Teksti suurus:

Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2008/2009. õppeaastaks

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 75, 1047

Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2008/2009. õppeaastaks

Vastu võetud 01.09.2008 nr 49

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 23 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse ülesehitus

(1) Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2008/2009. õppeaastaks koosneb järgmistest peatükkidest:
1) põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õpekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu;
2) põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õpekavale vastavate töövihikute loetelu;
3) põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (abiõppe õppekavale) vastavate õpikute ja töövihikute loetelu;
4) toimetuleku riiklikule õppekavale vastavate tööraamatute loetelu.

(2) Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, tööraamatute ja töövihikute loetelu esitatakse kooliastmeti ja klassiti.

(3) Iga kooliastme riiklikule õppekavale vastavate õpikute, tööraamatute ja töövihikute loetelu esitatakse õppeaineti.

(4) Iga kooliastme lõpus esitatakse riikliku õppekava läbivate teemade õpikute, tööraamatute ja töövihikute loetelu.

2. peatükk
PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE VASTAVATE ÕPIKUTE JA TÖÖRAAMATUTE LOETELU 2008/2009. ÕPPEAASTAKS

§ 2. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate I kooliastme õpikute ja tööraamatute loetelu

(1) I kooliastme [1.–3. klass] eesti keele, inglise keele, prantsuse keele, saksa keele, vene keele, kunsti ja tööõpetuse õpikud ja tööraamatud:
1) T. Puik. Õigekirjaõpik. I–III klass. – Tln: Koolibri 1997, 2000;
2) Ü. Kurm. I Love English. Student’s Book 1. – Tartu: Studium 2003;
3) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 1. – Macmillan Education ELT: Allecto AS 2002;
4) E. Gray, V. Evans. Welcome 1. Pupil’s Book. – Express Publishing: Allecto AS 2001;
5) M. Peets, K. Tork-Sarapuu. English Step by Step 1. Starter Book. – Tln: Koolibri 2003;
6) M. Niine, K. Tork-Sarapuu, G. Dunn. English Step by Step 1. Pupil’s Book. – Tln: Koolibri 2004;
7) M. Niine, K. Tork-Sarapuu, M. Peets. Step by Step 2 Pupil’s Book (A-keel). – Tln: Koolibri 2005;
8) C. Bradshaw, J. Hadfield. Excellent! Level 1 Pupil’s Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Allecto AS 2005;
9) C. Skinner. Excellent! Starter Pupil’s Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Allecto AS 2005;
10) A. Worrall. English Adventure 1, 2 Pupil’s Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Dialoog, Allecto 2006;
11) I. Hearn. English Adventure 3 Pupil’s Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Dialoog, Allecto 2006;
12) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das neue Deutschmobil 1 Lehrbuch (A-keel). – Tln: Koolibri; Allecto 2005;
13) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das neue Deutschmobil 2 Lehrbuch (A-keel). – Tln: Koolibri, Allecto 2005;
14) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 1 Lehrbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
15) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 2 Lehrbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
16) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 3 Lehrbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
17) L. Leesi. Vene keel – minu arm. – Tln: Valgus 2001;
18) Das Deutschmobil. Lehrbuch 1. – Klett: Koolibri, Allecto 1999;
19) H. Seeger. Wer? Wie? Was? Mega 1. Schülerbuch Stufe 1. – Gilde Verlag: Koolibri, Allecto 2001;
20) L. Leesi. Prantsuse keel – minu arm. – Tln: Valgus 2001;
21) K. Meinart. Mallette-Malicette. Prantsuse keele tööraamat I kooliastmele. – Tln: Koolibri 2004;
22) H. Gabral, T. Põldemaa. Kunstiõpetuse õpik 1.–3. klassile. – Tln: Koolibri 2000;
23) E. Lind. Käsitööõpetus I–III klassile. Tekstiilitööd. – Tln: Koolibri 2004;
24) E. Lind, E. Rihvk. Käsitööõpetus I–III klassile. Meisterdamine. – Tln: Koolibri 2004;
25) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Текстильные работы. – Тлн: Коолибри 1998;
26) Э. Линд, Э. Рихвк. Трудовое обучение для 1–4 классов. Смастери сам. – Тлн: Коолибри 1997;
27) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Сам себе помощник. – Тлн: Коолибри 1998.

(2) Eesti keele õpikud ja tööraamatud 1. klassile:
1) L. Tungal, E. Hiiepuu, E. Valter. Aabits. – Tln: Avita 2000, 2001, 2006;
2) L. Tungal, E. Hiiepuu, E. Valter. Eesti keele õpik-lugemik 1. klassile. – Tln: Avita 2002;
3) L. Tungal, E. Hiiepuu, E. Valter. Eesti keele õpik 1. klassile. – Tln: Avita 2007;
4) J. Vaiksoo, S. Toomla, K. Ilves. Ilus emakeel. Aabits. – Tln: Koolibri 2005;
5) J. Vaiksoo, S. Toomla. Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2005;
6) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Tark sõber [üldõpetuse metoodika]. – Tln: Koolibri 2000, 2001;
7) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Sügis [üldõpetuse metoodika]. – Tln: Koolibri 2001;
8) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Talv [üldõpetuse metoodika]. – Tln: Koolibri 2001;
9) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Kevad [üldõpetuse metoodika]. – Tln: Koolibri 2002.

(3) Vene keele õpikud ja tööraamatud 1. klassile:
1) В. Горецкий, А. Матсина, Н. Пароль. Азбука. – Тлн: Коолибри 2001, 2004;
2) О. Джежелей, A. Eмец. Азбука. – Тлн: Авитa 2004;
3) В. Горецкий, А. Матсина, Н. Пароль. Русское слово. Учебник чтения для 1 класса. – Тлн: Коолибри 2003;
4) В. Горецкий, Н. Пароль, Е. Сивенкова. Русский язык. Учебник для 1 класса. – Тлн: Коолибри 2003, 2006;
5) Е. Друзик, Е. Тимофева. Чтение. Учебник для 1 класса. – Tln: Avita 2007;
6) Е. Вербецкая, Л. Купцова. Русский язык. Учебник для 1 класса. – Tln: Avita 2007.

(4) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud ja tööraamatud 1. klassile:
1) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele õpik vene kooli 1. klassile. – Tln: Koolibri 2000;
2) M. Pääru, I. Sepp. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2006;
3) M. Pääru, I. Sepp. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2006;
4) M. Kebbinau, E. Kalmus, M. Poks, M. Pääru. Tere, kool! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 1. osa [keelekümbluse metoodika]. – Tln: Varrak 2001;
5) M. Kebbinau, M. Pääru, N. Meltsas. Tere, kool! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 2. osa [keelekümbluse metoodika]. – Tln: Varrak 2001.

(5) Matemaatikaõpikud ja tööraamatud 1. klassile:
1) K. Belials. Matemaatika õpik-tööraamat I klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2001, 2003;
2) K. Belials. Matemaatika tööraamat I klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2006;
3) K. Belials. Matemaatika tööraamat I klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2006;
4) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika 1. klassile. – Tln: Koolibri 2002;
5) K. Kubri, A. Palu, M. Varas. Matemaatika tööraamat 1. klassile, 1. osa. – Tartu: Kiir 2004;
6) K. Kubri, A. Palu, M. Varas. Matemaatika tööraamat 1. klassile, 2. osa. – Tartu: Kiir 2004;
7) Р. Kолде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика для 1 класса. – Тлн: Коолибри 2002.

(6) Loodusõpetuse õpikud ja tööraamatud 1. klassile:
1) T. Elvisto, K. Maaste, V. Laug. Loodusõpetus. Tööraamat 1. klassile. – Tln: Avita 2001;
2) H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetuse tööraamat I klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2002, 2003;
3) H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetuse tööraamat I klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
4) H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetuse tööraamat I klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2007;
5) Т. Эльвисто, К. Маасте, В. Лауг. Природоведение. Рабочая книга для 1 класса. – Тлн: Авитa 2002;
6) Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение. Рабочая книга для 1 класса, I и II часть. – Тлн: Коолибри 2003;
7) Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение. Рабочая книга для 1 класса, II часть. – Тлн: Коолибри 2005.

(7) Inimeseõpetuse õpikud ja tööraamatud 1. klassile:
1) K. Maaste, R. Adamson. Inimeseõpetuse tööraamat I klassile. – Tln: Avita 2002;
2) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja maailm. 1. klassi inimeseõpetuse tööraamat. – Tln: Koolibri 2002;
3) Р. Киппак, А. Клорен, Э. Кулдеркнуп, К. Оленко. Я и мир вокруг. Рабочая книга для 1 класса. – Тлн: Коолибри 2002, 2004, 2006;
4) Р. Адамсон, К. Маасте. Человек и общество. Учебник-тетрадь для 1 класса. – Тлн: Авитa 2003.

(8) Muusikaõpikud ja tööraamatud 1. klassile:
1) M. Pullerits, L. Urbel. Muusikaõpik 1. klassile. – Tln: Avita 2005;
2) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Песенник для 1 класса. – Тлн: Коолибри 1999.

(9) Kunsti ja tööõpetuse õpikud ja tööraamatud 1. klassile:
1) G.-A. Saarso. Meistrimehed oleme. 1. klassile. – Tln: Avita 1999;
2) Kunstiõpetuse tööraamat 1. klassile. Koost. C. Zarip, A. Leštšinski. – Tln: Avita 2007;
3) E. Vahter. Kunst. Tööraamat 1. klassile. – Tln: Koolibri 2007;
4) Г.-А. Саарсо. Сделай сам. – Тлн: Авитa 1999.

