Teksti suurus:

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tolliasutused

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tolliasutused - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.08.2014, 8

Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tolliasutused
[RT I, 12.08.2014, 5 - jõust. 15.08.2014]

Vastu võetud 10.06.2004 nr 213
RT I 2004, 49, 345
jõustumine 24.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.08.2008RT I 2008, 39, 22731.08.2008
23.09.2010RT I 2010, 69, 52001.10.2010
07.08.2014RT I, 12.08.2014, 515.08.2014

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 59 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Euroopa Liidu Nõukogu määruse 338/97/EÜ looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 03.03.1997, lk 1) lisadesse A–D kantud liikide isendite Euroopa Liitu sisseveo ja Euroopa Liidust väljaveo nõuetekohasuse kontrollimine toimub käesoleva määrusega määratud tolliasutustes.
[RT I, 12.08.2014, 5 - jõust. 15.08.2014]

§ 2.  Tolliasutuste määramine
[RT I, 12.08.2014, 5 - jõust. 15.08.2014]

Tolliasutuse nimetus
ja asukoht
Elusloomad
Loomaosad ja derivaadid
Elustaimed
Taimsed
saadused
 
Lemmikloomad
(kuni 5 isendit)
Veterinaarkontrolli
alla kuuluvad
Veterinaarkontrolli
alla mittekuuluvad
Luhamaa piiripunkt
Riia–Pihkva maanteel
U; E; O
+
HC, NHC
+
+
+
Muuga piiripunkt
Muuga sadamas
 
+
(välja arvatud linnud)
HC, NHC-T(FR),
NHC-NT
+
+
+
Narva-1 piiripunkt
Tallinna–Narva maanteel
 
+
HC, NHC-NT
+
+
+
Narva raudtee piiripunkt
Narva raudteejaamas
 
+
 
+
 
Teravili ja puit
Paldiski-2 piiripunkt
Paldiski Lõunasadamas
 
+
(välja arvatud linnud)
HC(2), NHC-NT(2)
+
+
+
Tallinna-1 piiripunkt
Tallinna Lennujaamas
 
+
 
+
+
+
Eesti Posti
klienditeeninduskeskus
 
 
 
+
+
+
Koidula raudtee piiripunkt
Koidula raudteejaamas
 
+
HC(2), NHC-T(FR)(2),
NHC-NT(2)
+
+
+
Koidula piiripunkt
Karisilla–Petseri maanteel
 
+
 
+
+
+

U – kabjalised ja sõralised;
E – registreeritud hobuslased;
O – tsirkuse- ja loomaaialoomad, koerad ja kassid, keda on üle viie isendi või keda tuuakse maale kaubanduseesmärgil;
HC – kõik inimtoiduks tarvitatavad tooted;
NHC – teised tooted;
NT – ilma temperatuurinõudeta;
T(FR) – külmutatud tooted;
(2) – ainult pakendatud tooted;
lemmikloom – koer, kass, selgrootud (v.a mesilased ja vähid), troopilised dekoratiivkalad, kahepaiksed, roomajad, närilised, kõik linnuliigid (v.a nõukogu direktiividega 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113) ja 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54–72) hõlmatud kodulinnud).
[RT I, 12.08.2014, 5 - jõust. 15.08.2014]

§ 3.  [Kehtetu - RT I 2010, 69, 520 - jõust. 01.10.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json