12167

Pühalepa–Kerema

3,790

0,000

3,790

3,790

3.255.1

13101

Jõhvi–Ereda

9,201

0,000

9,201

9,201

3.256.1

13102

Ahtme–Rausvere

7,250

4,615

7,250

2,635

3.257.1

13103

Lüganuse–Oandu–Tudu

26,501

0,000

26,501

26,501

3.258.1

13104

Rannu–Aseri

2,407

0,000

2,407

2,407

3.259.1

13105

Kõrve–Toila

5,398

0,000

5,398

5,398

3.260.1

13106

Sillamäe–Viivikonna

8,859

0,000

8,859

8,859

3.261.1

13107

Müdiküla–Sirgala

5,305

0,000

5,305

5,305

3.262.1

13109

Narva–Mustajõe

23,334

6,623

23,334

16,711

3.263.1

13110

Väike-Pungerja–«Estonia» kaevandus

2,702

0,000

2,702

2,702

3.264.1

13111

Kauksi–Vasknarva

29,631

0,000

29,631

29,631

3.265.1

13112

Iisaku–Alajõe

10,649

0,000

10,649

10,649

3.266.1

13113

Koogu–Kalvi

4,494

0,000

4,494

4,494

3.267.1

13114

Kalma–Mustvee

7,372

0,000

7,372

7,372

3.268.1

13115

Kohtla–Kohtla-Nõmme

3,346

0,000

3,346

3,346

3.269.1

13116

Vanaküla–Kohtla jaam

2,000

0,000

2,000

2,000

3.270.1

13118

Purtse–Lüganuse

5,080

0,000

5,080

5,080

3.271.1

13119

Purtse–Hiie

3,216

0,000

3,216

3,216

3.272.1

13121

Voorepera–Saka

6,769

0,000

6,769

6,769

3.273.1

13123

Aa-Hooldekodu

0,785

0,000

0,785

0,785

3.274.1

13124

Kiviõli–Maidla

3,575

0,000

3,575

3,575

3.275.1

13125

Maidla–Hirmuse

6,835

0,000

6,835

6,835

3.276.1

13126

Kohtla-Järve–Mäetaguse

23,997

2,237

23,997

21,760

3.277.1

13127

Sonda–Oandu

15,602

0,000

15,602

15,602

3.278.1

13128

Oandu–Rääsa

5,540

0,000

5,540

5,540

3.279.1

13129

Savala–Arvila

24,238

0,000

24,238

24,238

3.280.1

13130

Savala–Uniküla

2,685

0,000

2,685

2,685

3.281.1

13131

Sonda tee

0,851

0,000

0,851

0,851

3.282.1

13132

Kõrkküla–Erra

10,519

0,000

10,519

10,519

3.283.1

13133

Saka–Ontika–Toila

19,978

0,000

19,978

19,978

3.284.1

13134

Kukruse–Tammiku

8,081

0,000

8,081

8,081

3.285.1

13135

Pagari–Illuka

9,572

0,000

9,572

9,572

3.286.1

13136

Jõhvi–Uikala

7,950

0,000

7,950

7,950

3.287.1

13137

Järve–Ontika

2,222

0,000

2,222

2,222

3.288.1

13138

Lagedi–Oru

1,640

0,000

1,640

1,640

3.289.1

13139

Lagedi–Pühajõe

2,480

0,000

2,480

2,480

3.290.1

13140

Toila kooli tee

1,152

0,000

1,152

1,152

3.291.1

13141

Sillamäe–Vaivara

2,675

0,000

2,675

2,675

3.292.1

13142

Mototreki tee

1,850

0,000

1,850

1,850

3.293.1

13143

Vaivara jaama tee

0,463

0,000

0,463

0,463

3.294.1

13144

Sillamäe–Sinimäe

5,765

0,000

5,765

5,765

3.295.1

13145

Hiiemetsa–Auvere

6,498

0,000

6,498

6,498

3.296.1

13146

Vodava–Meriküla

4,312

0,000

4,312

4,312

3.297.1

13147

Peeterristi–Kudruküla

5,116

0,000

5,116

5,116

3.298.1

13148

Narva–Arumäe

8,316

0,000

8,316

8,316

3.299.1

13149

Lapiotsa–Soldina

3,475

0,000

3,475

3,475

3.300.1

13150

Jõuga–Raudi

12,853

0,000

12,853

12,853

3.301.1

13151

Mäetaguse–Iisaku

19,744

0,000

19,744

19,744

3.302.1

13152

Sälliku–Kuru

6,637

0,000

6,637

6,637

3.303.1

13153

Kauksi–Kuru

3,885

0,000

3,885

3,885

3.304.1

13154

Iisaku–Varesmetsa

7,079

0,000

7,079

7,079

3.305.1

13155

Tärivere–Iisaku

3,376

0,000

3,376

3,376

3.306.1

13156

Iisaku haigla tee

0,540

0,000

0,540

0,540

3.307.1

13157

Kuremäe–Soompea

2,354

0,000

2,354

2,354

3.308.1

13158

Agusalu–Permisküla

5,430

0,000

5,430

5,430

3.309.1

13159

Karjamaa–Remniku

2,644

0,000

2,644

2,644

3.310.1

13161

Lohusuu–Maetsma

12,393

0,000

12,393

12,393

3.311.1

13162

Kalma–Avinurme

15,028

0,000

15,028

15,028

3.312.1

13163

Vadi–Jõemetsa

6,199

0,000

6,199

6,199

3.313.1

13164

Avinurme–Paadenurme

4,040

0,000

4,040

4,040

3.314.1

13165

Oonurme–Aadomäe

8,270

0,000

8,270

8,270

3.315.1

13166

Kruusoja–Peressaare

5,224

0,000

5,224

5,224

3.316.1

13167

Ulvi–Laekannu

8,878

0,000

8,878

8,878

3.317.1

13168

Ulvi–Lilastvere–Torma

14,514

0,000

14,514

14,514

3.318.1

13169

Alekere–Laekannu

3,846

0,000

3,846

3,846

3.319.1

13170

Ulvi–Piilsi

8,888

0,000

8,888

8,888

3.320.1

13171

Lüganuse kalmistu tee

3,253

0,000

3,253

3,253

3.321.1

13172

Kõrve tee

1,085

0,000

1,085

1,085

3.322.1

13173

Sahargu tee

2,301

0,000

2,301

2,301

3.323.1

13174

Avinurme tee

0,402

0,000

0,402

0,402

3.324.1

13175

Tudulinna medpunkti tee

0,654

0,000

0,654

0,654

3.325.1

13176

Sonda jaama tee

1,505

0,000

1,505

1,505

3.326.1

13177

Lüganuse tee

0,586

0,000

0,586

0,586

3.327.1

13178

Püssi jaama tee

1,931

0,000

1,931

1,931

3.328.1

13179

Püssi tee

0,536

0,000

0,536

0,536

3.329.1

13180

Vanaküla–Sininõmme

1,738

0,000

1,738

1,738

3.330.1

13181

Jõetaguse–Aruküla–Mäetaguse

8,892

0,000

8,892

8,892

3.331.1

13182

Jaama–Kuningaküla

14,463

0,000

14,463

14,463

3.332.1

13183

Tudulinna–Sahargu

3,514

0,000

3,514

3,514

3.333.1

 

[Kehtetu – RTL 2008, 7, 76 – jõust. 27.01.2008]

 

 

 

 

3.334.1

13185

Uljaste tee

2,979

0,000

2,979

2,979

3.335.1

13186

Sirgala tee

0,510

0,000

0,510

0,510

3.336.1

13187

Toila–Oru

6,002

0,000

6,002

6,002

3.337.1

13188

Noorte laagri tee

1,115

0,000

1,115

1,115

3.338.1

13189

Soldina jaama tee

0,729

0,000

0,729

0,729

3.339.1

13190

Purtse–Liimala–Kõrkküla

4,590

0,000

4,590

4,590

3.340.1

13191

Soodumäe–Moldova–Aa

6,369

0,000

6,369

6,369

3.341.1

13192

Varja–Moldova

2,324

0,000

2,324

2,324

3.342.1

13193

Moldova karjäär

1,800

0,000

1,800

1,800

3.343.1

13194

Aa–Aa rand

2,003

0,000

2,003

2,003

3.344.1

13195

Järveküla–Valaste

5,094

0,000

5,094

5,094

3.345.1

13196

Martsa–Allküla

2,427

0,000

2,427

2,427

3.346.1

13197

Toila–Voka

3,680

0,000

3,680

3,680

3.347.1

13198

Voka–Sillamäe

7,666

0,000

7,666

7,666

3.348.1

13199

Konju–Voka

1,693

0,000

1,693

1,693

3.349.1

 

[Kehtetu – RTL 2008, 7, 76 – jõust. 27.01.2008]

 

 

 

 