(10) Eesti keele õpikud ja tööraamatud 2. klassile:
1) E. Hiiepuu, L. Tungal. Eesti keele õpik 2. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2002;
2) E. Hiiepuu, L. Tungal. Eesti keele õpik 2. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
3) E. Hiiepuu, L. Tungal. Eesti keele õpik 2. klassile. II osa. – Tln: Avita 2008;
4) E. Jundas, R. Kippak, K. Kumberg, S. Põder. Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpiku 1. osa. – Tln: Koolibri 2005;
5) E. Jundas, R. Kippak, K. Kumberg, S. Põder. Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpiku 2. osa. – Tln: Koolibri 2005.

(11) Vene keele õpikud ja tööraamatud 2. klassile:
1) A. Полева, T. Осепцова. Русский язык для 2 класса. – Тлн: Коолибри 2000;
2) В. Горецкий, Н. Пароль, Е. Сивенкова. Русский язык. Учебник для 2 класса. – Тлн: Коолибри 2004;
3) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Книжки в книжке I. – Тлн: Коолибри 2000;
4) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Книжки в книжке II. – Тлн: Коолибри 2002;
5) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Учебник для 2 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2006;
6) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слoво. Учебник для 2 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2006.

(12) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud ja tööraamatud 2. klassile:
1) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2001, 2007;
2) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2002, 2007;
3) M. Pääru, I. Sepp. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2008;
4) M. Kebbinau, E. Kurme, M. Popov, M. Pääru. Tere, sõber! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 1. ja 2. osa [keelekümbluse metoodika]. – Tln: Varrak 2002.

(13) Matemaatikaõpikud ja tööraamatud 2. klassile:
1) S. Piht. Matemaatika tööraamat 2. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2004;
2) S. Piht. Matemaatika tööraamat 2. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2004;
3) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika õpik 2. klassile. – Tartu: Kiir 2002;
4) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika 2. klassile. – Tln: Koolibri 2003;
5) Р. Kолде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Учебник для 2 класса. – Тлн: Коолибри 2003.

(14) Loodusõpetuse õpikud ja tööraamatud 2. klassile:
1) T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug, K. Maaste. Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2002;
2) T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug, K. Maaste. Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2002;
3) M. Loks, Ü. Loks. Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2003, 2004, 2007, 2008;
4) M. Loks, Ü. Loks. Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2003, 2004, 2007, 2008;
5) Т. Эльвисто, M. Куурме, В. Лауг, К. Маасте. Природоведение для 2 класса, I и II часть. – Тлн: Авитa 2003;
6) M. Локс, Ю. Локс. Природоведение. Рабочая книга для 2 класса. Часть 1. – Тлн: Коолибри 2004, 2007;
7) M. Локс, Ю. Локс. Природоведение. Рабочая книга для 2 класса. Часть 2. – Тлн: Коолибри 2004, 2007.

(15) Inimeseõpetuse õpikud ja tööraamatud 2. klassile:
1) K. Kõiv, R. Adamson, K. Maaste. Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile. – Tln: Avita 2003;
2) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja maailm. 2. klassi inimeseõpetuse tööraamat. – Tln: Koolibri 2002, 2004;
3) Р. Киппак, А. Клорен, Э. Кулдеркнуп, К. Оленко. Я и мир вокруг. Рабочая книга для 2 класса. – Тлн: Коолибри 2002, 2004, 2006.

(16) Muusikaõpikud ja tööraamatud 2. klassile:
1) M. Pullerits, L. Urbel. Muusikaõpetus 2. klassile. – Tln: Avita 2003;
2) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Учебник-песенник для 2 класса. – Тлн: Коолибри 2000.

(17) Kunsti ja tööõpetuse õpikud ja tööraamatud 2. klassile:
1) G.-A. Saarso. Meistrimehed oleme. II osa. – Tln: Avita 2000;
2) Г.-A. Сaaрсо. Сделай сам, II часть. – Tln: Avita 2000.

(18) Eesti keele õpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) A. Kloren, L. Tungal. Eesti keele õpik 3. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2003;
2) A. Kloren, L. Tungal. Eesti keele õpik 3. klassile. I osa. – Tln: Avita 2008;
3) T. Kiveste, E. Künnapas, A. Lond, E. Sinka. Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele õpik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2006;
4) T. Kiveste, E. Künnapas. Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele õpik, 2. osa. – Tln: Koolibri 2007.

(19) Vene keele õpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) А. Полева, В. Тураева. Русский язык. Учебник для 3 класса. – Тлн: Коолибри 2002;
2) Е. Сивенкова, Н. Пароль. Русский язык. Учебник для 3 класса. – Tln: Koolibri 2007;
3) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово, 3 класс, часть 2. – Тлн: Коолибри 2002;
4) А. Матсина, Н. Пароль, В. Горецкий. Русское слово. Учебник по чтению для 3 класса. – Тлн: Коолибри 2005.

(20) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2000, 2006;
2) Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2002;
3) M. Kebbinau, K. Koppel, R. Popov, M. Pääru, M. Rebane, S. Rist, R. Saaron, A. Sele, L. Tammela. Tere, maailm! Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Varrak 2003.

(21) A-võõrkeele õpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Starter. Pupil’s Book 3. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
2) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Level 1. Pupil’s Book 3. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
3) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч I. Учебник русского языка для 3 класса. Часть 1. – Tln: Koolibri 1999;
4) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч I. Учебник русского языка для 3 класса. Часть 2. – Tln: Koolibri 1998.

(22) Matemaatikaõpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika 3. klassile. – Tartu: Kiir 2003;
2) R. Kolde, E. Noor. Matemaatika 3. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2001;
3) R. Kolde, E. Noor. Matemaatika 3. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2001;
4) K. Belials. Matemaatika 3. klassile. – Tln: Avita 2001;
5) K. Belials. Matemaatika õpik 3. klassile. I osa. – Tln: Avita 2006;
6) K. Belials. Matemaatika õpik 3. klassile. II osa. – Tln: Avita 2006;
7) К. Белиалс. Математика. 3 класс. – Tln: Avita 2001;
8) К. Белиалс. Математика. Учебник для 3 класса. Часть I. – Tln: Avita 2007;
9) К. Белиалс. Математика. Учебник для 3 класса. Часть II. – Tln: Avita 2007;
10) Р. Kолде, Э. Ноор. Математика. Учебник для 3 класса, часть 1 и 2. – Тлн: Коолибри 2002.

(23) Loodusõpetuse õpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) K. Sirel. Loodusõpetus 3. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
2) S. Kaljula, P. Saareleht. Loodusõpetus 3. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
3) T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug, K. Maaste. Loodusõpetus 3. klassile. – Tln: Avita 2007;
4) К. Сирел. Природовeдение. Учебник для 3 класса, ч 1. – Тлн: Коолибри 2005;
5) К. Сирел. Природовeдение. Учебник для 3 класса, ч 2. – Тлн: Коолибри 2005;
6) Т. Элвисто, М. Куурме, В. Лауг, К. Маасте. Природоведение. Учебник для 3 класса. – Tln: Avita 2008.

(24) Inimeseõpetuse õpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) K. Kõiv, T. Edovald. Inimeseõpetus 3. klassile. – Tln: Avita 2004;
2) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja maailm. 3. klassi inimeseõpetuse õpik. – Tln: Koolibri 2002;
3) Р. Киппак, А. Клорен, Э. Кулдеркнуп, К. Оленко. Я и мир вокруг. Учебник для 3 класса. – Тлн: Коолибри 2002.

(25) Muusikaõpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) L. Urbel, M. Pullerits. Muusikaõpik 3. klassile. – Tln: Avita 2007;
2) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Учебник-песенник для 3 класса. – Тлн: Коолибри 2002.

(26) Kunsti ja tööõpetuse õpikud ja tööraamatud 3. klassile:
1) G.-A. Saarso. Meistrimehed oleme, III osa. – Tln: Avita 2001;
2) G.-A. Saarso. Meistrimehed oleme, IV osa. – Tln: Avita 2002;
3) Г.-A. Сaaрсо. Сделай сам, III часть. – Tln: Avita 2002;
4) Г.-A. Сaaрсо. Сделай сам, IV часть. – Tln: Avita 2003.

(27) I kooliastme [1.–3. klass] läbivate teemade õpikud ja tööraamatud:
1) U. Sellenberg, H. Rumvolt. Jalgrattaga liikluses. – Tln: Waldung 1997;
2) E. Valter, L. Tungal, U. Sellenberg. Liiklusaabits. – Tln: Waldung 1998;
3) K. Smitt. Lugusid liiklusest. Liiklusõpik 3. klassile. – Tln: Tiritamm 2005;
4) Э. Вальтер, Л. Тунгал, У. Селленберг, А. Мянни. Азбука дорожного движения. – Тлн: Валдунг 1998.

