Teksti suurus:

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused

Vastu võetud 10.06.2004 nr 213
RT I 2004, 49, 345
jõustumine 24.06.2004

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.08.2008 nr 128 (RT I 2008, 39, 227) 31.08.2008

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 59 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Euroopa Liidu Nõukogu määruse 338/97/EÜ looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 1) lisadesse A–D kantud liikide isendite Euroopa Liitu sisseveo ja Euroopa Liidust väljaveo nõuetekohasuse kontrollimine toimub käesoleva määrusega määratud tollipunktides.

§ 2. Tollipunktide määramine

(1) Taimede ja taimsete saaduste kontrolliks määratud tollipunktid on:

1) Luhamaa piiripunkt Riia–Pihkva maanteel;
2) Narva-1 piiripunkt Tallinna–Narva maanteel;
3) Tallinna-1 piiripunkt Tallinna Lennujaamas;
4) Paldiski-2 piiripunkt Paldiski Lõunasadamas;

5) Muuga piiripunkt Muuga sadamas;

[RT I 2008, 39, 227 – jõust. 31.08.2008]

6) Ülemiste tollipunkti postiteeninduskeskus.

[RT I 2008, 39, 227 – jõust. 31.08.2008]

(2) Loomsete saaduste kontrolliks määratud tollipunktid on:

1) Luhamaa piiripunkt Riia–Pihkva maanteel;
2) Muuga piiripunkt Muuga sadamas;
3) Narva-1 piiripunkt Tallinna-Narva maanteel.

[RT I 2008, 39, 227 – jõust. 31.08.2008]

§ 3. Tolliasutuste määramine

Elusisenditega tegelemiseks kohandatud tolliasutus on Luhamaa piiripunkt Riia–Pihkva maanteel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json