3.350.1

13201

Sonda–Satsu

3,655

0,000

3,655

3,655

3.351.1

13202

Aruvälja–Soonurme

2,510

0,000

2,510

2,510

3.352.1

13203

Aru–Rebu

2,181

0,000

2,181

2,181

3.353.1

13204

Pagari–Tarakuse–Illuka

7,644

0,000

7,644

7,644

3.354.1

13205

Ereda–Võrnu–Sala

3,825

0,000

3,825

3,825

3.355.1

13206

Apandiku–Võrnu–Kiikla

5,107

0,000

5,107

5,107

3.356.1

13207

Jõuga–Koldamäe

3,627

0,000

3,627

3,627

3.357.1

13208

Kuremäe–Kaidma

2,823

0,000

2,823

2,823

3.358.1

13209

Mäetaguse tee

3,816

0,000

3,816

3,816

3.359.1

13210

Puhkova tee

0,697

0,000

0,697

0,697

3.360.1

13211

Peeterristi tee

1,002

0,000

1,002

1,002

3.361.1

13212

Kudruküla–Puhkova

2,025

0,000

2,025

2,025

3.362.1

14101

Saare–Pala–Kodavere

24,876

0,000

24,876

24,876

3.363.1

14102

Lümati–Kadrina

1,786

0,000

1,786

1,786

3.364.1

14103

Esku–Pilistvere–Arussaare

13,868

0,000

13,868

13,868

3.365.1

14104

Assikvere–Pala

5,965

0,000

5,965

5,965

3.366.1

14105

Halliku–Pala

7,114

0,000

7,114

7,114

3.367.1

14106

Ranna–Kääpa

16,448

0,000

16,448

16,448

3.368.1

14107

Vanassaare–Ruskavere

10,215

0,000

10,215

10,215

3.369.1

14108

Sepa–Koogi–Laeva

15,532

0,000

15,532

15,532

3.370.1

14109

Otsa–Koseveski

1,981

0,000

1,981

1,981

3.371.1

14110

Murru–Mustvee

7,387

0,000

7,387

7,387

3.372.1

14111

Raja tee

0,687

0,000

0,687

0,687

3.373.1

14112

Saare–Torma

17,897

0,000

17,897

17,897

3.374.1

14113

Vanassaare tee

1,100

0,000

1,100

1,100

3.375.1

14115

Voore–Levala

3,456

0,000

3,456

3,456

3.376.1

14116

Linnutaja tee

3,945

0,000

3,945

3,945

3.377.1

14117

Torma–Kivijärve

13,587

0,000

13,587

13,587

3.378.1

14118

Vaiatu–Mälaja

2,362

0,000

2,362

2,362

3.379.1

14119

Võidivere–Torma

2,283

0,000

2,283

2,283

3.380.1

14120

Näduvere–Sadala

7,136

0,000

7,136

7,136

3.381.1

14121

Kantküla–Sadala

4,497

0,000

4,497

4,497

3.382.1

14122

Kantküla–Rääbise

5,065

0,000

5,065

5,065

3.383.1

14123

Kääpa–Levala–Putu

7,212

0,000

7,212

7,212

3.384.1

14124

Kilbavere–Lilastvere

2,361

0,000

2,361

2,361

3.385.1

14125

Tähkvere–Oti

6,379

0,000

6,379

6,379

3.386.1

14126

Sadala–Tuimõisa–Reastvere

7,074

0,000

7,074

7,074

3.387.1

14127

Kodismaa–Leedi–Reastvere

6,431

0,000

6,431

6,431

3.388.1

14128

Leedi–Sadala

3,185

0,000

3,185

3,185

3.389.1

14129

Rassiku–Näduvere

3,790

0,000

3,790

3,790

3.390.1

14130

Liikatku–Lullikatku

1,304

0,000

1,304

1,304

3.391.1

14131

Kivijärve–Varbevere

7,517

0,000

7,517

7,517

3.392.1

14132

Varbevere–Süvalepa

4,732

0,000

4,732

4,732

3.393.1

14133

Palamuse–Veia–Otsa

18,255

0,000

18,255

18,255

3.394.1

14134

Laiusevälja–Toovere

12,064

0,000

12,064

12,064

3.395.1

14135

Laiuse–Kuremaa

7,691

0,000

7,691

7,691

3.396.1

14136

Kuremaa–Soomevere

3,575

0,000

3,575

3,575

3.397.1

14137

Jõgeva–Palamuse–Saare

27,293

0,000

27,293

27,293

3.398.1

14138

Kassinurme–Änkküla

5,397

0,000

5,397

5,397

3.399.1

14139

Jõgeva–Mutso

2,464

0,795

2,464

1,669

3.400.1

14140

Jõgeva–Jõgeva alevik

1,815

0,791

1,815

1,024

3.401.1

14142

Jõgeva–Tooba

4,043

0,344

4,043

3,699

3.402.1

14143

Õuna–Mutso

4,329

0,000

4,329

4,329

3.403.1

14144

Kaera–Liivoja

5,262

0,000

5,262

5,262

3.404.1

14145

Vaimastvere–Laiuse

13,552

0,000

13,552

13,552

3.405.1

14146

Vägeva–Pedja

12,590

0,000

12,590

12,590

3.406.1

14147

Lauluväljaku tee

2,198

0,000

2,198

2,198

3.407.1

14148

Siimusti–Kaave

6,088

0,000

6,088

6,088

3.408.1

14149

Siimusti–Härjanurme

4,323

0,000

4,323

4,323

3.409.1

14150

Painküla–Puurmani

17,881

0,000

17,881

17,881

3.410.1

14151

Tammiku–Pööra

4,512

0,000

4,512

4,512

3.411.1

14152

Kursi tee

1,402

0,000

1,402

1,402

3.412.1

14153

Põdra tee

0,300

0,000

0,300

0,300

3.413.1

14154

Tooma tee

1,380

0,000

1,380

1,380

3.414.1

14155

Kärde tee

0,700

0,000

0,700

0,700

3.415.1

14156

Vaimastvere–Endla

3,559

0,000

3,559

3,559

3.416.1

14157

Paduvere–Kõola

3,705

0,000

3,705

3,705

3.417.1

14158

Kaude–Soomevere

3,586

0,000

3,586

3,586

3.418.1

14159

Palupere–Kivijärve

4,869

0,000

4,869

4,869

3.419.1

14160

Vaiatu–Tõikvere

2,659

0,000

2,659

2,659

3.420.1

14162

Aidu–Kalana–Põltsamaa

17,425

0,000

17,425

17,425

3.421.1

14163

Adavere–Rutikvere

10,251

0,000

10,251

10,251

3.422.1

14164

Lahavere–Jõeküla

12,355

0,000

12,355

12,355

3.423.1

14165

Tapiku–Kõrkküla

7,699

0,000

7,699

7,699

3.424.1

14166

Mõhküla–Eistvere

8,384

0,000

8,384

8,384

3.425.1

14167

Pisisaare–Kalana

5,168

0,000

5,168

5,168

3.426.1

14169

Pajusi–Loopre

5,253

0,000

5,253

5,253

3.427.1

14170

Põltsamaa–Pajusi–Luige

15,348

1,332

15,348

14,016

3.428.1

14171

Sulustvere–Lustivere

2,726

0,000

2,726

2,726

3.429.1

14172

Põltsamaa–Lustivere–Pudivere

9,566

0,000

9,566

9,566

3.430.1

14173

Kaliküla–Lustivere

2,578

0,000

2,578

2,578

3.431.1

14174

Annikvere–Põltsamaa

4,792

0,000

3,733

3,733

3.432.1

14175

Pikknurme–Põltsamaa

21,852

0,000

20,037

20,037

3.433.1

14176

Annikvere–Umbusi

8,477

0,000

8,477

8,477

3.434.1

14177

Neanurme–Umbusi

6,944

0,000

6,944

6,944

3.435.1

14178

Pikknurme–Härjanurme

14,467

0,000

14,467

14,467

3.436.1

14179

Puurmani–Jüriküla–Kirna

5,916

0,000

5,916

5,916

3.437.1

14180

Puurmani–Tabivere

22,723

0,000

22,723

22,723

3.438.1

14181

Esku–Võisiku

2,625

0,000

2,625

2,625

3.439.1

14183

Rõstla–Vitsjärve

2,272

0,000

2,272

2,272

3.440.1

14184

Vitsjärve–Räsna

4,259

0,000

4,259

4,259

3.441.1

14185

Viruvere–Kureküla

3,889

0,000

3,889

3,889

3.442.1

14186

Adavere–Puiatu

2,990

0,000

2,990

2,990

3.443.1

14187

Pajusi–Sepasaase–Mällu

6,129

0,000

6,129

6,129

3.444.1

14188

Kolmeristi–Pisisaare

1,506

0,000

1,506

1,506

3.445.1

14189

Kolmeristi–Vorsti–Pajusi

3,022

0,000

3,022

3,022

3.446.1

14190

Kõpu–Tapiku

11,560

0,000

11,560

11,560

3.447.1

14191

Neanurme–Tõrenurme–Pudivere

5,219

0,000

5,219

5,219

3.448.1

14193

Puurmani–Ässa–Tõrve

7,426

0,000

7,426

7,426

3.449.1

14194

Tammiku–Tõrve

4,635

0,000

4,635

4,635

3.450.1

14195

Pööraküla tee

2,455

0,000

2,455

2,455

3.451.1

14196

Saarevälja–Kurukse–Saduküla

4,862

0,000

4,862

4,862

3.452.1

14199

Kaarepere–Visusti

6,263

0,000

6,263

6,263

3.453.1

14200

Pikkjärve–Tõrve

9,803

0,000

9,803

9,803

3.454.1

14201

Tabivere–Visusti

9,121

0,000

9,121

9,121

3.455.1

14202

Mullavere–Visusti

6,541

0,000

6,541

6,541

3.456.1

14203

Tabivere jaama tee

1,715

0,000

1,715

1,715

3.457.1

14204

Kaarepere–Palamuse

4,604

0,000

4,604

4,604

3.458.1

14205

Pikkjärve–Sääsküla

3,530

0,000

3,530

3,530

3.459.1

14206

Nava–Luua–Palamuse

8,529

0,000

8,529

8,529

3.460.1

14207

Pataste–Kaiavare–Luua

11,042

0,000

11,042

11,042

3.461.1

14208

Kärksi–Elistvere

6,121

0,000

6,121

6,121

3.462.1

14209

Tabivere–Uhmardu

15,209

0,000

15,209

15,209

3.463.1

14210

Luua–Vaidavere

6,918

0,000

6,918

6,918

3.464.1

14211

Kudina–Maarja

7,364

0,000

7,364

7,364

3.465.1

14212

Maardla–Saarejärve

7,697

0,000

7,697

7,697

3.466.1

14213

Pataste–Maarja

3,349

0,000

3,349

3,349

3.467.1

14214

Igavere tee

1,738

0,000

1,738

1,738

3.468.1

14215

Lilu tee

3,027

0,000

3,027

3,027

3.469.1

14216

Saarejärve tee

1,141

0,000

1,141

1,141

3.470.1

14217

Koogi–Pirusi

2,933

0,000

2,933

2,933

3.471.1

14218

Voldi tee

1,333

0,000

1,333

1,333

3.472.1

14219

Nava–Kärksi

3,111

0,000

3,111

3,111

3.473.1

14221

Äksi–Kukulinna

3,607

0,000

3,607

3,607

3.474.1

14222

Raadivere–Sääsküla

2,397

0,000

2,397

2,397

3.475.1

14223

Mullavere–Saadjärve

9,518

0,000

9,518

9,518

3.476.1

14224

Kivimäe–Ehavere

3,506

0,000

3,506

3,506

3.477.1

14225

Kudina–Ehavere

3,838

0,000

3,838

3,838

3.478.1

14226

Ehavere–Otslava–Pataste

10,725

0,000

10,725

10,725

3.479.1

14227

Maarja–Otslava

3,555

0,000

3,555

3,555

3.480.1

14228

Elistvere–Juula

3,830

0,000

3,830

3,830

3.481.1

14230

Pataste–Välgi–Alatskivi

24,799

0,000

24,799

24,799

3.482.1

14231

Jaama–Tuulavere–Voore

6,454

0,000

6,454

6,454

3.483.1

14232

Halliku–Kose

3,558

0,000

3,558

3,558

3.484.1

14235

Nõva tee

5,099

0,000

5,099

5,099

3.485.1

14236

Pala–Moku

2,727

0,000

2,727

2,727

3.486.1

14239

Tõnsu tee

1,670

0,000

1,670

1,670

3.487.1

14240

Metsanurga tee

4,083

0,000

4,083

4,083

3.488.1

14241

Sassukvere–Kadrina

2,155

0,000

2,155

2,155

3.489.1

14242

Rõstla–Paenasti

6,834

0,000

6,834

6,834

3.490.1

14243

Piirivalve tee

0,348

0,000

0,348

0,348

3.491.1

14244

Nõmme tee

0,704

0,000

0,704

0,704

3.492.1

15103

Ollepa jaama tee

0,636

0,000

0,636

0,636

3.493.1

15105

Kabala tee

0,716

0,000

0,716

0,716

3.494.1

15106

Taikse–Tori–Türi-Alliku

6,137

0,000

6,137

6,137

3.495.1

15107

Türi–Näsuvere

3,380

1,837

3,380

1,543

3.496.1

15108

Kirna–Virika–Änari

7,585

0,000

2,693

7,416

3.496.2

 

 

 

2,862

7,585

 

3.497.1

15109

Väätsa–Lõõla–Saueaugu

13,982

0,000

13,982

13,982

3.498.1

15110

Kolu jaama tee

0,500

0,000

0,500

0,500

3.499.1

15111

Lokuta–Roovere

8,700

0,000

8,700

8,700

3.500.1

15113

Väinjärve–Ervita–Rõhu

3,426

0,000

3,426

3,426

3.501.1

15114

Koeru–Visusti

3,592

0,000

3,592

3,592

3.502.1

15115

Rõhu–Norra

3,724

0,000

3,724

3,724

3.503.1

15116

Vao kooli tee

1,275

0,000

1,275

1,275

3.504.1

15117

Müüsleri–Ataste

2,393

0,000

2,393

2,393

3.505.1

15118

Räsna–Ambla

1,518

0,000

1,518

1,518

3.506.1

15119

Jalalõpe–Rava

10,357

0,000

10,357

10,357

3.507.1

15120

Roosna-Alliku–Järva-Jaani

10,773

0,000

10,773

10,773

3.508.1

15121

Lehtse jaama tee

0,632

0,000

0,632

0,632

3.509.1

15122

Kurge–Pruuna

2,162

0,000

2,162

2,162

3.510.1

15123

Tapa–Lehtse–Jäneda

17,983

2,037

17,983

15,946

3.511.1

15124

Kapu–Rakke–Paasvere

41,370

0,000

41,370

41,370

3.512.1

15126

Ambla–Tamsalu

16,786

0,000

16,786

16,786

3.513.1

15127

Järva-Jaani–Pikevere–Ebavere

23,166

0,000

23,166

23,166

3.514.1

15128

Järva-Jaani–Tamsalu–Kullenga

30,885

0,000

30,885

30,885

3.515.1

15129

Paide–Roovere–Kuimetsa

37,528

0,000

37,528

37,528

3.516.1

15130

Mäo tee

0,858

0,000

0,858

0,858

3.517.1

15131

Albu tee

2,170

0,000

2,170

2,170

3.518.1

15132

Seidla–Kaalepi

0,914

0,000

0,914

0,914

3.519.1

15133

Käravete–Aravete

4,155

0,000

4,155

4,155

3.520.1

15141

Kaalepi–Lehtmetsa

16,832

0,000

16,832

16,832

3.521.1

15142

Järva-Madise–Simisalu

7,536

0,000

7,536

7,536

3.522.1

15143

Seidla–Järva-Jaani

13,879

0,000

13,879

13,879

3.523.1

15144

Järva-Madise–Ahula–Orgmetsa

7,839

0,000

7,839

7,839

3.524.1

15145

Aravete–Järva-Madise

6,309

0,000

6,309

6,309

3.525.1

15146

Ambla–Käravete–Albu

12,115

0,000

12,115

12,115

3.526.1

15147

Käravete–Lehtse

7,956

0,000

7,956

7,956

3.527.1

15148

Lehtse–Kurge–Läste

4,439

0,000

4,439

4,439

3.528.1

15149

Jootme–Lehtse

5,713

0,000

5,713

5,713

3.529.1

15150

Ambla–Rava

12,680

0,000

12,680

12,680

3.530.1

15151

Jootme–Koeru

28,558

0,000

16,239

27,547

3.530.2

 