§ 3. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu II kooliastmes

(1) II kooliastme [4.–6. klass] inglise keele, vene keele, saksa keele, prantsuse keele, ühiskonnaõpetuse, kunsti, tööõpetuse õpikud:
1) Ü. Kurm. I Love English. Student’s Book 2. – Tartu: OÜ Studium 2004;
2) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Student’s Book 3. – Tartu: OÜ Studium 2004;
3) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 4. Student’s Book (A-keel). – Tartu: OÜ Studium 2003;
4) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 3 (A-keel). – Tartu: OÜ Studium 2005;
5) M. Niine, M. Peets, G. Dunn. Step by Step 3 Textbook (A-keel). – Tln: Koolibri 2006;
6) M. Kariis, M. Peets. Step by Step 4 Textbook (A-keel). II kooliastmele. – Tln: Koolibri 2007;
7) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 2 (A-keel). – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
8) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 3 (A-keel). – Macmillan, Heinemann ELT: Allecto 2002;
9) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 4 (A-keel). – Macmillan, Heinemann: Allecto 2002;
10) T. Hutchinson. Project 2. Student’s Book. – Oxford University Press: Allecto 2000;
11) T. Hutchinson. Project 4. Student’s Book (A-keel). – Oxford University Press: Allecto 2001;
12) E. Gray, V. Evans. Welcome 2. Pupil’s Book. – Express Publishing: Allecto 2001;
13) E. Gray, V. Evans. Welcome 3. Pupil’s Book. – Express Publishing: Allecto 2001;
14) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 1. Beginner Student’s Book (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 2000;
15) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 1. Student’s Book (A-keel). – Express Publishing: Allecto 2002;
16) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 1 Sudent’s Book (Beginner) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
17) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 2 Sudent’s Book (Elementary) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
18) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 3 Sudent’s Book (Pre-Intermediate) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
19) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 4 Sudent’s Book (Intermediate) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
20) C. Bradshaw, J. Hadfield. Excellent! Level 2 Pupil’s Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Allecto AS, Dialoog 2005;
21) C. Bradshaw, J. Hadfield. Excellent! Level 3 Pupil’s Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Allecto AS, Dialoog 2005;
22) I. Hearn. English Adventure 4 Pupil’s Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Allecto AS, Dialoog 2006;
23) K. Lengi. English is Easy I Textbook 2 (B-keel) II kooliastmele. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
24) K. Lengi. English is Easy 1 Textbook 1 (B-keel). – Tln: Koolibri 2006;
25) S. Elsworth, J. Rose. Energy 1 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto AS 2006;
26) S. Elsworth, J. Rose. Energy 2 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto AS 2006;
27) S. Elsworth, J. Rose. Energy 3 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto AS 2006;
28) S. Elsworth, J. Rose. Energy 4 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto AS 2006;
29) M. Harris, D. Mower. New Opportunities Beginner Student’s Book (B-keel) II–III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008
30) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Elementary Student’s Book (B-keel) II–III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
31) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 1. Student’s Book (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
32) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 2. Student’s Book (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
33) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 3. Student’s Book (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
34) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 4. Student’s Book (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
35) M. Harris, D. Mower. Challenges 1 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog 2008;
36) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Challenges 2 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog 2008;
37) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Challenges 3 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog 2008;
38) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Challenges 4 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog 2008;
39) L. Leesi. Vene keel – minu arm. – Tln: Valgus 2001;
40) L. Leesi. Vene keel – minu rõõm. – Tln: Valgus 2001;
41) S. Allik, H. Org, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Schatzkiste. Lehrbuch für die VI Klasse (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2002;
42) Das Deutschmobil. Lehrbuch 1. – Klett: Koolibri, Allecto 1999;
43) Das Deutschmobil. Lehrbuch 2 (A-keel). – Klett: Koolibri, Allecto 1997, 2000;
44) H. Seeger. Wer? Wie? Was? Mega 2. Schülerbuch Stufe 2. – Gilde Verlag: Koolibri, Allecto 2001;
45) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das neue Deutschmobil 1 Lehrbuch (A-keel). – Tln: Koolibri, Allecto 2005;
46) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das neue Deutschmobil 2 Lehrbuch (A-keel). – Tln: Koolibri, Allecto 2005;
47) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 1 Lehrbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
48) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 2 Lehrbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
49) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 3 Lehrbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
50) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
51) C. Gislon, M. Jamet, M. Selle. Bien Joue! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
52) C. Gislon, A. Gruneberg, M.-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 3 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
53) C. Gislon, M.-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 4 Livre de L’ Eleve (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
54) L. Leesi. Prantsuse keel – minu arm. – Tln: Valgus 2001;
55) L. Leesi. Prantsuse keel – minu rõõm (A-keel). – Tln: Valgus 2001;
56) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Starter Student’s Book (B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2000;
57) Е. Корчагина. Приглашение в Россию. Наш адрес: www.ru. Учебник по русскому языку. Часть I (B-keel). – Tln: Avita 2005;
58) Е. Корчагина. Приглашение в Россию. Наш адрес: www.ru. Учебник русского языка. Часть II (B-keel). – Tln: Avita 2006;
59) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! 1 (B-keel). – Heinemann: Allecto 1999;
60) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch. Kein Problem 1 Lehrbuch Teil 1. II kooliastmele (B-keel). – Tln: Koolibri 2004;
61) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch. Kein Problem 1 Lehrbuch Teil 2. II kooliastmele (B-keel). – Tln: Koolibri 2005;
62) M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar. Junior I (B-keel). – CLE International: Allecto 1997;
63) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja ühiskond. Ühiskonnaõpetus II kooliastmes. – Tln: Koolibri 2004;
64) H. Gabral. Kunst 4.–6. klassile. – Tln: Koolibri 2004;
65) I. Raudsepp. Joonistan inimest. 4.–9. klassile. – Tln: Ilo 2006;
66) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Tekstiilitööd. – Tln: Koolibri 1997;
67) E. Lind, E. Rihvk. Tööõpetus 1.–4. klassile. Meisterdamine. – Tln: Koolibri 1997;
68) E. Lind. Tööõpetus 1.–4. klassile. Oska olla ja korda hoida. – Tln: Koolibri 1998;
69) E. Rihvk. Puidutööd põhikooli II ja III kooliastmele. – Tln: Koolibri 2005;
70) E. Rihvk, M. Soobik. Metallitööd II ja III kooliastmele. – Tln: Koolibri 2007;
71) A. Pink. Kudumine 4.–9. klassile. – Türi: Saara Kirjastus 2002;
72) A. Pink. Õmblemine 4.–9. klassile. – Türi: Saara Kirjastus 2003;
73) A. Pink. Heegeldamine 4.–9. klassile. – Türi: Saara Kirjastus 2004;
74) A. Pink, K. Teder. Tikkimine. Väike rahvarõivaõpetus 4.–9. klassile. – Türi: Saara 2005;
75) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Текстильные работы. – Тлн: Коолибри 1997;
76) Э. Линд, Э. Рихвк. Трудовое обучение для 1–4 классов. Смастери сам. – Тлн: Коолибри 1997;
77) Э. Линд. Трудовое обучение для 1–4 классов. Сам себе помощник. – Тлн: Коолибри 1998.

(2) Eesti keele õpikud 4. klassile:
1) P. Hiisjärv. Õpime eesti keelt suheldes. Eesti keele õpik 4. klassile. – Tln: Avita 1999, 2001;
2) K. Sarapuu, L. Piits, J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 4. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
3) K. Sarapuu, L. Piits, L. Vanamölder, J. Urmet. Eesti keele õpik 4. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
4) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Emakeele ABC. 4. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2001;
5) R. Bobõlski, H. Puksand. Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2005, 2007.

(3) Vene keele õpikud 4. klassile:
1) В. Горецкий, Н. Пароль, А. Матсина. Русское слво. Учебник для 4 класса. – Tln: Koolibri 2006;
2) Н. Нечунаева. Русский язык. Учебник для 4 класса. – Тлн: Коолибри 2003.

(4) Eesti keele [vene või mõne muu õppekeelega koolis] õpikud 4. klassile:
1) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele õpik vene koolide 4. klassile. – Tln: Koolibri 1998;
2) T. Tammsaar, I. Sepp. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 4. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2007;
3) T. Tammsaar, I. Sepp. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 4. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2008;
4) A. Kloren. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 4. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(5) A-võõrkeele õpikud 4. klassile:
1) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Level 2. Pupil’s Book 4. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
2) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Level 3. Pupil’s Book 4. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
3) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч II. Учебник русского языка для 4 класса. Часть 1. – Tln: Koolibri 1998;
4) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч II. Учебник русского языка для 4 класса. Часть 2. – Tln: Koolibri 1996.

(6) Matemaatikaõpikud 4. klassile:
1) K. Kaasik, B. Balčytis. Matemaatika õpik 4. klassile. – Tln: Avita 2001;
2) E. Noor, E. Nurk, A. Telgmaa. Matemaatika 4. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2002;
3) K. Kaasik. Matemaatika õpik 4. klassile, I osa. – Tln: Avita 2005;
4) K. Kaasik. Matemaatika õpik 4. klassile, II osa. – Tln: Avita 2005;
5) К. Каасик, Б. Бальчитис. Математика. Учебник для 4 класса. – Tln: Avita 1998;
6) К. Каасик. Математика. Учебник для 4 класса. Часть I. – Tln: Avita 2006;
7) К. Каасик. Математика. Учебник для 4 класса. Часть II. – Tln: Avita 2006;
8) Э. Ноор, Э. Нурк, Р. Колде. Математика для 4 класса. – Тлн: Коолибри 2001.

(7) Loodusõpetuse õpikud 4. klassile:
1) T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug. Loodusõpetus 4. klassile. – Tln: Avita 2002;
2) S. Kaljula, A. Saar. Loodusõpetus 4. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2001;
3) S. Kaljula, K. Sirel. Loodusõpetus 4. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2003;
4) С. Кальюла, А. Саар. Природоведение. Учебник для 4 класса, I часть. – Тлн: Коолибри 2003;
5) С. Кальюла, К. Сирель. Природоведение. Учебник для 4 класса, II часть. – Тлн: Коолибри 2003.

(8) Ühiskonnaõpetuse õpikud 4. klassile:
1) H. Mõttus. Inimene ja ühiskond. 4. klassi õpik. – Tln: Koolibri 2001;
2) Х. Мыттус. Человек и общество. Учебник для 4 класса. – Тлн: Коолибри 2003.

(9) Muusikaõpikud 4. klassile:
1) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetus 4. klassile. – Tln: Avita 1998, 2002;
2) Х.-М. Ярв, А. Сепп. Музыка. Учебник для 4 класса. – Tln: Avita 2002.

