Teksti suurus:

Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 121, 1720

Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

Vastu võetud 15.08.2008 nr 17

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel Valga Linnavolikogu

määrab:

1. Kinnitada Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019 (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 28. september 2001 määrus nr 16 «Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine».

3. Määrus jõustub 25. augustil 2008.aastal.

Volikogu esimees Feliks RÕIVASSEPP

Lisa Valga linna investeeringud

Lisa  Arengukava