 

 

16,608

21,103

 

3.530.3

 

 

 

21,745

28,558

 

3.531.1

15152

Kalitsa–Koeru–Udeva–Preedi

21,638

0,000

21,638

21,638

3.532.1

15153

Peetri–Järva-Jaani

11,297

0,000

11,297

11,297

3.533.1

15154

Järva-Jaani–Kodasema

9,146

0,000

9,146

9,146

3.534.1

15155

Peetri–Roosna-Alliku

12,230

0,000

12,230

12,230

3.535.1

15156

Anna–Peetri–Huuksi

30,315

0,000

30,315

30,315

3.536.1

15157

Vodja–Esna

11,128

0,000

11,128

11,128

3.537.1

15158

Vodja–Viisu

3,654

0,000

3,654

3,654

3.538.1

15159

Tarbja–Eivere–Korba

8,729

0,000

8,729

8,729

3.539.1

15160

Köisi–Koigi

8,768

0,000

8,768

8,768

3.540.1

15161

Vao–Päinurme–Sulustvere

35,505

0,000

35,505

35,505

3.541.1

15162

Koigi–Päinurme

15,292

0,000

15,292

15,292

3.542.1

15164

Imavere–Kiigevere

4,253

0,000

4,253

4,253

3.543.1

15165

Anna–Purdi

3,010

0,000

3,010

3,010

3.544.1

15166

Eistvere tee

3,573

0,000

3,573

3,573

3.545.1

15167

Koigi–Laimetsa–Käsukonna

10,747

0,000

10,747

10,747

3.546.1

15168

Laimetsa tee

0,714

0,000

0,714

0,714

3.547.1

15169

Kabala–Ollepa–Kahala

5,475

0,000

5,475

5,475

3.548.1

15170

Parasi–Põikva–Rassi

18,788

0,000

18,788

18,788

3.549.1

15171

Laupa–Suurejõe

24,970

0,000

24,970

24,970

3.550.1

15172

Kolu–Jändja

8,435

0,000

8,435

8,435

3.551.1

15173

Oisu–Kärevere–Taikse

12,040

0,000

12,040

12,040

3.552.1

15174

Türi–Väätsa

8,253

0,000

8,253

8,253

3.553.1

15175

Paide–Mündi–Mäeküla

11,480

0,000

11,480

11,480

3.554.1

15176

Paide–Nahkmetsa

4,384

0,000

4,384

4,384

3.555.1

15177

Võõbu–Matsimäe–Kõrgemäe

6,475

0,000

6,475

6,475

3.556.1

15178

Mäo ABT tee

0,629

0,000

0,629

0,629

3.557.1

15179

Otiku–Eivere

7,207

0,000

7,207

7,207

3.558.1

15180

Sillaotsa–Tarbja

2,648

0,000

2,648

2,648

3.559.1

15181

Kriilevälja–Kirila–Mündi

8,144

0,000

8,144

8,144

3.560.1

15182

Mäe–Prandi

3,375

0,000

3,375

3,375

3.561.1

15183

Koordi ringtee

5,353

0,000

5,353

5,353

3.562.1

15184

Kareda–Ammuta

3,483

0,000

3,483

3,483

3.563.1

15185

Tammiku–Kalitsa

3,426

0,000

3,426

3,426

3.564.1

15186

Vao–Kalitsa

3,115

0,000

3,115

3,115

3.565.1

15187

Ervita–Liusvere

1,325

0,000

1,325

1,325

3.566.1

15188

Vahuküla–Väinjärve

2,810

0,000

2,810

2,810

3.567.1

15189

Kuusna–Tudre–Visusti

5,307

0,000

5,307

5,307

3.568.1

15190

Kagavere–Illevere

2,960

0,000

2,960

2,960

3.569.1

15191

Seliküla–Paistevälja

3,173

0,000

3,173

3,173

3.570.1

15192

Rava–Roosna

3,679

0,000

3,679

3,679

3.571.1

15193

Reinevere–Koigi

1,947

0,000

1,947

1,947

3.572.1

15194

Ambla–Jõgisoo

1,164

0,000

1,164

1,164

3.573.1

15195

Sipelga surnuaia tee

1,881

0,000

1,881

1,881

3.574.1

15196

Rägavere–Linnape–Räsna

3,923

0,000

3,923

3,923

3.575.1

15197

Läpi–Aru–Ojaküla

5,034

0,000

5,034

5,034

3.576.1

15198

Jäneda–Kalijärve

0,826

0,000

0,826

0,826

3.577.1

15199

Eero–Napu

5,528

0,000

5,528

5,528

3.578.1

15200

Aravete–Orgmetsa

2,050

0,000

2,050

2,050

3.579.1

15201

Aravete–Maarjamõisa

1,642

0,000

1,642

1,642

3.580.1

15202

Aravete–Aniste

4,510

0,000

4,510

4,510

3.581.1

15203

Aravete–Vistla

3,005

0,000

3,005

3,005

3.582.1

15204

Käravete–Raka

3,598

0,000

1,113

3,462

3.582.2

 

 

 

1,249

3,598

 

3.583.1

15205

Kukevere–Käravete

2,382

0,000

2,382

2,382

3.584.1

15206

Lõõla–Piiumetsa

7,136

0,000

7,136

7,136

3.585.1

15207

Väätsa–Nõmme

1,753

0,000

1,753

1,753

3.586.1

15208

Kirna–Poaka

1,180

0,000

1,180

1,180

3.587.1

15209

Saatre–Lokuta

3,140

0,000

3,140

3,140

3.588.1

15210

Aruküla–Põikva

2,732

0,000

2,732

2,732

3.589.1

15211

Põikva–Pikkmetsa

3,608

0,000

3,608

3,608

3.590.1

15212

Raukla–Äiamaa–Oisu

7,594

0,000

7,594

7,594

3.591.1

15213

Oisu–Retla–Rulli teerist–
Saareotsa

8,837

0,000

4,823

8,788

3.591.2

 

 

 

4,872

8,837

 

3.592.1

15214

Kabala–Väljaotsa

1,750

0,000

1,750

1,750

3.593.1

15215

Meossaare tee

2,246

0,000

2,246

2,246

3.594.1

15216

Ollepa–Pibari

2,195

0,000

2,195

2,195

3.595.1

16102

Oru–Tagavere

4,302

0,000

4,302

4,302

3.596.1

16103

Ridala–Nigula

13,796

0,000

13,796

13,796

3.597.1

16104

Taebla–Kirimäe

3,092

0,000

3,092

3,092

3.598.1

16105

Tagavere–Vidruka

5,408

0,000

5,408

5,408

3.599.1

16106

A. Laikmaa muuseumi tee

1,293

0,000

1,293

1,293

3.600.1

16107

Herjava tee

2,646

0,000

2,646

2,646

3.601.1

16108

Herjava–Võnnu

7,031

0,000

0,777

6,984

3.601.2

16108

Herjava–Võnnu

 

0,824

7,031

 