(10) Eesti keele õpikud 5. klassile:
1) P. Hiisjärv. Õpime emakeelt suheldes. Eesti keele õpik 5. klassile. – Tln: Avita 2002;
2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Sõnasõber. 5. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2002;
3) K. Sarapuu. Eesti keele õpik 5. klassile. Keeleõpetus. – Tln: Avita 2004;
4) R. Bobõlski, H. Puksand. Pesapuud. 5. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2006;
5) J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 5. klassile. Kirjandus I. – Tln: Avita 2004;
6) J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 5. klassile. Kirjandus II. – Tln: Avita 2004;
7) K. Vardja, M. Vardja. Tuulepesad. 5. klassi kirjanduse õpik. – Tln: Koolibri 2006.

(11) Vene keele õpikud 5. klassile:
1) Э. Флоренская, Ф. Габович. Русский язык. Учебник для 5 класса, I и II часть. – Тлн: Коолибри 2002;
2) В. Невердинова. Литературa. Учебник-хрестоматия для 5 класса. – Тлн: Коолибри 2002.

(12) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud 5. klassile:
1) A. Metsa, A. Jänese. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2007;
2) A. Metsa, A. Jänese. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2007;
3) A. Kaskmann, M. Küppar. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(13) A-võõrkeele õpikud 5. klassile:
1) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Level 4. Pupil’s Book 5. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
2) Т. Касесалу. Давайте дружить! 1. Учебник русского языка для 5 класса. – Tln: Koolibri 2004.

(14) Matemaatikaõpikud 5. klassile:
1) K. Kaasik, N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matemaatika 5. klassile. – Tln: Avita 2001;
2) K. Kaasik, N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matemaatika õpik 5. klassile. I osa. – Tln: Avita 2006;
3) K. Kaasik, N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matemaatika õpik 5. klassile. II osa. – Tln: Avita 2006;
4) A. Telgmaa, E. Nurk. Matemaatika V klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2002;
5) К. Каасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика для 5 класса. – Tln: Avita 1999;
6) K. Каасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика. Учебник для 5 класса. Часть I. – Tln: Avita 2008;
7) K. Каасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика. Учебник для 5 класса. Часть II. – Tln: Avita 2008;
8) Э. Нурк, А. Тельгмаа. Математика. Учебник для 5 класса. – Tln: Koolibri 2001.

(15) Loodusõpetuse õpikud 5. klassile:
1) R. Kuresoo, T. Karolin, A. Karolin. Loodusõpetuse õpik 5. klassile. – Tln: Avita 2003;
2) S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetus 5. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2003;
3) S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetus 5. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2004;
4) С. Кальюла, Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение для 5 класса. Часть I. – Тлн: Коолибри 2004;
5) С. Кальюла, Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение. Учебник для 5 класса. Часть II. – Tлн: Kоолибри 2004.

(16) Ajalooõpikud 5. klassile:
1) A. Adamson, E. Värä. Ajaloo õpik 5. klassile. – Tln: Argo 2001;
2) M. Laar, M. Tilk, E. Hergauk. Ajalugu 5. klassile. – Tln: Avita 2002;
3) J. Sarapuu. Jutustusi ajaloost. 5. klassi ajalooõpik. – Viljandi: J. Sarapuu kirjastus 2002;
4) D. Vseviov. Pilk ajalukku. 5. klassi õpik. – Tln: Koolibri 2002;
5) М. Лаар, М. Тильк, Э. Хергаук. История Эстонии. Учебник для 5 класса. – Tln: Avita 2003;
6) Д. Всевиов. Взгляд в прошлое. Учебник истории для 5 класса. – Tln: Koolibri 1999.

(17) Inimeseõpetuse õpikud 5. klassile:
1) H. Jänes. Tervise võti. 5. klassi terviseõpetuse õpik. – Tln: Koolibri 2002;
2) K. Lepik. Tervist, tervis! 5. klassi inimeseõpetus õpik. – Tln: Koolibri 2007;
3) Х. Янес. Человек и здоровье. Учебник для 5 классa. – Тлн: Коолибри 2000.

(18) Muusikaõpikud 5. klassile:
1) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpik 5. klassile. – Tln: Avita 2004;
2) E. Karp. Muusikaõpetus 5. klassile. – Eve Karp 2003;
3) Х.-М. Ярв, А. Сепп, М. Мулдма. Музыка. Учебник для 5 класса. – Tln: Avita 2003.

(19) Tööõpetuse õpikud 5. klassile:
1) L. Laus, K. Luure, K. Pappel, A. Põdra. Kodundus 5.–6. klassile. – Tln: Koolibri 1997;
2) Л. Лаус, К. Мей, К. Паппель, А. Пыдра. Домоводство. Учебник для 5–6 класса. – Тлн: Коолибри 1998.

(20) Eesti keele õpikud 6. klassile:
1) P. Hiisjärv. Õpime eesti keelt suheldes. Eesti keele õpik 6. klassile. – Tln: Avita 2003;
2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Keelesõber. 6. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2003;
3) R. Bobõlski, H. Puksand. Keelekillud. 6. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2007;
4) M. Vardja, K. Vardja. Kivikillud. 6. klassi kirjanduse õpik. – Tln: Koolibri 2007;
5) K. Sarapuu, L. Piits. Eesti keele õpik 6. klassile. Keeleõpetus. – Tln: Avita 2005;
6) J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 6. klassile. Kirjandus I. – Tln: Avita 2005;
7) J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 6. klassile. Kirjandus II. – Tln: Avita 2005.

(21) Vene keele õpikud 6. klassile:
1) Э. Флоренская, A. Полева. Русский язык. Учебник для 6 класса. – Тлн: Коолибри 2002;
2) Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Учебник для 6 класса. – Tln: Koolibri 2007;
3) В. Невердинова, A. Полева. Читаем вместе. Учебник-хрестоматия по литературе для 6 класса. Часть 1. – Тлн: Коолибри 2000;
4) В. Невердинова, А. Полева. Читаем и рассуждаем. Учебник-хрестоматия по литературе для 6 класса. Часть 2. – Тлн: Коолибри 2001;
5) Н. Береснева. Литература. Учебник-хрестоматия для 6 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2007;
6) H. Береснева. Литература. Учебник-хрестоматия для 6 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2007.

(22) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud 6. klassile:
1) A. Jänese, A. Metsa. Eesti keele õpik vene kooli 6. klassile. – Tln: Koolibri 2000;
2) Õ. Vahar, M. Rikker. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(23) A-võõrkeele õpikud 6. klassile:
1) M. Jõul, Ü. Kurm. I Love English. Student’s Book 4 (A-keel). Tartu: Studium 2006;
2) Т. Касесалу. Давайте дружить! 2 Учебник русского языка для VI класса (A-keel). – Tln: Koolibri 1998, 2004;
3) S. Allik, H. Org, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Schatzkiste. Lehrbuch für die VI Klasse (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2002.

(24) B-võõrkeele õpikud 6. klassile:
1) И. Бирюкова. Здравствуйте! I Учебник русского языка для 6 класса. Часть 1 и 2 (B-keel). – Tln: Koolibri 2003;
2) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele õpik 6. klassile (B-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2002, 2008.

(25) Matemaatikaõpikud 6. klassile:
1) K. Kaasik, N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matemaatika 6. klassile. – Tln: Avita 2001;
2) K. Kaasik, N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matemaatika õpik 6. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
3) K. Kaasik, N. Cibulskaitė, M. Stričkienė. Matemaatika õpik 6. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
4) A. Telgmaa, E. Nurk. Matemaatika 6. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2002;
5) К. Каасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика для 6 класса. – Tln: Avita 2001;
6) K. Kаасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика. Учебник для 6 класса. Часть I. – Tln: Avita 2008;
7) Э. Нурк, А. Телгмаа. Математика для 6 класса. – Тлн: Коолибри 2001.

(26) Loodusõpetuse õpikud 6. klassile:
1) S. Kaljula, H. Relve. Loodusõpetus 6. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2005;
2) S. Kaljula, H. Relve. Loodusõpetus 6. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2005;
3) K. Lepasaar, R. Kuresoo, T. Kuresoo. Loodusõpetuse õpik 6. klassile, I osa. – Tln: Avita 2005;
4) K. Lepasaar, R. Kuresoo, T. Kuresoo. Loodusõpetuse õpik 6. klassile, II osa. – Tln: Avita 2006,
5) Х. Релве, С. Калюла. Природовeдение. Учебник для 6 класса, ч 1. – Тлн: Коолибри 2005;
6) Х. Релве, С. Калюла. Природовeдение. Учебник для 6 класса, ч 2. – Тлн: Коолибри 2005.

(27) Ajalooõpikud 6. klassile:
1) M. Kõiv. Vanaaeg. Ajaloo õpik 6. klassile, I ja II osa. – Tln: Avita 2003;
2) М. Кыйв. История древнего мира. Учебник для 6 класса. Часть I. – Tln: Avita 2005;
3) М. Кыйв. История древнего мира. Учебник для 6 класса. Часть II. – Tln: Avita 2005.

(28) Inimeseõpetuse õpikud 6. klassile:
1) K. Kullasepp, M. Kagadze. Suhtlemine on lahe! 6. klassi inimeseõpetuse õpik. – Tln: Koolibri 2005;
2) М. Кагадзе, К. Кулласепп. Общение – это здорово. Учебник для 6 класса. – Tln: Koolibri 2006;
3) С. Кярнер. Научимся общаться. Учебник для 6 класса. – Тлн: Коолибри 2000.

(29) Muusikaõpikud 6. klassile:
A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetus 6. klassile. – Tln: Avita 2005.

(30) Tööõpetuse õpikud 6. klassile:
1) L. Laus, K. Luure, K. Pappel, A. Põdra. Kodundus 5.–6. klassile. – Tln: Koolibri 1997;
2) Л. Лаус, К. Мей, К. Паппель, А. Пыдра. Домоводство. Учебник для 5–6 класса. – Тлн: Коолибри 1998.

§ 4. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu III kooliastmes

(1) III kooliastme [7.–9. klass] vene keele ja kirjanduse, inglise keele, vene keele, saksa keele, prantsuse keele, geograafia, bioloogia, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, kunsti ja tööõpetuse õpikud:
1) С. Митюрёв. Зарубежная литература XX векa. Учебник-хрестоматия для основной школы, часть I и II. – Тлн: Авита 2002;
2) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English. Student’s Book 5 (A-keel). – Tartu: Studium 2004;
3) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Student’s Book 6 (A-keel). – Tartu: Studium 2002, 2004;
4) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 7. Student’s Book. – Tartu: Studium 2003;
5) M. Kariis, M. Peets. Step by Step 5 Textbook III kooliastmele (A-keel). – Tln: Koolibri 2008;
6) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 5 (A-keel). – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
7) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Pupil’s Book 6 (A-keel). – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
8) T. Hutchinson. Project Plus. Student’s Book. – Oxford University Press: Allecto 2002;
9) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 2. Student’s Book. – Express Publishing: Allecto 2001;
10) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 3. Student’s Book. – Express Publishing: Allecto 2001;
11) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 4. Student’s Book. – Express Publishing: Allecto 2002;
12) V. Evans, J. Dooley. Upstream Pre-Intermediate Student’s Book. (A-keel) III kooliastmele. – Express Pubishing: Allecto 2006;
13) V. Evans, J. Dooley. Upstream B+ Sudent’s Book (A-keel). III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
14) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 2. Elementary Student’s Book (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 1999;
15) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 3. Pre-Intermediate Student’s Book (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 2001;
16) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 4. Intermediate Student’s Book (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 2001;
17) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 1 Sudent’s Book (Beginner) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
18) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 2 Sudent’s Book (Elementary) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
19) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 3 Sudent’s Book (Pre-Intermediate) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
20) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 4 Sudent’s Book (Intermediate) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
21) M. Duckworth, K. Gude. Matrix Pre-Intermediate Student’s Book (A- või B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2002;
22) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Pre-Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
23) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
24) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Upper-Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
25) L. Leesi. Vene keel – minu õnn (A-keel). – Tln: Valgus 2001;
26) А. Метса, Л. Титова. Твой собеседник 2. Учебник русского языка для 9 класса эстонской школы (A-keel). – Tln: Koolibri 2001, 2003;
27) Das Deutschmobil. Lehrbuch 3 (A-keel). – Klett; Koolibri, Allecto 2000;
28) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das Neue Deutschmobil Lehrwerk für Kinder und Jugendliche 3 Lehrbuch (A-, B-keel). – Klett: Koolibri, Allecto 2007;
29) L. Leesi. Prantsuse keel – minu rõõm (A-keel). – Tln: Valgus 2001;
30) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Student’s Book 2 (B-keel). – Macmillan Heinemann ELT: Allecto 1999;
31) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Student’s Book 3 (B-keel). – Macmillan Heinemann ELT: Allecto 2000;
32) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Elementary Student’s Book (B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2000;
33) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Pre-Intermediate Student’s Book (B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2000;
34) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Intermediate Student’s Book (B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2000;
35) S. Elsworth, J. Rose. Energy 1 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
36) S. Elsworth, J. Rose. Energy 2 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
37) S. Elsworth, J. Rose. Energy 3 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
38) S. Elsworth, J. Rose. Energy 4 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
39) M. Harris, D. Mower. New Opportunities Beginner Student’s Book (B-keel) II–III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
40) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Elementary Student’s Book (B-keel) II–III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
41) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 1. Student’s Book (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
42) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 2. Student’s Book (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
43) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 3. Student’s Book (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
44) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 4. Student’s Book (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
45) M. Harris, D. Mower. Challenges 1 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
46) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Challenges 2 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
47) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Challenges 3 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
48) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. Challenges 4 Student’s Book (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
49) H. Puchta, J. Stranks. English in Mind 1. Beginner. Student’s Book (B-keel). III kooliastmele. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
50) H. Puchta, J. Stranks. English in Mind 2. Elementary. Student’s Book (B-keel). III kooliastmele. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
51) H. Puchta, J. Stranks, R. Carter, P. Lewis-Jones. English in Mind 3 Student’s Book (B-keel). III kooliastmele. – Cambridge University Press: Allecto 2005;
52) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Pre-Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
53) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
54) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Upper-Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
55) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! 2 Schülerbuch (B-keel). – Heinemann: Allecto 1999;
56) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! 3 Schülerbuch (B-keel). – Heinemann: Allecto 1999;
57) M. Medo, Rainer E. Wicke, J. Weigmann, T. Vieth. Wer? Wie? Was? Mega 3 Schülerbuch Stufe (B-keel) III kooliastmele. – VUB-Gilde Verlag: Koolibri, Allecto 2006;
58) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch Kein Problem 2, Lehrbuch Teil 1 (B-keel). – Tln: Koolibri 2006;
59) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch Kein Problem 2, Lehrbuch Teil 2 (B-keel). – Tln: Koolibri 2007;
60) F. Callon. Extra! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
61) F. Callon. Extra! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
62) F. Callon. Extra! Niveau 3 Livre de L’ Eleve (B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
63) R. Aunap, A. Kont, Ü. Liiber, E. Saar. Loodusgeograafia põhikoolile I. – Tln: Avita 2002;
64) A. Kont. Geograafia põhikoolile. Algkursus, 2. osa. – Tln: Avita 2003;
65) L.-K. Pihlak, A. Tõnisson. Geograafia põhikoolile. Algkursus, 1. osa. – Tln: Koolibri 2002;
66) L.-K. Pihlak, A. Tõnisson. Geograafia põhikoolile. Algkursus, 2. osa. – Tln: Koolibri 2003;
67) L.-K. Pihlak, A. Tõnisson. Geograafia põhikoolile. Eesti loodus- ja inimgeograafia. Euroopa geograafia. – Tln: Koolibri 2005;
68) A. Kont, J. Jauhiainen. Loodusgeograafia põhikoolile, 3. osa. Loodusvööndid ja inimgeograafia. – Tln: Avita 2003;
69) L.-K. Pihlak, A. Tõnisson, J. Jõgi. Geograafia põhikoolile. Maailma loodus- ja ühiskonnageograafia. – Tln: Koolibri 2003;
70) A. Kont. Geograafia põhikoolile IV. – Tln: Avita 2004;
71) K. Kukk. Geograafia põhikoolile, 5. osa. Eesti ja Euroopa: rahvastik ja majandus. – Tln: Avita 2004;
72) Я. Йыги, Л.-К. Пихлак, А. Тыниссон. Гeография для основной школы. Физическая и общественная география мира. – Тлн: Коолибри 2004;
73) Л.-К. Пихлак, А. Тыниссон. Гeография для основной школы. Начальный курс. Часть 1, 2. – Тлн: Коолибри 2003;
74) А. Конт, Ю. Яухиайнен. Физическая география. Учебник для oсновной школы. Часть III. – Tln: Avita 2005;
75) А. Конт. Физическая география. Учебник для oсновной школы. Часть IV. – Tln: Avita 2005;
76) К. Кукк. География. Учебник для основой школы. Часть V. – Tln: Avita 2006;
77) Л.-К. Пихлак. А. Тыниссон. География для основой школы. Эстония и Европа. Часть 1. География Эстонии. – Tln: Koolibri 2006;
78) Л.-К. Пихлак. А. Тыниссон. География для основой школы. Эстония и Европа. Часть 2. География Европы. – Tln: Koolibri 2006;
79) M. Martin, M. Toom, U. Kokassaar. Bioloogia põhikoolile I. – Tln: Avita 2001;
80) M. Martin, M. Toom, U. Kokassaar. Bioloogia põhikoolile, II osa. – Tln: Avita 2002;
81) M. Martin. Bioloogia põhikoolile, III osa. – Tln: Avita 2002;
82) M. Martin, U. Kokassaar. Bioloogia põhikoolile, IV osa. – Tln: Avita 2004;
83) М. Мартин, У. Кокассаар, М. Тоом. Биология для основной школы, I часть. – Tln: Avita 2002;
84) М. Мартин, У. Кокассаар, М. Тоом. Биология для основной школы, II часть. – Тln: Avita 2003;
85) М. Мартин. Биология для основной школы, III часть. – Tln: Avita 2003;
86) М. Мартин, У. Кокассаар. Биология для основной школы, IV часть. – Tln: Avita 2004;
87) R. Taagepera. Ühiskonnaõpetus põhikoolile, I osa. – Tln: Avita 2003;
88) H. Raudla, L. Vahtre. Ühiskonnaõpetus põhikoolile, II osa. – Tln: Avita 2003;
89) Р. Таагепера. Обществоведение. Учебник для основной школы. I. – Tln: Avita 2006;
90) Х. Раудла, Л. Вахтре. Обществоведение. Учебник для основной школы. II. – Tln: Avita 2006;
91) Э. Томберг, С. Устав, Х. Грюнберг, П. Калдмяе, Э. Эйк, А. Липанд, К. Цилмер, М. Раукас, К. Халдре. Здоровье. Учебник для основной школы. – Tln: Avita 2000;
92) Koost. A. Purre. Kunstiõpik 7.–9. klassile, I osa. – Tartu: Atlex 2005;
93) K. Laanemäe, J. Levtšenkova, A. Lüsi, A. Purre. Kunstiõpik 7.–9. klassile. II osa. – Tartu: Atlex AS 2008;
94) Koostaja J. Mäematt. Kaunis kiri 7.–9. klass. – Tln: Ilo 2006;
95) I. Raudsepp. Joonistan inimest. 4.–9. klassile. – Tln: Ilo 2006;
96) A. Pink. Kudumine 4.–9. klassile. – Türi: Saara Kirjastus 2002;
97) A. Pink. Õmblemine 4.–9. klassile. – Türi: Saara Kirjastus 2003;
98) A. Pink. Heegeldamine 4.–9. klassile. – Türi: Saara Kirjastus 2004;
99) A. Pink, K. Teder. Tikkimine. Väike rahvarõivaõpetus 4.–9. klassile. – Türi: Saara Kirjastus 2005;
100) E. Rihvk. Puidutööd põhikooli II ja III kooliastmele. – Tln: Koolibri 2005;
101) E. Rihvk, M. Soobik. Metallitööd II ja III kooliastmele. – Tln: Koolibri 2007;
102) U. Kuusik. Elektrilised käsitööriistad põhikoolile. – Põltsamaa: Urmas Kuusik 2005;
103) Л. Лаус, К. Мей, К. Паппель, А. Пыдра. Домоводство. Трудовое обучение в 7–9 классах. – Тлн: Коолибри 2002.