3.602.1

16109

Saanika–Martna

10,692

0,000

10,692

10,692

3.603.1

16110

Haeska tee

5,764

0,000

5,764

5,764

3.604.1

16111

Parila–Kiideva

13,241

0,000

13,241

13,241

3.605.1

16112

Tuuru–Puise

7,872

0,000

7,872

7,872

3.606.1

16113

Rohuküla–Ahli–Ridala

12,379

0,000

12,379

12,379

3.607.1

16114

Valgevälja–Ahli

5,160

0,000

5,160

5,160

3.608.1

16115

Ahli–Topu sadam

4,091

0,000

4,091

4,091

3.609.1

16116

Ahli tee

0,751

0,000

0,751

0,751

3.610.1

16117

Tanska tee

1,210

0,000

1,210

1,210

3.611.1

16118

Mäeküla tee

1,170

0,000

1,170

1,170

3.612.1

16119

Rohuküla haigla tee

0,307

0,000

0,307

0,307

3.613.1

16120

Paralepa tee

5,257

1,787

5,257

3,470

3.614.1

16121

Valgevälja tee

3,046

0,000

3,046

3,046

3.615.1

16122

Nõmmküla–Aulepa–Österby

19,536

0,000

19,536

19,536

3.616.1

16123

Hosby–Einby

5,208

0,000

5,208

5,208

3.617.1

16124

Paslepa rand

1,857

0,000

1,857

1,857

3.618.1

16125

Hara–Kudani

4,047

0,000

4,047

4,047

3.619.1

16126

Hara tee

1,915

0,000

1,915

1,915

3.620.1

16127

Riguldi–Dirhami

9,671

0,000

9,671

9,671

3.621.1

16128

Tuksi–Spithami

6,334

0,000

6,334

6,334

3.622.1

16129

Nõva–Rannaküla

3,281

0,000

3,281

3,281

3.623.1

16130

Sviby sadama tee

1,324

0,000

1,324

1,324

3.624.1

16131

Vormsi ringtee

32,828

0,000

32,828

32,828

3.625.1

16132

Hullo tee

1,266

0,000

1,266

1,266

3.626.1

16133

Pürksi–Paslepa

3,268

0,000

3,268

3,268

3.627.1

16134

Oru–Soolu–Jalukse

12,263

0,000

12,263

12,263

3.628.1

16150

Vaisi–Kuijõe

21,488

0,000

21,488

21,488

3.629.1

16151

Risti–Kuijõe

12,234

0,000

12,234

12,234

3.630.1

16152

Risti jaama tee

0,557

0,000

0,557

0,557

3.631.1

16153

Risti tee

2,176

0,000

2,176

2,176

3.632.1

16154

Kullamaa–Silla

0,883

0,000

0,883

0,883

3.633.1

16155

Silla–Jädivere

30,047

0,000

30,047

30,047

3.634.1

16156

Lemmikküla–Jõgisoo

5,256

0,000

5,256

5,256

3.635.1

16157

Kirimäe–Kirna–Kullamaa

26,537

0,000

26,537

26,537

3.636.1

16158

Kaasiku–Liivi

10,449

0,000

10,449

10,449

3.637.1

16159

Ehmja–Martna–Kurevere

9,218

0,000

9,218

9,218

3.638.1

16160

Palivere–Oonga

20,782

0,000

20,782

20,782

3.639.1

16161

Palivere–Keedika

9,146

0,000

9,146

9,146

3.640.1

16162

Ollimäe–Koluvere

6,455

0,000

6,455

6,455

3.641.1

16163

Liivi–Üdruma

8,641

0,000

8,641

8,641

3.642.1

16164

Tabra–Maalse

3,503

0,000

3,503

3,503

3.643.1

16176

Vanamõisa–Koonga–Ahaste

30,639

0,000

30,639

30,639

3.644.1

16177

Hälvati–Lihula

2,072

0,000

2,072

2,072

3.645.1

16178

Tuudi–Risti

13,946

0,000

13,946

13,946

3.646.1

16179

Vatla–Nehatu

4,430

0,000

4,430

4,430

3.647.1

16180

Karuse–Kalli

23,468

0,000

23,468

23,468

3.648.1

16181

Karuse–Nehatu

4,846

0,000

4,846

4,846

3.649.1

16182

Nurmsi–Risti

4,280

0,000

4,280

4,280

3.650.1

16183

Risti–Hallivanni

6,346

0,000

6,346

6,346

3.651.1

16184

Rame–Paatsalu

8,800

0,000

8,800

8,800

3.652.1

16185

Hanila–Hõbesalu

13,641

0,000

13,641

13,641

3.653.1

16186

Puhtu tee

3,304

0,000

3,304

3,304

3.654.1

16187

Kõmsi–Mõisaküla–Salevere

14,168

0,000

14,168

14,168

3.655.1

16188

Massu tee

1,333

0,000

1,333

1,333

3.656.1

16189

Rannaküla tee

1,088

0,000

1,088

1,088

3.657.1

16190

Karuse–Saastna

12,825

0,000

12,825

12,825

3.658.1

16191

Tuudi–Saastna

15,427

0,000

15,427

15,427

3.659.1

16192

Meelva–Matsalu

4,449

0,000

4,449

4,449

3.660.1

16193

Lihula–Kloostri–Kirbla

11,421

0,000

11,421

11,421

3.661.1

16194

Penijõe–Suitsu

3,784

0,000

3,784

3,784

3.662.1

16195

Sipa–Suitsu

4,317

0,000

4,317

4,317

3.663.1

16196

Kirbla–Rumba–Vana-Vigala

20,194

0,000

20,194

20,194

3.664.1

16197

Hanila–Massu

6,163

0,000

6,163

6,163

3.665.1

16198

Kasari vana silla tee

1,118

0,000

1,118

1,118

3.666.1

17101

Roela–Rahkla

7,662

0,000

7,662

7,662

3.667.1

17102

Viru-Jaagupi–Simuna

26,773

0,000

26,773

26,773

3.668.1

17103

Mõdriku–Kehala

8,063

0,000

8,063

8,063

3.669.1

17104

Koeravere–Viru-Jaagupi

7,307

0,000

7,307

7,307

3.670.1

17105

Laekvere–Rahkla

4,007

0,000

4,007

4,007

3.671.1

17106

Laekvere–Muuga

4,944

0,000

4,944

4,944

3.672.1

17107

Laekvere–Arukse

7,022

0,000

7,022

7,022

3.673.1

17108

Äntu–Määri

8,738

0,000

8,738

8,738

3.674.1

17109

Ebavere–Simuna

11,822

0,000

11,822

11,822

3.675.1

17110

Tammiku–Salla–Käru

11,237

0,000

11,237

11,237

3.676.1

17111

Olju–Salla

7,305

0,000

7,305

7,305

3.677.1

17112

Piibe–Preedi–Koeru

12,144

0,000

12,144

12,144

3.678.1

17113

Ao–Vahuküla

4,813

0,000

4,813

4,813

3.679.1

17114

Rägavere–Mõedaka

2,866

0,000

2,866

2,866

3.680.1

17115

Nurkse–Põlula

5,130

0,000

5,130

5,130

3.681.1

17116

Põlula–Liiva

5,000

0,000

5,000

5,000

3.682.1

17117

Pada–Sonda

12,434

0,000

12,434

12,434

3.683.1

17118

Saueaugu–Kantküla

4,280

0,000

4,280

4,280

3.684.1

17119

Sõmeru–Kabala

16,574

0,000

16,574

16,574

3.685.1

17120

Sämi–Sonda–Kiviõli

23,147

0,000

23,147

23,147

3.686.1

17121

Roela–Anguse

10,632

0,000

10,632

10,632

3.688.1

17125

Vilgu–Vinni–Pajusti

3,150

0,000

3,150

3,150

3.689.1

 

[Kehtetu – RTL 2008, 7, 76 – jõust. 27.01.2008]

 

 

 

 

3.690.1

17130

Tudu kalmistu tee

0,346

0,000

0,346

0,346

3.691.1

17131

Puhmu–Pikevere

5,131

0,000

5,131

5,131

3.692.1

17132

Kullenga–Veadla

3,552

0,000

3,552

3,552

3.693.1

17133

Tõrma–Koeravere

8,014

0,000

8,014

8,014

3.694.1

17134

Raigu–Vajangu

8,300

0,000

8,300

8,300

3.695.1

17135

Saksi–Porkuni

9,379

0,000

9,379

9,379

3.696.1

17136

Porkuni–Loksa

3,713

0,000

3,713

3,713

3.697.1

17137

Uudeküla–Lasila

8,227

0,000

8,227

8,227

3.698.1

17138

Levala–Karitsa

5,289

0,000

5,289

5,289

3.699.1

17139

Kiltsi jaama tee

0,932

0,000

0,932

0,932

3.700.1

17140

Vao tee

0,900

0,000

0,900

0,900

3.701.1

17141

Assamalla–Kadrina

15,807

0,000

15,807

15,807

3.702.1

17142

Kadrina–Viitna

14,551

0,000

14,551

14,551

3.703.1

17143

Moe–Nõmmküla

10,696

0,000

10,696

10,696

3.704.1

17144

Imastu tee

2,305

0,000

2,305

2,305

3.705.1

17145

Vanamõisa–Veltsi–Päide

8,523

0,000

8,523

8,523

3.706.1

17146

Lasila–Saksi

8,590

0,000

8,590

8,590

3.707.1

17147

Lasila–Levala

4,218

0,000

4,218

4,218

3.708.1

17148

Tapa–Koigi

11,016

0,791

11,016

10,225

3.709.1

17149

Rakvere–Jõepere

12,984

1,231

12,984

11,753

3.710.1

17150

Udriku–Saksi

4,979

0,000

4,979

4,979

3.711.1

17151

Põima–Kadrina

8,785

0,000

8,785

8,785

3.712.1

17152

Vohnja–Kadrina

9,398

0,000

9,398

9,398

3.713.1

17153

Kadrina jaama tee

1,133

0,000

1,133

1,133

3.714.1

17154

Kihlevere–Aaspere

9,676

0,000

9,676

9,676

3.715.1

17155

Kadrina–Undla

1,529

0,000

1,529

1,529

3.716.1

17156

Hõbeda–Võipere

2,866

0,000

2,866

2,866

3.717.1

17157

Kunda mõis–Sämi

15,583

0,000

15,583

15,583

3.718.1

17158

Kunda–Malla–Ojaküla

11,393

1,554

11,393

9,839

3.719.1

17159

Unnukse–Mahu

6,989

0,000

6,989

6,989

3.720.1

17160

Viru-Nigula–Aseri

11,804

0,000

11,804

11,804

3.721.1

17161

Koovälja–Kohala

6,827

0,000

6,827

6,827

3.722.1

17162

Ubja–Kohala

5,500

0,000

5,500

5,500

3.723.1

17163

Sõmeru–Katela

10,493

0,000

10,493

10,493

3.724.1

17164

Arkna–Rakvere

3,128

0,000

3,128

3,128

3.725.1

17165

Vanamõisa tee

0,553

0,000

0,553

0,553

3.726.1

17166

Haljala–Karepa

17,382

0,000

17,382

17,382

3.727.1

17167

Varangu–Essu

4,553

0,000

4,553

4,553

3.728.1

17168

Varangu–Kandle

6,298

0,000

6,298

6,298

3.729.1

17169

Eisma–Kandle

10,301

0,000

10,301

10,301

3.730.1

17170

Võle–Vainupea–Kunda

31,927

0,000

31,927

31,927

3.731.1

17171

Võle–Vanamõisa

3,495

0,000

3,495

3,495

3.732.1

17172

Kunda–Selja

6,236

0,000

6,236

6,236

3.733.1

17173

Vainupea ranna tee

1,194

0,000

1,194

1,194

3.734.1

17174

Liiguste–Põdruse

14,774

0,000

14,774

14,774

3.735.1

17175

Põdruse–Tatruse

4,901

0,000

4,901

4,901

3.736.1

17176

Viitna–Koljaku

13,508

0,000

13,508

13,508

3.737.1

17177

Haljala–Käsmu

32,058

0,000

32,058

32,058

3.738.1

17178

Palmse–Vatku

9,526

0,000

9,526

9,526

3.739.1

17179

Aaspere–Kõldu

2,150

0,000

2,150

2,150

3.740.1

17180

Liiguste–Salatse

5,409

0,000

5,409

5,409

3.741.1

17181

Võsu–Vergi–Söeaugu

19,197

0,000

19,197

19,197

3.742.1

17182

Palmse–Sagadi

6,320

0,000

6,320

6,320

3.743.1

17183

Karula–Vihula–Sagadi

11,542

0,000

11,542

11,542

3.744.1

17184

Potsu–Vihula

9,616

0,000

9,616

9,616

3.745.1

17186

Ilumäe–Koljaku

6,693

0,000

6,693

6,693

3.746.1

17187

Koljaku–Altja

7,902

0,000

7,902

7,902

3.747.1

17188

Sagadi tee

3,273

0,000

3,273

3,273

3.748.1

17189

Rakvere sissesõit

0,787

0,000

0,787

0,787

3.749.1

17190

Uudeküla–Väike-Maarja

7,740

0,000

7,740

7,740

3.750.1

17191

Väike-Maarja–Simuna

15,515

0,000

15,515

15,515

3.751.1

17192

Simuna–Vaiatu

31,088

0,000

31,088

31,088

3.752.1

17193

Sagadi mõisa tee

1,558

0,000

1,558

1,558

3.753.1

17194

Kulina–Viru-Jaagupi

0,969

0,000

0,969

0,969

3.754.1

17195

Jõepere–Vahakulmu

9,951

0,000

9,951

9,951

3.755.1

17196

Vergi sadama tee

1,100

0,000

1,100

1,100

3.756.1

17197

Rägavere mõisa tee

0,864

0,000

0,864

0,864

3.757.1

17198

Ulvi mõisa tee

0,700

0,000

0,700

0,700

3.758.1

17199

Küti–Aravuse

7,450

0,000

7,450

7,450

3.759.1

17200

Pajusti–Inju

1,510

0,000

1,510

1,510

3.760.1

17201

Kadrina valla keskuse tee

0,730

0,000

0,730

0,730

3.761.1

17202

Teedevalitsuse sissesõit

0,305

0,000

0,305

0,305

3.762.1

17203

Rasivere tee

3,690

0,000

3,690

3,690

3.763.1

17204

Kautvere–Auküla

3,145

0,000

3,145

3,145

3.764.1

17205

Vinni–Mõdriku

2,080

0,000

2,080

2,080

3.765.1

17210

Võsu–Kotka

11,759

0,000

11,759

11,759

3.766.1

18101

Ilumetsa–Rõssa

8,698

0,000

8,698

8,698

3.767.1

18102

Orava–Lepassaare

10,960

0,000

10,960

10,960

3.768.1

18103

Hanikase–Tamme

8,083

0,000

8,083

8,083

3.769.1

18104

Mõntsi tee

1,157

0,000

1,157

1,157

3.770.1

18105

Sillaotsa–Restu

18,357

0,000

18,357

18,357

3.771.1

18106

Saatse–Petseri

9,303

0,000

9,303

9,303

3.772.1

18107

Põlva–Lutsu

4,676

0,000

4,676

4,676

3.773.1

18108

Leevi–Soohara

8,420

0,000

8,420

8,420

3.774.1

18109

Veriora–Soohara

11,827

0,000

11,827

11,827

3.775.1

18110

Rosma–Tiike–Leevi

17,085

0,000

17,085

17,085

3.776.1

18111

Kiuma–Peraküla

4,775

0,000

4,775

4,775

 

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km

 lõpp
km

1

2

3

4

5

6

7

3.777.1

18113

Ridali–Joosu

7,671

0,000

7,671

7,671

3.778.1

18114

Tilsi–Mustajõe

2,412

0,000

2,412

2,412

3.779.1

18115

Vooreküla–Puskaru

24,158

0,000

24,158

24,158

3.780.1

18116

Erastvere–Sillaotsa

7,959

0,000

7,959

7,959

3.781.1

18117

Kähri–Mustajõe

6,222

0,000

6,222

6,222

3.782.1

18118

Karilatsi–Heisri

15,211

0,000

15,211

15,211

3.783.1

18119

Varbuse–Kindapalu

5,825

0,000

5,825

5,825

3.784.1

18120

Kanepi–Varbuse

10,068

0,000

10,068

10,068

3.785.1

18121

Lauriorg–Muhulaane

3,700

0,000

3,700

3,700

3.786.1

18122

Erastvere–Piigandi

3,881

0,000

3,881

3,881

3.787.1

18123

Silgu–Jõksi

2,009

0,000

2,009

2,009

3.788.1

18124

Magari–Soodoma

2,329

0,000

2,329

2,329

3.789.1

18125

Erastvere–Ridali

11,436

0,000

11,436

11,436

3.790.1

18126

Suurküla–Parksepa

3,599

0,000

3,599

3,599

3.791.1

18127

Saverna–Krootuse

6,603

0,000

6,603

6,603

3.792.1

18128

Mooste–Viisli

4,699

0,000

4,699

4,699

3.793.1

18129

Karste–Mügra

2,925

0,000

2,925

2,925

3.794.1

18130

Sirvasre–Kitse

8,206

0,000

8,206

8,206

3.795.1

18131

Karste–Kitse

7,909

0,000

7,909

7,909

3.796.1

18132

Kaagvere–Kooraste

5,162

0,000

5,162

5,162

3.797.1

18133

Pusu tee

3,361

0,000

3,361

3,361

3.798.1

18134

Sulaoja–Krüüdneri

3,052

0,000

3,052

3,052

3.799.1

18135

Veski–Prangli

7,508

0,000

7,508

7,508

3.800.1

18136

Maaritsa–Prangli

4,934

0,000

4,934

4,934

3.801.1

18137

Kurvitsa–Hutita

12,117

0,000

8,576

12,019

3.801.2

 

 

 

8,674

12,117

 

3.802.1

18138

Akste–Häätaru

14,955

0,000

14,955

14,955

3.803.1

18139

Mõtsküla–Mustakurmu

5,630

0,000

5,630

5,630

3.804.1

18141

Kosova–Vooreküla

14,021

0,000

14,021

14,021

3.805.1

18143

Vissi–Vooreküla

9,554

0,000

9,554

9,554

3.806.1

18145

Vastse-Kuuste tee

0,978

0,000

0,978

0,978

3.807.1

18146

Kanariku–Kiidjärve

6,596

0,000

6,596

6,596

3.808.1

18147

Saverna–Pilkuse

14,294

0,000

14,294

14,294

3.809.1

18148

Maaritsa–Otepää

17,119

0,000

17,119

17,119

3.810.1

18149

Adiste–Kooskora

3,605

0,000

3,605

3,605

3.811.1

18150

Mooste–Kauksi

7,212

0,000

7,212

7,212

3.812.1

18151

Meemaste–Tännassilma

4,119

0,000

4,119

4,119

3.813.1

18152

Meemaste–Peri

2,537

0,000

2,537

2,537

3.814.1

18153

Peri–Partsi

4,248

0,000

4,248

4,248

3.815.1

18154

Tilsi–Naruski

9,521

0,000

9,521

9,521

3.816.1

18155

Kähri–Koorvere

11,374

0,000

11,374

11,374

3.817.1

18156

Leevi–Jantra

10,441

0,000

10,441

10,441

3.818.1

18157

Miiaste–Kanasaare

9,854

0,000

9,854

9,854

3.819.1

18158

Holvandi–Partsi

6,043

0,000

6,043

6,043

3.820.1

18159

Tilsi–Tsolgo

8,887

0,000

8,887

8,887

3.821.1

18160

Leevijõe–Karilatsi

2,202

0,000

2,202

2,202

3.822.1

18161

Valgemetsa tee

2,272

0,000

2,272

2,272

3.823.1

18162

Himmaste–Rasina

18,107

0,000

18,107

18,107

3.824.1

18164

Tännassilma–Kiuma

2,235

0,000

2,235

2,235

3.825.1

18165

Piigaste–Häätaru

5,076

0,000

5,076

5,076

3.826.1

18166

Keramäe–Ritsiku

1,005

0,000

1,005

1,005

3.827.1

18167

Kanepi–Ihamaru

12,068

0,000

12,068

12,068

3.828.1

18168

Saverna–Jõksi

8,203

0,000

8,203

8,203

3.829.1

18169

Partsi–Timo

5,593

0,000

5,593

5,593

3.830.1

18170

Loko–Peetrimõisa

5,284

0,000

5,284

5,284

3.831.1

18171

Valgjärve–Aiaste

2,157

0,000

2,157

2,157

3.832.1

18172

Valgjärve–Tamme

2,522

0,000

2,522

2,522

3.833.1

18173

Sikajala–Heisri

10,225

0,000

10,225

10,225

3.834.1

18174

Saverna–Tillundi

7,586

0,000

7,586

7,586

3.835.1

18175

Põlgaste–Roosi

4,481

0,000

4,481

4,481

3.836.1

18176

Piigaste–Sulaoja

5,682

0,000

5,682

5,682

3.837.1

18177

Valgjärve–Krüüdneri

5,450

0,000

5,450

5,450

3.838.1

18178

Värska–Ulitina

12,918

0,000

12,918

12,918

3.839.1

18179

Värska sanatooriumi tee

3,068

0,000

3,068

3,068

3.840.1

18180

Ahja–Vastse-Kuuste

11,182

0,000

11,182

11,182

3.841.1

18181

Kärsa–Eoste

12,020

0,000

12,020

12,020

3.842.1

18184

Ahja–Rasina

11,249

0,000

11,249

11,249

3.843.1

18186

Räpina–Rasina

18,642

0,000

18,642

18,642

3.844.1

18187

Tammistu–Tootsi

3,827

0,000

3,827

3,827

3.845.1

18188

Räpina–Raigla

2,802

0,000

2,802

2,802

3.846.1

18189

Miiaste–Nooritsmetsa

3,760

0,000

3,760

3,760

3.847.1

18190

Põlva–Vanaküla

5,826

0,000

5,826

5,826

3.848.1

18191

Leevaku–Rahumäe

4,415

0,000

4,415

4,415

3.849.1

18192

Jaama–Rahumäe

3,029

0,000

3,029

3,029

3.850.1

18193

Räpina–Kahkva

11,590

0,000

11,590

11,590

3.851.1

18194

Võõpsu–Käre

5,662

0,000

5,662

5,662

3.852.1

18195

Võõpsu–Audjasaare

5,611

0,000

5,611

5,611

3.853.1

18196

Tõgonitsa–Suure-Veerksu

6,337

0,000

6,337

6,337

3.854.1

18197

Värska–Podmotsa

7,461

0,000

7,461

7,461

3.855.1

18199

Viluste–Lindora

22,851

0,000

22,851

22,851

3.856.1

18200

Lepassaare–Otsa

3,863

0,000

3,863

3,863

3.857.1

18201

Kauksi–Terepi

12,520

0,000

12,520

12,520

3.858.1

18202

Raadama tee

0,884

0,000

0,884

0,884

3.859.1

18203

Meelva tee

1,349

0,000

1,349

1,349

3.860.1

18204

Toolamaa–Kureküla

6,394

0,000

6,394

6,394

3.861.1

18205

Kirmsi–Väike-Veerksu

2,725

0,000

2,725

2,725

3.862.1

18206

Rahumäe–Kahkva

9,832

0,000

9,832

9,832

3.863.1

18207

Niitsiku–Kahkva

4,038

0,000

4,038

4,038

3.864.1

18208

Mikitamäe–Kahkva

4,930

0,000

4,930

4,930

3.865.1

18209

Karisilla–Rõsna

3,201

0,000

3,201

3,201

3.866.1

18210

Orava jaam–Soe

5,507

0,000

5,507

5,507

3.867.1

18211

Vardja–Tilsi

2,873

0,000

2,873

2,873

3.868.1

18212

Piusa jaama tee

0,476

0,000

0,476

0,476

3.869.1

18213

Ritsiku–Hino

3,795

0,000

3,795

3,795

3.870.1

18214

Karisilla–Usinitsa

3,157

0,000

3,157

3,157

3.871.1

18215

Mikitamäe kooli tee

0,239

0,000

0,239

0,239

3.872.1

18216

Veriora jaama tee

0,800

0,000

0,800

0,800

3.873.1

18217

Suure-Veerksu–Väike-Veerksu

2,749

0,000

2,749

2,749

3.874.1

18218

Kirmsi–Kanasaare

8,496

0,000

8,496

8,496

3.875.1

18219

Bresje tee

2,256

0,000

2,256

2,256

3.876.1

18220

Piiri–Ala-Jakobi

3,814

0,000

3,814

3,814

3.877.1

18221

Värska–Reha

2,424

0,000

2,424

2,424

3.878.1

18223

Vanamõisa tee

2,322

0,000

2,322

2,322

3.879.1

18225

Pusta–Ruusa

5,885

0,000

5,885

5,885

3.880.1

18226

Rahumäe–Võuküla

4,942

0,000

4,942

4,942

3.881.1

18227

Linte–Kõnnu–Kureküla

6,169

0,000

6,169

6,169

3.882.1

18228

Leevaku–Saareküla

3,351

0,000

3,351

3,351

3.883.1

18229

Koidula–Võmmorski

4,014

0,000

4,014

4,014

3.884.1

18230

Viluste–Metsavaara–Adleri

3,013

0,000

3,013

3,013

3.885.1

18233

Matsuri–Vaartsi

1,259

0,000

1,259

1,259

3.886.1

18234

Saatse–Pattina

1,586

0,000

1,586

1,586

3.887.1

18235

Saatse–Perdaku

1,381

0,000

1,381

1,381

3.888.1

18236

Hanikase–Oro

1,590

0,000

1,590

1,590

3.889.1

18237

Hanikase–Luuska

2,475

0,000

2,475

2,475

3.890.1

18240

Puskaru–Väimela

14,856

0,000

14,856

14,856

3.891.1

18243

Niitsiku–Võmmorski

17,290

0,000

17,290

17,290

3.892.1

18244

Piiri–Sulbi

4,730

0,000

4,730

4,730

3.893.1

18284

Ahja–Võnnu

8,400

0,000

8,400

8,400

3.894.1

18292

Räpina–Aravu

15,505

0,000

15,505

15,505

3.895.1

18293

Veski–Piusa–Tuderna

6,607

0,000

6,607

6,607

3.896.1

18294

Kanepi teepiirkonna tee

0,449

0,000

0,449

0,449

3.897.1

19101

Audru–Tõstamaa–Nurmsi

76,772

0,000

76,772

76,772

3.898.1

19102

Nurme–Vana-Pärnu

8,912

0,000

8,912

8,912

3.899.1

19103

Audru–Lavassaare–Vahenurme

25,861

0,000

11,600

25,583

3.899.2

 

 

 

11,878

25,861

 

3.900.1

19104

Põldeotsa tee

2,140

0,000

2,140

2,140

3.901.1

19105

Audru tee

4,316

0,000

4,316

4,316

3.902.1

19106

Sauga–Jõõpre

9,652

0,000

9,652

9,652

3.903.1

19107

Kõima–Seliste

17,172

0,000

17,172

17,172

3.904.1

19108

Kihlepa–Lepaspea

18,565

0,000

18,565

18,565

3.905.1

19109

Kärbu–Kõima

9,166

0,000

9,166

9,166

3.906.1

19110

Lindi–Liu–Järve

10,570

0,000

10,570

10,570

3.907.1

19111

Lavassaare tee

1,992

0,000

1,992

1,992

3.908.1

19112

Valgeranna tee

2,842

0,000

2,842

2,842

3.909.1

19113

Ranna tee

0,460

0,000

0,460

0,460

3.910.1

19114

Audru–Valgeranna

2,880

0,000

0,934

0,934

3.911.1

19115

Kuldlõvi tee

0,315

0,000

0,315

0,315

3.912.1

19117

Liu–Kavaru

3,734

0,000

3,734

3,734

3.913.1

19118

Audru–Sanga

3,424

0,000

3,424

3,424

3.914.1

19119

Ridalepa–Lavassaare

6,600

0,000

6,600

6,600

3.915.1

19120

Lindi–Sarvi

1,532

0,000

1,532

1,532

3.916.1

19121

Rebasefarmi tee

1,637

0,000

0,685

1,465

3.916.2

 

 

 

0,857

1,637

 