(2) Eesti keele ja kirjanduse õpikud 7. klassile:
1) M. Ehala, T. Veismann. Noor keelekasutaja. 7. klassi eesti keele õpik. – Tln: Künnimees 2001;
2) T. Õunapuu. Sõnavorm ja kõne. 7. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2002;
3) P. Ratassepp. Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini. – Tln: Avita 2003;
4) I. Au, M. Hennoste. Kirjandus 7. klassile. – Tln: Avita 2000;
5) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna võlu. Kirjanduse õpik 7. klassile. – Tln: Koolibri 2001;
6) V. Kivisilla, P. Ratassepp, J. Rooste. Kirjandus 7. klassile. – Tln: Avita 2006.

(3) Vene keele ja kirjanduse õpikud 7. klassile:
1) Э. Флоренская. Русский язык. Учебник для 7 класса. – Tln: Avita 2001;
2) Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русскй язык. Учебник для 7 класса. – Тлн: Коолибри 2005;
3) В. Невердинова. Литературa. Учебник-хрестоматия для 7 класса. Часть 1. – Тлн: Коолибри 2003;
4) В. Невердинова. Литературa. Учебник-хрестоматия для 7 класса. Часть 2. – Тлн: Коолибри 2004;
5) В. Брагин, Н. Береснева, Е. Мойсеева. Литературa. Учебник-хрестоматия для 7 класса. Часть 1 и 2. – Tln: Avita 2004.

(4) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud 7. klassile:
I. Krall, K. Saarso, E. Sõrmus. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 7. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(5) A-võõrkeele õpikud 7. klassile:
1) Т. Касесалу. Давайте дружить 3! Vene keele õpik 7. klassile (A-keel). – Tln: Koolibri 2005;
2) S. Allik, M. Kolli, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Lehrbuch für Jugendliche. Lehrbuch für die 7. klasse, 1. Teil (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 1998;
3) S. Allik, M. Kolli, H. Org. Hallo, Freunde! Lehrbuch für Jugendliche. Lehrbuch für die 7. klasse, 2. Teil (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 1999;
4) M. Jõul, Ü. Kurm. I Love English 5 Student’s Book. Õpik 7. klassile (A-keel). – Tartu: Studium 2008.

(6) B-võõrkeele õpikud 7. klassile:
1) И. Бирюкова. Здравствуйте! 2. Учебник русского языка для 7 класса (B-keel). – Tln: Koolibri 2003;
2) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele õpik 7. klassile (B-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2003, 2007;
3) V. Leibur, V. Saar. Deutsch 7. Lehrbuch (B-keel). – Tln: Koolibri 2000.

(7) Matemaatikaõpikud 7. klassile:
1) E. Nurk, A. Telgmaa, A. Undusk. Matemaatika 7. klassile. – Tln: Koolibri 2003, 2006;
2) T. Tõnso. Matemaatika 7. klassile. – Tln: Mathema 2002;
3) E. Pais, K. Matiisen, K. Kaldmäe, A. Kontson. Matemaatika õpik 7. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2005;
4) E. Pais, K. Matiisen, K. Kaldmäe, A. Kontson. Matemaatika õpik 7. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2005,
5) Э. Нурк, А. Телгмаа, А. Ундуск. Математика. Учебник для 7 класса. – Тлн: Коолибри 2001, 2007;
6) К. Калдмяэ, А. Контсон, К. Матийсен, Э. Райс. Математика. Учебник для 7 класса. Часть I. – Tln: Avita 2008.

(8) Loodusõpetuse õpikud 7. klassile:
1) E. Pärtel, T. Tenno. Loodusõpetus 7. klassile. – Tln: Koolibri 2001;
2) M. Kuurme. Loodusõpetus 7. klassile. – Tln: Avita 2001;
3) М. Куурме. Природоведение. Учебник для 7 класса. – Tln: Avita 2002.

(9) Geograafiaõpikud 7. klassile:
1) А. Конт, Р. Аунап, Ю. Лийбер, Э. Саар. Гeография. Учебник для 7 класса I. – Tln: Avita 2003;
2) А. Конт. Гeография. Учебник для 7 класса II. – Tln: Avita 2003.

(10) Ajalooõpikud 7. klassile:
1) M. Kõiv, P. Raudkivi. Keskaeg. Ajalooõpik 7. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2004;
2) M. Kõiv, P. Raudkivi. Keskaeg. Ajaloo õpik 7. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2004;
3) М. Кыйв, П. Раудкиви. История средних веков. Часть I. – Tln: Avita 2006;
4) М. Кыйв, П. Раудкиви. История средних веков. Часть II. – Tln: Avita 2006.

(11) Inimeseõpetuse õpikud 7. klassile:
1) I. Kraav, K. Kõiv. Inimeseõpetus. 7. klass. – Tln: Koolibri 2002;
2) И. Краав, К. Кыйв. Человековедение. Учебник для 7-го класса. – Тлн: Коолибри 2003.

(12) Muusikaõpikud 7. klassile:
A. Sepp, K. Sepp, A. Skuin. Muusikaõpik 7. klass. – Tln: Avita 2006.

(13) Eesti keele ja kirjanduse õpikud 8. klassile:
1) P. Õunapuu, T. Õunapuu. Lause ja kõne. Eesti keele õpik 8. klassile. – Tln: Koolibri 2002;
2) M. Ehala, A. Kiin. Noor keelekasutaja II. 8. klassi eesti keele õpik. – Tln: Künnimees 2002;
3) P. Ratassepp. Lausetest tekstini. Eesti keele õpik 8. klassile. – Tln: Avita 2004;
4) I. Au, M. Hennoste. Kirjandus 8. klassile. – Tln: Avita 2001;
5) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna vägi. 8. klassi kirjanduse õpik. – Tln: Koolibri 2002, 2005;
6) V. Kivisilla, P. Ratassepp, J. Rooste. Labürint II. 8. klassi kirjandusõpik. – Tln: Avita 2007.

(14) Vene keele ja kirjanduse õpikud 8. klassile:
1) Э. Флоренская. Русский язык. Учебник для 8 класса. – Тлн: Авита 2003;
2) Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Учебник для 8 класса. – Tln: Koolibri 2006;
3) С. Митюрёв. Зарубежная литература. XIX век. Часть I. Учебник хрестоматия для 8 класса. – Тлн: Авита 1997;
4) С. Митюрёв. Зарубежная литература. XIX век. Часть II. Учебник хрестоматия для 8 класса. – Тлн: Авита 2002;
5) С. Митюрёв. Учебник-хрестоматия по литературе для 8 класса‚ часть 1. – Тлн: Коолибри 2004;
6) С. Митюрёв. Литература. Учебник-хрестоматия для 8 класса‚ часть 2. – Тлн: Коолибри 2004.

(15) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud 8. klassile:
1) A. Siirak. Eesti keel vene õppekeelega koolide 8. klassile. – Tln: Koolibri 2002;
2) Krall, K. Saarso, E. Sõrmus. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 8. klassile. – Tln: Ilo 2004;
3) A. Siirak. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 8. klassile. – Tln: Koolibri 2006.

(16) A-võõrkeele õpikud 8. klassile:
1) А. Метса. Твой собеседник 1. Учебник русского языка для 8 класса (A-keel). – Tln: Koolibri 2002;
2) S. Allik, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Mit Deutsch im Trend. Saksa keele õpik 8. klassile (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2000.

(17) B-võõrkeele õpikud 8. klassile:
1) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 3. Учебник русского языка. 8 класс (B-keel). – Tln: Koolibri 2000;
2) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele õpik 8. klassile (B-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2004;
3) V. Leibur, A. Mandri, E. Oruste. Deutsch 8. Lehrbuch (B-keel). – Tln: Koolibri 2001;
4) H. Allvee, M. Kangro, R. Taimsoo. Deutsch Kein Problem 3 Lehrbuch Teil 1 (B-keel) 8. klassile. – Tln: Koolibri 2007.

(18) Matemaatikaõpikud 8. klassile:
1) A. Veelmaa. Matemaatika 8. klassile. – Tln: Mathema 2004;
2) A. Telgmaa, A. Undusk, E. Nurk, M. Lepik. Matemaatika 8. klassile. – Tln: Koolibri 2005;
3) E. Pais, K. Matiisen, K. Kaldmäe, A. Kontson. Matemaatika õpik 8. klassile. I osa. – Tln: Avita 2006;
4) E. Pais, K. Matiisen, K. Kaldmäe, A. Kontson. Matemaatika õpik 8. klassile. II osa. – Tln: Avita 2006;
5) Э. Пайс. Математика для 8 класса, 1 и 2 книгa. – Тлн: Авита 2001;
6) М. Лепик, Э. Нурк, А. Тельгмаа, А. Ундуск. Математика. Учебник для 8 класса. – Тлн: Коолибри 2002.

(19) Keemiaõpikud 8. klassile:
1) A. Lukason, A. Tõldsepp. Ained ja keemilised muundumised. Keemia 8. klassile. – Tln: Koolibri 2003;
2) H. Karik. Keemia 8. klassile. Teadus ainete muundamisest. – Tln: Koolibri 2002;
3) L. Tamm. Keemia 8. klassile. – Tln: Avita 2001;
4) L. Tamm. Keemia õpik 8. klassile I osa. – Tln: Avita 2006;
5) L. Tamm. Keemia õpik 8. klassile, II osa. – Tln: Avita 2006;
6) Л. Тамм. Учебник химии для 8 класса. – Тлн: Авита 2000;
7) Х. Карик, Т. Лийванурм. Химия. Учебник для 8 класса. – Тлн: Коолибри 2000.

(20) Füüsikaõpikud 8. klassile:
1) E. Pärtel. Füüsika 8. klassile. – Tln: Koolibri 2000;
2) Э. Пяртель. Физика для 8 класса. – Тлн: Коолибри 2000;
3) М. Белова. Физика для 8 класса. – Тлн: Авита 2004.

(21) Ajalooõpikud 8. klassile:
1) T. Tannberg, M. Laur, O. Klaassen, A. Espenberg, T. Jullinen, S. Abiline. Uusaeg. Ajalooõpik 8. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2003;
2) Т. Tаннберг, М. Лаур, O. Клаассен, А. Эспенберг, Т. Юллинен, С. Абилине. Новое время. Часть I. – Tln: Avita 2006.

(22) Muusikaõpikud 8. klassile:
1) R. Kangro. Helisev maailm. Muusikaõpik 8. klassile. – Tln: Koolibri 2001;
2) A. Skuin, K. Sepp, J. Ojakäär, A. Sepp. Muusikaõpik 8. klassile. – Tln: Avita 2008.

(23) Tööõpetuse õpikud 8. klassile:
H. Isok, A. Kõrbe, E. Rihvk. Poiste tööõpetus 8. klassile. – Tln: Koolibri 1999.

(24) Eesti keele ja kirjanduse õpikud 9. klassile:
1) P. Õunapuu, T. Õunapuu. Keel ja kõne. 9. klassi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2002;
2) A. Aus, M. Ehala. Noor keelekasutaja III. 9. klassi eesti keele õpik. – Tln: Künnimees 2003;
3) P. Ratassepp. Mõttest tekstini. Eesti keele õpik 9. klassile. – Tln: Avita 2005;
4) P. Ratassepp, K. Rannaste, K. M. Sinijärv. Labürint III. 9. klassi kirjandusõpik. – Tln: Avita 2008;
5) M. Hennoste. Kirjandus 9. klassile. – Tln: Avita 2003;
6) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna lugu. 9. klassi kirjanduse õpik. – Tln: Koolibri 2003.

(25) Vene keele ja kirjanduse õpikud 9. klassile:
1) Э. Флоренская, А. Полева, С. Митюрев. Русский язык. Учебник для 9 класса. – Тлн: Коолибри 2006;
2) И. Белобровцева, С. Кульюс. Учебник-хрестоматия по русской литературе для 9 класса, часть 2. – Тлн: Коолибри 2000;
3) И. Белобровцева, С. Кульюс. Учебник по литературе для 9 класса, часть 1. – Тлн: Коолибри 2003;
4) С. Митюрёв, А. Полева. Читаем, размышляем, спорим... Учебник по русской литературе для 9 класса. Часть I. – Тлн: Авита 2003;
5) Р. Каллас, Я. Сарапуу. Произвeдения эстонской литературы, 1 часть. Классика. – Вильянди: Я. Сарапуу 1998;
6) Р. Каллас, Я. Сарапуу. Произвeдения эстонской литературы, 2 часть. 20 век. – Вильянди: Я. Сарапуу 1998.

(26) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud 9. klassile:
1) A. Siirak. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile. – Tln: Koolibri 2002;
2) M. Kitsnik. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 9. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(27) A-võõrkeele õpikud 9. klassile:
1) M. Saar, P. Ploom. Letters. Inglise keele õpik 9. klassile. – Loo: OÜ Saar Graafika 2004;
2) А. Метса, Л. Титова. Твой собеседник 2. Учебник русского языка для 9 класса эстонской школы (A-keel). – Tln: Koolibri 2003;
3) M. Kolli, H. Org. Hallo, Freunde! Mit Deutsch in die Welt. Lehrbuch für die IX. Klasse (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2002.

(28) B-võõrkeele õpikud 9. klassile:
1) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 4 Учебник русского языка для 9 класса (B-keel). – Tln: Koolibri 2002;
2) И. Мангус. Русскй язык: Быстро и весело! Vene keele õpik 9. klassile (B-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2005.

(29) Matemaatikaõpikud 9. klassile:
1) E. Pais. Matemaatika 9. klassile, I ja II osa. – Tln: Avita 2002;
2) E. Pais, K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen. Matemaatika õpik 9. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
3) E. Pais, K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen. Matemaatika õpik 9. klassile. II osa. – Tln: Avita 2008;
4) T. Lepmann, A. Telgmaa, A. Undusk, K. Velsker. Matemaatika 9. klassile. – Tln: Koolibri 2002;
5) T. Tõnso. Matemaatika 9. klassile. – Tln: Mathema 2001;
6) Э. Пайс. Математика. Учебник для 9 класса, I и II часть. – Тлн: Авита 2002;
7) К. Вельскер, Т. Лепманн, А. Тельгмаа, А. Ундуск. Математика. Учебник для IX класса. – Тлн: Коолибри 2003, 2006.

(30) Geograafiaõpikud 9. klassile:
1) Л.-К. Пихлак, А. Тыниссон. Эстония и Европа. Учебник для 9 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2006;
2) Л.-К. Пихлак, А. Тыниссон. Эстония и Европа. Учебник для 9 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2006.

(31) Keemiaõpikud 9. klassile:
1) L. Tamm, H. Timotheus. Keemia õpik IX klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
2) L. Tamm, H. Timotheus. Keemia õpik 9. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
3) H. Karik. Keemia IX klassile. – Tln: Koolibri 2001;
4) M. Karelson, A. Lukason, A. Tõldsepp. Keemia IX klassile. Anorgaanilised ja orgaanilised ained. – Tln: Koolibri 2001;
5) Л. Тамм, Х. Тимотеус. Учебник по химии для 9 класса. – Тлн: Авита 2000;
6) Х. Карик. Химия для 9 класса. – Тлн: Коолибри 2002.

(32) Füüsikaõpikud 9. klassile:
1) E. Pärtel, J. Lõhmus. Füüsika 9. klassile. Soojusõpetus. Aatom ja universum. – Tln: Koolibri 2003;
2) K. Timpmann. Füüsika 9. klassile. Elektriõpetus. – Tln: Koolibri 2000;
3) М. Белова. Физика для 9 класса. – Тлн: Авита 2004;
4) Э. Пяртель, Я. Лыхмус. Учебник по физике для 9 класса. Учение о теплоте. Атом и вселенная. – Тлн: Коолибри 2001;
5) К. Тимпманн. Физика для 9 класса. Электричество. – Тлн: Коолибри 2001.

(33) Ajalooõpikud 9. klassile:
1) E. Värä, T. Tannberg, A. Pajur. Lähiajalugu 9. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2004;
2) E. Värä, T. Tannberg. Lähiajalugu. Ajaloo õpik 9. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2004;
3) Э. Вяря, Т. Таннберг, А. Паюр. Новейшая история. Учебник для 9 класса. – Тлн: Авита 2000;
4) Э. Вяря, Т. Таннберг. Новейшая история. Учебник для 9 класса. Часть II. – Tln: Avita 2007.

(34) Ühiskonnaõpetuse õpikud 9. klassile:
1) A. Toots. Ühiskonnaõpetus. 9. klassi õpik. – Tln: Koolibri 2003, 2007;
2) А. Тоотс. Обществоведение. Учебник для 9 класса. – Тлн: Коолибри 2004.

(35) Muusikaõpikud 9. klassile:
1) I. Garšnek, A. Sepp, J. Ojakäär. Muusikaõpik 9. klassile. – Tln: Avita 2000;
2) E. Karp. Muusika 9. klassile. – Tln: FIE Eve Karp 2004;
3) Э. Карп, М. Мулдма. Музыка. Учебник для 9 класса. – Tln: Koolibri 2007.

(36) Kehalise kasvatuse õpikud 9. klassile:
Koostaja J. Unger. Sportimisel on reeglid. Kehaline kasvatus 9.–12. klassile. – Tln: Koolibri 1997.

(37) Tööõpetuse õpikud 9. klassile:
A. Hein, L. Kivilo, A. Linnas, K. Malmstein. Käsitöö õpik 9. klassile. – Tln: Valgus 1997, 1999.

(38) III kooliastme [7.–9. klass] läbivate teemade õpikud:
1) T. Tilk. Arvutiõpik. – Kuressaare: Tiit Tilk 2000;
2) T. Tilk. Arvutiõpik MS Office. – Kuressaare: Tiit Tilk 2005;
3) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik I ja II põhikoolile ja gümnaasiumile. – Tln: OÜ Gallantsoft 2003;
4) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik I põhikoolile ja gümnaasiumile. – Tln: OÜ Gallantsoft 2005;
5) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik II põhikoolile ja gümnaasiumile. – Tln: OÜ Gallantsoft 2005;
6) T. Saksakulm. Teeviit töömaailma. Kutsevalik – koolitus – töökoht. – Tln: OÜ Ellervo 2002.