3.917.1

19130

Pootsi–Lao

3,460

0,000

3,460

3,460

3.918.1

19131

Kalli–Tõstamaa–Värati

28,101

0,000

25,208

27,988

3.918.2

 

 

 

25,321

28,101

 

3.919.1

19132

Varbla–Kilgi–Rammuka

15,152

0,000

15,152

15,152

3.920.1

19133

Saulepi–Pärlselja

3,374

0,000

3,374

3,374

3.921.1

19134

Varbla–Väänja

15,848

0,000

15,848

15,848

3.922.1

19135

Tõhela–Alu–Murru

7,360

0,000

7,360

7,360

3.923.1

19136

Tõstamaa–Lõuka–Tõstamaa

5,172

0,000

5,172

5,172

3.924.1

19137

Munalaiu tee

0,650

0,000

0,650

0,650

3.925.1

19138

Sadam–Haigla

2,082

0,000

2,082

2,082

3.926.1

19139

Lennujaam–Suigu

3,315

0,000

3,315

3,315

3.927.1

19140

Nõmme–Lennujaam

0,730

0,000

0,730

0,730

3.928.1

19141

Sadam–Kaasiku

3,983

0,000

3,983

3,983

3.929.1

19142

Turu–Kaasiku

0,850

0,000

0,850

0,850

3.930.1

19143

Liiva–Jäätee

0,685

0,000

0,685

0,685

3.931.1

19144

Saulepi–Raheste

5,093

0,000

5,093

5,093

3.932.1

19201

Pärnu-Jaagupi–Kalli

32,172

0,000

32,172

32,172

3.933.1

19202

Pärnu-Jaagupi–Kergu

19,531

0,000

19,531

19,531

3.934.1

19203

Are–Suigu

14,156

0,000

14,156

14,156

3.935.1

19204

Mihkli–Oidrema

12,205

0,000

12,205

12,205

3.936.1

19205

Tammaru–Mihkli

6,930

0,000

6,930

6,930

3.937.1

19206

Vee–Sõõrike

6,800

0,000

6,800

6,800

3.938.1

19207

Pärnu-Jaagupi tee

3,520

0,000

3,520

3,520

3.939.1

19208

Salu–Kaelase

5,301

0,000

5,301

5,301

3.940.1

19209

Libatse tee

0,550

0,000

0,550

0,550

3.941.1

19210

Uduvere–Suigu–Nurme

33,134

0,000

33,134

33,134

3.942.1

19211

Mõisaküla–Metsavere

7,333

0,000

7,333

7,333

3.943.1

19212

Pärivere tee

0,900

0,000

0,900

0,900

3.944.1

19213

Sauga tee

0,855

0,000

0,855

0,855

3.945.1

19214

Jänesselja–Urge

9,877

0,000

9,877

9,877

3.946.1

19215

Irta–Kiisamaa

4,128

0,000

4,128

4,128

3.947.1

19216

Libatse–Langerma

2,600

0,000

2,600

2,600

3.948.1

19217

Libatse–Enge

4,685

0,000

4,685

4,685

3.949.1

19218

Halinga–Uduvere

5,023

0,000

5,023

5,023

3.950.1

19219

Are–Elbu

2,176

0,000

2,176

2,176

3.951.1

19220

Kilksama tee

1,544

0,000

1,544

1,544

3.952.1

19221

Kilksama–Räägu

2,345

0,000

2,345

2,345

3.953.1

19240

Vändra–Vihtra

6,870

0,000

6,870

6,870

3.954.1

19241

Suurejõe–Vihtra–Jõesuu

19,598

0,000

19,598

19,598

3.955.1

19242

Suurejõe–Kullimaa

11,540

0,000

11,540

11,540

3.956.1

19243

Vihtra–Aesoo

8,566

0,000

8,566

8,566

3.957.1

19244

Rõusa–Käru

19,268

0,000

19,268

19,268

3.958.1

19245

Vändra–Kalmaru

2,494

0,000

2,494

2,494

3.959.1

19246

Vändra–Lokuta–Lelle

29,458

0,000

29,458

29,458

3.960.1

19247

Massu tee

5,066

0,000

5,066

5,066

3.961.1

19248

Rõusa–Säästla

3,950

0,000

3,950

3,950

3.962.1

19249

Kadjaste–Suurejõe

10,430

0,000

10,430

10,430

3.963.1

19250

Kurgja tee

3,165

0,000

3,165

3,165

3.964.1

19251

Samliku–Kurgja

4,820

0,000

4,820

4,820

3.965.1

19252

Kaansoo–Tori

28,919

0,000

28,919

28,919

3.966.1

19253

Pärnjõe tee

0,900

0,000

0,900

0,900

3.967.1

19254

Aluste tee

0,850

0,000

0,850

0,850

3.968.1

19255

Viluvere jaama tee

0,340

0,000

0,340

0,340

3.969.1

19256

Kõnnu jaama tee

0,965

0,000

0,965

0,965

3.970.1

19257

Vändra–Võidula

8,663

0,000

8,663

8,663

3.971.1

19270

Suigu–Tootsi

8,176

0,000

8,176

8,176

3.972.1

19271

Tootsi–Piistaoja

10,772

0,560

10,772

10,212

3.973.1

19272

Tori–Massu

23,640

0,000

23,640

23,640

3.974.1

19273

Sikana–Kullimaa

3,216

0,000

3,216

3,216

3.975.1

19274

Urge–Kuiaru

9,042

0,000

9,042

9,042

3.976.1

19275

Urge–Sindi

2,450

0,000

1,230

1,926

3.976.2

 

 

 

1,395

2,091

 

3.977.1

19276

Taali–Põlendmaa–Seljametsa

20,410

0,000

20,410

20,410

3.978.1

19277

Paikuse–Tammuru

9,388

0,000

9,388

9,388

3.979.1

19278

Sindi-Lodja–Silla

3,725

0,000

3,725

3,725

3.980.1

19279

Politseikooli tee

0,515

0,000

0,515

0,515

3.981.1

19280

Sindi tee

0,612

0,000

0,612

0,612

3.982.1

19281

Tammiste jaama tee

0,240

0,000

0,240

0,240

3.983.1

19282

Oore tee

0,500

0,000

0,500

0,500

3.984.1

19283

Tori jaama tee

0,330

0,000

0,330

0,330

3.985.1

19284

Tootsi jaama tee

0,200

0,000

0,200

0,200

3.986.1

19285

Tori–Rütavere

11,830

0,000

11,830

11,830

3.987.1

19286

Tori–Võlli

5,550

0,000

5,550

5,550

3.988.1

19287

Selja–Muraka

1,815

0,000

1,815

1,815

3.989.1

19288

Paikuse tee

0,420

0,000

0,420

0,420

3.990.1

19289

Luige tee

1,510

0,000

1,510

1,510

3.991.1

19301

Kilingi-Nõmme–Tali–Laiksaare

24,450

0,912

24,450

23,538

3.992.1

19302

Kilingi-Nõmme–Kiisa

16,728

0,000

16,728

16,728

3.993.1

19303

Jäärja–Tali

17,530

0,000

17,530

17,530

3.994.1

19304

Tihemetsa–Leipste

3,500

0,000

3,500

3,500

3.995.1

19305

Tihemetsa–Kärsu

5,192

0,000

5,192

5,192

3.996.1

19306

Tõlla–Kamali

10,149

0,000

10,149

10,149

3.997.1

19307

Kanaküla–Kamali

5,050

0,000

5,050

5,050

3.998.1

19308

Kargoja–Veelikse

6,550

0,000

6,550

6,550

3.999.1

19309

Kilingi-Nõmme–Marana

0,730

0,000

0,730

0,730

3.1000.1

19310

Lodja–Saunametsa

13,720

0,000

3,216

10,688

3.1000.2

 

 

 

6,248

13,720

 

3.1001.1

19311

Lanksaare tee

6,892

0,000

6,892

6,892

3.1002.1

19312

Kilingi-Nõmme tee

4,232

3,700

4,232

0,532

3.1003.1

19330

Tõitoja–Häädemeeste

23,885

0,000

23,885

23,885

3.1004.1

19331

Rannametsa–Ikla

30,491

0,000

30,491

30,491

3.1005.1

19332

Häädemeeste tee

1,700

0,000

1,700

1,700

3.1006.1

19333

Uulu–Soometsa–Häädemeeste

23,967

0,000

23,967

23,967

3.1007.1

19334

Laiksaare–Massiaru–Teaste

19,329

0,000

19,329

19,329

3.1008.1

19335

Jaagupi–Urissaare

8,788

0,000

8,788

8,788

3.1009.1

19336

Kabli–Massiaru

8,640

0,000

8,640

8,640

3.1010.1

19337

Tali–Tuuliku–Massiaru

22,553

0,000

22,553

22,553

3.1011.1

19338

Lemme tee

2,300

0,000

2,300

2,300

3.1012.1

19339

Võiste tee

0,650

0,000

0,650

0,650

3.1013.1

19340

Uulu–Laadi

3,720

0,000

3,720

3,720

3.1014.1

19341

Laadi–Männiku

4,086

0,000

4,086

4,086

3.1015.1

19342

Reiu tee

0,575

0,000

0,575

0,575

3.1016.1

19343

Surju–Seljametsa

10,170

0,000

10,170

10,170

3.1017.1

19344

Surju–Saunametsa

11,330

0,000

11,330

11,330

3.1018.1

19345

Surju jaama tee

0,370

0,000

0,370

0,370

3.1019.1

19346

Vaskrääma jaama tee

1,000

0,000

1,000

1,000

3.1020.1

19347

Ristiküla tee

0,620

0,000

0,620

0,620

3.1021.1

19348

Ikla–Piiri

1,484

0,000

1,334

1,334

3.1022.1

19349

Lepaküla–Leina

5,455

0,000

5,455

5,455

3.1023.1

19350

Metsaküla–Leina

1,556

0,000

1,556

1,556

3.1024.1

19351

Tahkuranna tee

0,800

0,000

0,800

0,800

3.1025.1

20101

Hageri–Kodila–Kuusiku

21,940

0,000

21,940

21,940

3.1026.1

20102

Kelba–Ohulepa

7,910

0,000

7,910

7,910

3.1027.1

20103

Pihali–Adila–Rabivere

7,727

0,000

7,727

7,727

3.1028.1

20105

Kohila jaama tee

0,190

0,000

0,190

0,190

3.1029.1

20106

Kohila liivalao tee

0,310

0,000

0,310

0,310

3.1030.1

20107

Lohu–Kohila

6,058

0,000

6,058

6,058

3.1031.1

20108

Lohu jaama tee

0,193

0,000

0,193

0,193

3.1032.1

20109

Seli–Angerja

9,950

0,000

9,950

9,950

3.1033.1

20110

Juuru–Järlepa

16,755

0,000

16,755

16,755

3.1034.1

20111

Juuru–Pirgu

6,958

0,000

6,958

6,958

3.1035.1

 

[Kehtetu – RTL 2008, 7, 76 – jõust. 27.01.2008]

 

 

 

 

3.1036.1

20113

Hagudi–Kodila

7,958

0,000

7,958

7,958

3.1037.1

20114

Kuku–Hagudi

1,278

0,000

1,278

1,278

3.1038.1

20115

Hagudi jaama tee

0,177

0,000

0,177

0,177

3.1039.1

20116

Juuru tee

3,416

0,000

3,416

3,416

3.1040.1

20117

Juuru–Rapla

11,899

0,000

11,899

11,899

3.1041.1

20118

Ingliste tee

3,250

0,000

3,250

3,250

3.1042.1

20119

Nõmme–Hõreda

4,552

0,000

4,552

4,552

3.1043.1

20120

Keava–Hõreda

14,433

0,000

14,433

14,433

3.1044.1

20121

Lau–Kaiu

7,883

0,000

7,883

7,883

3.1045.1

20122

Kaiu–Vahastu

17,579

0,000

17,579

17,579

3.1046.1

20123

Aranküla–Juuru

5,822

0,000

5,822

5,822

3.1047.1

20124

Vaopere tee

0,648

0,000

0,648

0,648

3.1048.1

20125

Rapla ümbersõit

4,047

0,000

4,047

4,047

3.1049.1

20126

Toomja tee

3,590

0,000

3,590

3,590

3.1050.1

20127

Aandu tee

5,476

0,000

5,476

5,476

3.1051.1

20128

Pae–Ingliste

1,600

0,000

1,600

1,600

3.1052.1

20130

Vaopere–Tamsi–Kuimetsa

8,395

0,000

8,395

8,395

3.1053.1

20131

Seli-Koigi–Alu

6,290

0,000

6,290

6,290

3.1054.1

20141

Rapla–Varbola

25,790

0,000

25,790

25,790

3.1055.1

20142

Alu keskuse tee

0,702

0,000

0,702

0,702

3.1056.1

20143

Rapla–Aranküla

4,966

0,000

4,966

4,966

3.1057.1

20144

Uusküla tee

1,701

0,000

1,701

1,701

3.1058.1

20145

Ülejõe–Ridaküla

2,822

0,000

2,822

2,822

3.1059.1

 

[Kehtetu – RTL 2008, 72, 1011 – jõust. 29.08.2008]

 

 

 

 

3.1060.1

20148

Koikse–Purku

14,295

0,000

14,295

14,295

3.1061.1

20149

Kehtna–Põlma

5,973

0,000

5,973

5,973

3.1062.1

20150

Valtu–Kumma

2,318

0,000

2,318

2,318

3.1063.1

20151

Nadalama–Kalbu

0,543

0,000

0,543

0,543

3.1064.1

20152

Lokuta–Kehtna

12,848

0,000

12,848

12,848

3.1065.1

20153

Lelle jaama tee

1,125

0,000

1,125

1,125

3.1066.1

20154

Lelle–Vahastu

21,420

0,000

21,420

21,420

3.1067.1

20156

Käru–Kädva

11,203

0,000

11,203

11,203

3.1068.1

20157

Lokuta–Jõeküla

11,280

0,000

11,280

11,280

3.1069.1

20158

Eidapere–Mukri

8,677

0,000

8,677

8,677

3.1070.1

20159

Eidapere jaama tee

0,400

0,000

0,400

0,400

3.1071.1

20160

Lokuta–Kõnnu

13,027

0,000

13,027

13,027

3.1072.1

20161

Eidapere–Kõnnu

3,282

0,000

3,282

3,282

3.1073.1

20162

Vardi–Nurme

6,333

0,000

6,333

6,333

3.1074.1

20163

Vaimõisa–Nurme

16,990

0,000

16,990

16,990

3.1075.1

20164

Järvakandi–Lokuta

6,690

0,000

6,690

6,690

3.1076.1

20165

Raikküla–Päärdu

29,624

0,000

29,624

29,624

3.1077.1

20166

Lipa–Mõisamaa

18,130

0,000

18,130

18,130

3.1078.1

20168

Laukna tee

2,135

0,000

2,135

2,135

3.1079.1

20169

Sääla tee

2,758

0,000

2,758

2,758

3.1080.1

20170

Märjamaa–Konuvere

13,279

0,000

13,279

13,279

3.1081.1

20171

Märjamaa–Valgu

14,470

0,000

14,470

14,470

3.1082.1

20172

Märjamaa–Haimre

2,553

0,000

2,553

2,553

3.1083.1

20173

Haimre–Moka

3,632

0,000

3,632

3,632

3.1084.1

20174

Konuvere–Sulu

5,345

0,000

5,345

5,345

3.1085.1

20175

Valgu–Libatse

23,359

0,000

23,359

23,359

3.1086.1

20176

Haimre–Sulu–Velise

11,573

0,000

11,573

11,573

3.1087.1

20177

Jädivere–Kivi-Vigala

4,905

0,000

4,905

4,905

3.1088.1

20178

Päärdu–Leibre

7,102

0,000

7,102

7,102

3.1089.1

20179

Manni–Kivi-Vigala

3,582

0,000

3,582

3,582

3.1090.1

20180

Päärdu–Tõnumaa

10,844

0,000

10,844

10,844

3.1091.1

20181

Kivi-Vigala–Avaste–Vana-Vigala

15,055

0,000

15,055

15,055

3.1092.1

20182

Maidla–Ollimäe

1,796

0,000

1,796

1,796

3.1093.1

20183

Tika karjääri tee

0,823

0,000

0,823

0,823

3.1094.1

20184

Paeküla–Vana-Vigala

12,690

0,000

12,690

12,690

3.1095.1

20185

Loodna–Teenuse

8,610

0,000

8,610

8,610

3.1096.1

20186

Sipa–Varbola

14,685

0,000

14,685

14,685

3.1097.1

20187

Sipa–Mõraste

5,142

0,000

5,142

5,142

3.1098.1

20188

Teenuse–Urevere

1,045

0,000

1,045

1,045

3.1099.1

20189

Teenuse–Tolli

3,450

0,000

3,450

3,450

3.1100.1

20190

Hirvepargi–Tiduvere

3,028

0,000

3,028

3,028

3.1101.1

20191

Oese–Vanamõisa

3,965

0,000

3,965

3,965

3.1102.1

20192

Ojapere tee

1,936

0,000

1,936

1,936

3.1103.1

20193

Kesk-Vigala–Vängla

4,672

0,000

4,672

4,672

3.1104.1

20194

Vana-Vigala–Läti

4,713

0,000

4,713

4,713

3.1105.1

20195

Nurtu–Kohtru

4,251

0,000

4,251

4,251

3.1106.1

20197

Mõisamaa–Kümniku

5,116

0,000

5,116

5,116

3.1107.1

20198

Mõisamaa–Moka

0,568

0,000

0,568

0,568

3.1108.1

20199

Metsküla–Jaaniveski

4,333

0,000

4,333

4,333

3.1109.1

20200

Naistevalla–Märjamaa

5,775

0,000

4,910

4,910

3.1110.1

20201

Palu tee

0,445

0,000

0,445

0,445

3.1111.1

20203

Velise–Palu

5,385

0,000

5,385

5,385

3.1112.1

20204

Konuvere–Kilgi

4,274

0,000

4,274

4,274

3.1113.1

20225

Väljataguse tee

3,552

0,552

3,552

3,000

3.1114.1

20241

Kuusiku–Palamulla

7,208

0,000

7,208

7,208

3.1115.1

20242

Koikse–Jalase–Riidaku

8,953

0,000

8,953

8,953

3.1116.1

20248

Tamme–Loe–Tamme

8,225

0,000

8,225

8,225

3.1117.1

20249

Lellapere–Kokuta

4,418

0,000

4,418

4,418

3.1118.1

20250

Hertu–Põrsaku–Keava

4,706

0,000

4,706

4,706

3.1119.1

20251

Kehtna–Koogimäe

1,623

0,000

1,623

1,623

3.1120.1

20252

Rõue–Keava

7,100

0,000

7,100

7,100

3.1121.1

20253

Kastna tee

1,343

0,000

1,343

1,343

3.1122.1

20254

Ahekõnnu tee

3,686

0,000

3,686

3,686

3.1123.1

20256

Käru–Pärniku

2,840

0,000

2,840

2,840

3.1124.1

21101

Tõlli–Mustjala–Tagaranna

32,559

0,000

32,559

32,559

3.1125.1

21102

Mustjala–Kihelkonna–Tehumardi

48,718

0,000

48,718

48,718

3.1126.1

21103

Läätsa–Jämaja–Sääre–Mäebe

41,674

0,000

41,674

41,674

3.1127.1

21104

Jämaja–Hänga

6,550

0,000

6,550

6,550

3.1128.1

21105

Mäebe–Kargi

6,706

0,000

6,706

6,706

3.1129.1

21106

Kaunispe–Viieristi

4,039

0,000

4,039

4,039

3.1130.1

21107

Kaimri–Lõu

2,034

0,000

2,034

2,034

3.1131.1

21108

Lõmala–Kaugatoma

10,784

0,000

10,784

10,784

3.1132.1

21109

Tiirimetsa–Lümanda

16,587

0,000

16,587

16,587

3.1133.1

21110

Koimla–Riksu

4,250

0,000

4,250

4,250

3.1134.1

21111

Tehumardi–Kogula

14,421

0,000

14,421

14,421

3.1135.1

21112

Käesla–Karala–Loona

32,665

0,000

32,665

32,665

3.1136.1

21113

Viidu–Liiva

7,527

0,000

7,527

7,527

3.1137.1

21114

Pidula–Veere

9,188

0,000

9,188

9,188

3.1138.1

21115

Tagamõisa–Undva

3,750

0,000

3,750

3,750

3.1139.1

21116

Üru–Pidula

9,160

0,000

9,160

9,160

3.1140.1

21117

Kärla–Karujärve

10,135

0,000

10,135

10,135

3.1141.1

21118

Sõmera–Kärla–Uduvere

21,993

0,000

21,993

21,993

3.1142.1

21119

Kärla–Sauvere

4,222

0,000

4,222

4,222

3.1143.1

21120

Karida–Kärla

7,180

0,000

7,180

7,180

3.1144.1

21121

Randvere–Ansi

2,955

0,000

2,955

2,955

3.1145.1

21122

Silla–Küdema

8,616

0,000

8,616

8,616

3.1146.1

21123

Kaarma–Sauvere

12,900

0,000

12,900

12,900

3.1147.1

21124

Laadjala–Karja

30,188

0,000

30,188

30,188

3.1148.1

21125

Eikla–Lussu

8,647

0,000

8,647

8,647

3.1149.1

21126

Järise–Asuka

9,091

0,000

9,091

9,091

3.1150.1

21127

Pahapilli–Panga

6,861

0,000

6,861

6,861

3.1151.1

21128

Metsküla–Meiuste

11,714

0,000

11,714

11,714

3.1152.1

21129

Orissaare–Leisi–Mustjala

67,229

0,000

67,229

67,229

3.1153.1

21130

Masa–Putla

4,826

0,000

4,826

4,826

3.1154.1

21131

Masa–Kaali

3,696

0,000

3,696

3,696

3.1155.1

21132

Masa–Laimjala–Tumala

33,570

0,000

33,570

33,570

3.1156.1

21133

Kuressaare–Püha–Masa

20,589

1,102

20,589

19,487

3.1157.1

21134

Püha–Sandla–Kangruselja

13,877

0,000

13,877

13,877

3.1158.1

21135

Püha–Vanamõisa

7,382

0,000

7,382

7,382

3.1159.1

21136

Vaivere–Vätta

9,442

0,000

9,442

9,442

3.1160.1

21137

Reo–Ilpla

4,236

0,000

4,236

4,236

3.1161.1

21138

Tahula–Upa

1,008

0,000

1,008

1,008

3.1162.1

21139

Kuressaare–Marientali

1,396

0,000

1,396

1,396

3.1163.1

21140

Kuressaare–Sikassaare

1,815

0,000

1,815

1,815

3.1164.1

21141

Tika–Ratla

7,076

0,000

7,076

7,076

3.1165.1

21142

Angla–Koikla

9,069

0,000

9,069

9,069

3.1166.1

21143

Võlupe–Pärsama

9,397

0,000

9,397

9,397

3.1167.1

21144

Leisi–Triigi

1,769

0,000

1,769

1,769

3.1168.1

21145

Tagavere–Randküla

11,200

0,000

11,200

11,200

3.1169.1

21146

Tagavere–Taaliku

10,622

0,000

10,622

10,622

3.1170.1

21147

Saikla–Tumala

3,301

0,000

3,301

3,301

3.1171.1

21148

Piiri–Koguva

5,494

0,000

5,494

5,494

3.1172.1

21149

Viira–Nõmmküla

9,474

0,000

9,474

9,474

3.1173.1

21150

Liiva–Suuremõisa–Piiri

7,156

0,000

7,156

7,156

3.1174.1

21151

Liiva–Nõmmküla

8,032

0,000

8,032

8,032

3.1175.1

21152

Hellamaa–Nõmmküla

12,228

0,000

12,228

12,228

3.1176.1

21153

Hellamaa–Võlla

2,045

0,000

2,045

2,045

3.1177.1

21154

Kuivastu–Pädaste–Liiva

12,559

0,000

12,559

12,559

3.1178.1

21155

Audla–Saareküla–Tornimäe–
Väike Väin

20,387

0,000

20,387

20,387

3.1179.1

21156

Pöide–Tornimäe–Kõrkvere

13,560

0,000

13,560

13,560

3.1180.1

21157

Valjala–Laimjala

15,436

0,000

15,436

15,436

3.1181.1

21158

Tõnija–Veeriku

7,559

0,000

7,559

7,559

3.1182.1

21159

Valjala–Kallemäe

7,476

0,000

7,476

7,476

3.1183.1

21160

Kallemäe–Turja

6,117

0,000

6,117

6,117

3.1184.1

21161

Tutku–Pärsama

2,951

0,000

2,951

2,951

3.1185.1

21162

Võlupe–Linnaka

5,516

0,000

5,516

5,516

3.1186.1

21163

Orinõmme–Saikla

6,240

0,000

6,240

6,240

3.1187.1

21164

Rootsivere–Koguva

5,410

0,000

5,410

5,410

3.1188.1

21165

Tagavere tee

0,680

0,000

0,680

0,680

3.1189.1

21166

Tagavere–Kareda

1,229

0,000

1,229

1,229

3.1190.1

21167

Sakla–Siiksaare

8,049

0,000

8,049

8,049

3.1191.1

21168

Kahtla–Ruhve

4,914

0,000

4,914

4,914

3.1192.1

21169

Sagariste–Kõljala

4,236

0,000

4,236

4,236

3.1193.1

21170

Muratsi sadama tee

3,470

0,000

3,470

3,470

3.1194.1

21171

Tahula–Vaivere

5,022

0,000

5,022

5,022

3.1195.1

21172

Pähkla tee

2,403

0,000

2,403

2,403

3.1196.1

21173

Aste–Haamse

2,895

0,000

2,895

2,895

3.1197.1

21174

Nasva sadama tee

1,529

0,000

1,529

1,529

3.1198.1

21175

Sääre majaka tee

0,950

0,000

0,950

0,950

3.1199.1

21176

Rahuste–Kaunispe

9,662

0,000

9,662

9,662

3.1200.1

21177

Tiirimetsa–Lassi

2,605

0,000

2,605

2,605

3.1201.1

21178

Kogula–Kärla

4,962

0,000

4,962

4,962

3.1202.1

21179

Hirmuste–Käesla

3,945

0,000

3,945

3,945

3.1203.1

21180

Kotlandi–Koki

4,971

0,000

4,971

4,971

3.1204.1

21181

Karala–Atla

4,899

0,000

4,899

4,899

3.1205.1

21182

Viki–Kurevere

8,108

0,000

8,108

8,108

3.1206.1

21183

Vana tammi tee

0,426

0,000

0,426

0,426

3.1207.1

22101

Tiksoja–Vorbuse

1,806

0,000

1,806

1,806

3.1208.1

22102

Vorbuse–Kardla

15,168

0,000

15,168

15,168

3.1209.1

22103

Tartu–Ilmatsalu–Rõhu

12,869

0,000

12,869

12,869

3.1210.1

22104

Rähni–Rahinge

2,940

0,000

2,940

2,940

3.1211.1

22105

Haage–Rahinge

3,704

0,000

3,704

3,704

3.1212.1

22106

Kardla–Tüki

2,737

0,000

2,737

2,737

3.1213.1

22107

Rootsi–Laeva–Siniküla

6,662

0,000

6,662

6,662

3.1214.1

22110

Ulila–Võllinge

9,306

0,000

9,306

9,306

3.1215.1

22111

Ulila kesktänav

1,342

0,000

1,342

1,342

3.1216.1

22112

Kaimi–Uula

1,778

0,000

1,778

1,778

3.1217.1

22113

Puhja–Reku

6,676

0,000

6,676

6,676

3.1218.1

22114

Puhja–Vihavu

4,582

0,000

4,582

4,582

3.1219.1

22115

Leegi–Rämsi

2,648

0,000

2,648

2,648

3.1220.1

22116

Puhja–Rämsi

3,698

0,000

3,698

3,698

3.1221.1

22120

Puhja–Konguta

11,364

0,000

11,364

11,364

3.1222.1

22121

Puhja kalmistu tee

0,826

0,000

0,826

0,826

3.1223.1

22122

Ulila–Laane

11,013

0,000

11,013

11,013

3.1224.1

22123

Puhja–Mõisanurme

2,494

0,000

2,494

2,494

3.1225.1

22124

Oru–Kavilda

1,574

0,000

1,574

1,574

3.1226.1

22125

Erika–Kandiküla

0,905

0,000

0,905

0,905

3.1227.1

22126

Peedimäe–Ilmatsalu

3,586

0,000

3,586

3,586

3.1228.1

22127

Asusilla–Pärna

3,046

0,000

3,046

3,046

3.1229.1

22128

Lemmatsi–Leilovi

2,083

0,000

2,083

2,083

3.1230.1

22129

Tõrvandi–Lemmatsi

3,944

0,000

3,944

3,944

3.1231.1

22130

Tartu–Ülenurme

3,290

0,327

3,290

2,963

3.1232.1

22131

Tõrvandi rdt ülesõit

0,096

0,000

0,096

0,096

3.1233.1

22132

Ülenurme–Külitse

6,244

0,000

6,244

6,244

3.1234.1

22133

Reola–Unipiha

8,650

0,000

8,650

8,650

3.1235.1

22134

Tatra–Aarike

3,148

0,000

3,148

3,148

3.1236.1

22135

Kambja–Sirvaku

7,012

0,000

7,012

7,012

3.1237.1

22136

Kambja–Rebase

6,089

0,000

6,089

6,089

3.1238.1

22137

Kambja–Reolasoo

3,528

0,000

3,528

3,528

3.1239.1

22138

Kopamäe–Reolasoo

2,787

0,000

2,787

2,787

3.1240.1

22140

Tõrvandi–Roiu–Uniküla

14,656

0,000

9,873

14,628

3.1240.2

22140

Tõrvandi–Roiu–Uniküla

 

9,901

14,656

 

3.1241.1

22141

Haaslava–Vana-Kuuste

9,624

0,000

9,624

9,624

3.1242.1

22142

Vana-Kuuste–Lootvina

10,023

0,000

10,023

10,023

3.1243.1

22150

Elva–Puhja

14,288

0,326

14,288

13,962

3.1244.1

22152

Vapramäe–Elva–Kalme

10,080

0,000

2,199

5,810

3.1244.2

 

 

 

6,469

10,080

 

3.1245.1

22153

Vapramäe–Vellavere

5,427

0,000

5,427

5,427

3.1246.1

22154

Aiamaa–Nõo

4,614

0,000

4,614

4,614

3.1247.1

22155

Nõo–Tamsa

9,155

0,000

9,155

9,155

3.1248.1

22156

Vapramäe–Peedu–Uuta

4,270

0,000

1,271

1,271

3.1249.1

22157

Uuta–Pangodi

8,032

0,000

8,032

8,032

3.1250.1

22158

Elva–Kintsli

17,589

2,859

17,589

14,730

3.1251.1

22159

Elva–Palupera–Kähri

20,878

1,463

20,878

19,415

3.1252.1

22160

Elva–Rannu

14,119

0,000

14,119

14,119

3.1253.1

22161

Ervu–Konguta

5,352

0,000

5,352

5,352

3.1254.1

22162

Metsalaane–Kulli

9,255

0,000

6,866

9,232

3.1254.2

22162

Metsalaane–Kulli

 

6,889

9,255

 

3.1255.1

22163

Uueküla–Annikoru

2,935

0,000

2,935

2,935

3.1256.1

22164

Kureküla tee

1,214

0,000

1,214

1,214

3.1257.1

22165

Rannu puiestee

1,078

0,000

1,078

1,078

3.1258.1

22166

Rannu ringtee

1,424

0,000

1,424

1,424

3.1259.1

22167

Rannu–Paju

3,584

0,000

3,584

3,584

3.1260.1

22168

Kalme–Uderna

2,568

0,000

2,568

2,568

3.1261.1

22169

Kalme–Uderna jaam

2,152

0,000

2,152

2,152

3.1262.1

22170

Kirepi–Teedla–Valguta

8,055

0,000

8,055

8,055

3.1263.1

22171

Kalme–Tammiste–Teedla

4,687

0,000

4,687

4,687

3.1264.1

22172

Kirepi–Palupera

3,889

0,000

3,889

3,889

3.1266.1

22174

Valguta–Koruste

5,042

0,000

5,042

5,042

3.1267.1

22175

Valguta–Rannaküla

6,761

0,000

6,761

6,761

3.1268.1

22176

Vallapalu–Rannaküla

8,908

0,000

8,908

8,908

3.1269.1

22179

Käärdi–Kalme

3,154

0,000

3,154

3,154

3.1270.1

22180

Nõo–Kambja

10,637

0,000

10,637

10,637

3.1271.1

22182

Järiste–Luke mõis

4,822

0,000

4,822

4,822

3.1272.1

22183

Luke–Unipiha

5,118

0,000

5,118

5,118

3.1273.1

22184

Pangodi–Luke mõis

4,292

0,000

4,292

4,292

3.1274.1

22185

Pangodi–Vissi

8,834

0,000

8,834

8,834

3.1275.1

22186

Pangodi–Kodijärve

3,648

0,000

3,648

3,648

3.1276.1

22187

Nõo vanadekodu tee

1,389

0,000

1,389

1,389

3.1277.1

22188

Kambja–Kodijärve

12,269

0,000

12,269

12,269

3.1278.1

22190

Rõhu–Meeri–Tõravere

12,097

0,000

12,097

12,097

3.1279.1

22191

Nõo–Meeri

3,408

0,000

3,408

3,408

3.1280.1

22192

Soosilla–Nõgiaru

3,090

0,000

3,090

3,090

3.1281.1

22193

Külitse kaupluse tee

0,409

0,000

0,409

0,409

3.1282.1

22194

Külitse järve tee

1,924

0,000

1,924

1,924

3.1283.1

22195

Külitse–Haage

4,636

0,000

4,636

4,636

3.1284.1

22196

Uueküla–Karijärve

3,465

0,000

3,465

3,465

3.1285.1

22197

Poolemõisa–Annikoru

3,159

0,000

3,159

3,159

3.1286.1

22198

Nõo–Keeri

5,690

0,000

5,690

5,690

3.1289.1

22210

Kõrveküla–Lähte

10,847

0,000

10,847

10,847

3.1290.1

22211

Kõrveküla–Vesneri

3,185

0,000

3,185

3,185

3.1291.1

22212

Vägvere–Tammistu

6,055

0,000

6,055

6,055

3.1292.1

22213

Kaarli–Ätte

3,890

0,000

3,890

3,890

3.1293.1

22214

Kaarli–Truhha–Sookalduse

9,614

0,000

9,614

9,614

3.1294.1

22215

Lammiku–Lähte

5,339

0,000

5,339

5,339

3.1295.1

22216

Võibla–Erala

2,758

0,000

2,758

2,758

3.1296.1

22217

Kärkna jaama tee

1,770

0,000

1,770

1,770

3.1297.1

22220

Lähte–Elistvere

9,802

0,000

9,802

9,802

3.1298.1

22222

Vedu–Kukulinna

5,504

0,000

5,504

5,504

3.1299.1

22224

Igavere–Saadjärve

3,352

0,000

3,352

3,352

3.1300.1

22226

Meoma–Kirepi

4,813

0,000

4,813

4,813

3.1301.1

22227

Koosa–Kirepi–Metsakivi

5,052

0,000

5,052

5,052

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km

 lõpp
km

1

2

3

4

5

6

7

3.1302.1

22228

Kolkja–Sipelga

1,734

0,000

1,734

1,734

3.1303.1

22229

Lulli–Kikivere

3,419

0,000

3,419

3,419

3.1304.1

22231

Kobratu–Ellia

2,611

0,000

2,611

2,611

3.1305.1

22232

Vedu–Kikivere

5,075

0,000

5,075

5,075

3.1306.1

22233

Nigula–Pataste

8,410

0,000

8,410

8,410

3.1307.1

22234

Vara–Kaitsemõisa

9,607

0,000

9,607

9,607

3.1308.1

22235

Sookalduse–Selgise

6,718

0,000

6,718

6,718

3.1309.1

22236

Välgi–Sepa

2,198

0,000

2,198

2,198

3.1310.1

22237

Alatskivi–Pala

10,974

0,000