§ 5. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute loetelu gümnaasiumiastmes

(1) Eesti keele õpikud gümnaasiumiastmele:
1) M. Hennoste. Tekstiõpetuse õpik. – Tln: Avita 1999;
2) M. Ehala. Eesti keele struktuur. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Künnimees 2001;
3) M. Ehala. Eesti kirjakeel. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Künnimees 1998;
4) M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tekstiõpetuse õpik gümnaasiumile. – Tln: Künnimees 2000;
5) M. Hage. Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2003;
6) K. Aava. Kõnekunst. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Avita 2003;
7) E. Kraut, E. Liivaste, A. Tarvo. Eesti õigekeel. Gümnaasiumi õigekeelsusõpik. – Tln: Koolibri 2000, 2004;
8) A. Kilgi, V. Maanso. Keeleviit. Kutseõppeasutuse eesti keele õpik. – Tln: Koolibri 2004.

(2) Kirjanduse õpikud gümnaasiumiastmele:
1) K. Muru. Noor-Eestist arbujateni. Eesti luule 1905–1940. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2002;
2) M. Kalda. Tuglasest Ristikivini. Eesti proosa 1906–1940. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2002;
3) L. Epner. Kitzbergist Raudsepani. Eesti näitekirjandus 1906–1940. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2002;
4) P. Riisma, A. Rätsep, T. Õunapuu. Eelmise sajandi eesti kirjandus. Gümnaasiumiõpik. – Tln: Künnimees OÜ 2002, 2006;
5) E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. – Tln: Koolibri 2005;
6) E. Annus, L. Epner, K. Metste, S. Olesk. Vanem eesti kirjandus. – Tln: Koolibri 2005;
7) E. Annus, L. Epner, E. Süvalep. 20. sajandi I poole eesti kirjandus. – Tln: Koolibri 2006;
8) A. Merilai, E. Annus, A. Saro. Poeetika. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003;
9) M. Rebane. Eesti kirjandus kutseõppeasutusele. – Tln: Ilo 2003;
10) M. Rebane. Maailmakirjanduse õpik kutseõppeasutusele. – Tln: Ilo 2003;
11) A. Nahkur. Lühike eesti kirjanduslugu. Õpik vene õppekeelega gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2007;
12) S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. – Tln: AS Bit 2004;
13) J. Talvet. Maailmakirjandus I. Antiikajast valgustuseni. Keskkooliõpik. – Tln: Koolibri 2001;
14) J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa. Gümnaasiumiõpik. – Tln: Koolibri 1999;
15) I. Artma, J. Sarapuu. Maailmakirjandus. Vene kirjanduse õpik gümnaasiumile. – Viljandi: J. Sarapuu Kirjastus 2001;
16) K. Kalamees, M. Lens. XX sajandi vene kirjandus I. Luule. – Tln: AS Bit 2001;
17) K. Kalamees, M. Lens. XX sajandi vene kirjandus II. Proosa. – Tln: AS Bit 2001;
18) I. Šaitanov. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Gümnaasiumiõpik. – Tln: AS Bit 2004;
19) I. Šaitanov. Maailmakirjandus. Barokk. Klassitsism. Valgustus. – Tln: AS Bit 2005;
20) I. Šaitanov. Maailmakirjandus. 19. sajand. Romantism. Realism. Gümnaasiumiõpik. – Tln: AS Bit 2006;
21) I. Šaitanov. Maailmakirjandus. Antiikkirjandus. Gümnaasiumiõpik. – Tln: AS Bit 2007;
22) A. Nahkur. Kirjandus antiigist renessansini. Gümnaasiumiõpik. – Tln: Koolibri 2005;
23) A. Nahkur. Kirjandus barokist romantismini. Gümnaasiumiõpik. – Tln: Koolibri 2006;
24) A. Nahkur. Kirjandus realismist postmodernismini. Gümnaasiumiõpik. – Tln: Koolibri 2007.

(3) Vene keele [vene õppekeelega koolis] õpikud gümnaasiumiastmele:
1) Н. Нечунаева. Основы риторики. Учебник для гимназии. – Тлн: Коолибри 1999;
2) И. Moисеенко, Н. Раудсепп. Язык как средство общения. Учебник для гимназии. – Тлн: Kooлибри 2002;
3) Э. Флоренская. Стилистические возможности языка (Функционирование языковой системы) Учебник для гимназии. – Тлн: Kooлибри 2000;
4) С. Рагрина. Функциональная стилистика русского языка. Теория текста. Учебник для гимназии. – Тлн: Kooлибри 2000;
5) С. Митюрёв. Язык как система знаков и средство общения. Учебник по русскому языку для гимназии. – Тлн: Коолибри 2004.

(4) Kirjanduse [vene õppekeelega koolis] õpikud gümnaasiumiastmele:
1) И. Шайтанов. Зарубежная литература. Средние века. Эпоха возрождения. – Тлн: АС Бит 2000;
2) И. Шайтанов. Зарубежная литература. Барокко. Классицизм. Просвещение. – Тлн: АС Бит 2001;
3) И. Шайтанов. Зарубежная литература XIX век. Учебник для гимназии. – Тлн: АС Бит 2004;
4) С. Митюрёв, А. Полева. Зарубежная литература XX века. – Тлн: Коолибри 2003;
5) С. Леонов, В. Пименова, А. Полева, Н. Чурилин. Ветви единого древа. Учебник-хрестоматия по литературе для Х класса. Книга I. – Тлн: Коолибри 1997;
6) С. Митюрёв, А. Полева, Н. Чурилин. Ветви единого древа. Учебник-хрестоматия по литературе для Х класса. Книга II. – Тлн: Коолибри 1998;
7) С. Митюрёв, А. Полева, Н. Чурилин. Ветви единого древа. Учебник-хрестоматия по литературе для ХI класса. Книга III. – Тлн: Коолибри 2000;
8) С. Митюрёв, А. Полева, Н. Чурилин. Ветви единого древа IV. Учебник-хрестоматия для гимназии. – Тлн: Коолибри 2002;
9) О. Kиянская, М. Одесский. Древнерусская литература. Русская литература XVIII векa. Учебник для гимназии. – Тлн: АС Бит 2003;
10) С. Митюрев. Русская литература первой половины XIX века. Учебник для гимназии. – Тлн: Kooлибри 2001, 2006;
11) С. Митюрёв, В. Maранцман. Русская литература второй половины XIX века. Учебник для гимназии. – Тлн: Kooлибри 2000;
12) С. Митюрёв. Русская литература второй половины 19. века. Учебник для гимназии. – Tln: Koolibri 2005;
13) С. Митюрeв. Мировая литература, ч 1. От античности до Возрождения. Учебник для гимназии. – Tln: Koolibri 2007;
14) С. Митюрев. Мировая литература, ч 2. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Учебник для гимназии. – Tln: Koolibri 2008;
15) Г. Белая, И. Белобровцева, С. Бойко, С. Доценко, С. Кульюс, Г. Серышев. Русская литература XX века. Учебник-хрестоматия для 12 класса. – Тлн: Коолибри 2001;
16) И. Белобровцева. Новейшая русская литература. Учебник для гимназии. – Tлн: Коолибри 2004;
17) Р. Каллас. Эстонская литература: 20 имен от классики до современности. Учебник для 10–12 класса. – Вильянди: изд-во Я. Сарапуу 1997;
18) Р. Каллас, Я. Сарапуу. Произвeдения эстонской литературы, 1 часть. Классика. – Вильянди: Я. Сарапуу 1998;
19) Р. Каллас, Я. Сарапуу. Произвeдения эстонской литературы, 2 часть. 20 век. – Вильянди: Я. Сарапуу 1998;
20) A. Nahkur. Lühike eesti kirjanduslugu. Õpik vene õppekeelega gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2007.

(5) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] õpikud gümnaasiumiastmes:
1) R. Kallas. Kõik on korras. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumile. – Viljandi: J. Sarapuu kirjastus 2000;
2) A. Metsa. Aga Teie arvamus? Suhtlemisõpik vene õppekeelega gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2000;
3) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keel vene õppekeelega gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2002;
4) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 10. klassile. – Tln: Koolibri 2007;
5) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keel vene õppekeelega gümnaasiumi 12. klassile. – Tln: Koolibri 2003.

(6) Võõrkeele [A-, B- ja C-keel] õpikud gümnaasiumiastmes:
1) M. Saar, M. Hanschmidt. All the World’s a Puzzle. Inglise keele õpik 10. klassile. – Saar Graafika 2000, 2004;
2) M. Saar, M. Sild. All the World’s a Puzzle, form 10 (A-keel). – Loo: OÜ Saar Graafika 2008;
3) M. Hanschmidt, M. Saar. All the World’s a Puzzle (A-keel). Inglise keele õpik 11. klassile. – Loo: OÜ Saar Graafika 2001, 2005;
4) M. Saar. All the World’s a Puzzle (A-keel). Inglise keele õpik 12. klassile. – Loo: OÜ Saar Graafika 2001, 2005;
5) A. Pikver. People and Places. English for Form 10. – Tln: Koolibri 2003;
6) A. Pikver. Choices. English for Form 11. – Tln: Koolibri 2001;
7) A. Pikver, T. Oder. Open to Debate. English for Form 12. – Tln: Koolibri 2002;
8) A. Pikver. Increase your Vocabulary. – Tln: Koolibri 2004;
9) H. Liiv, A. Pikver. Praktiline inglise keele grammatika. – Tln: Koolibri 2000;
10) B. Obee, V. Evans. Upstream Intermediate. Student’s Book (A-keel). – Express Publishing: Allecto 2004;
11) V. Evans, L. Edwards. Upstream Advanced Student’s Book (A-keel). – Express Publishing: AS Allecto 2005;
12) M. Hanschmidt, H. Kaskel, M. Davies, A. Kalliovalkama, E. Lehtonen, L. Nikkanen, T. Sutela, L. Säteri, P. Vuorinen. In Touch 1. Textbook. Inglise keele õpik 10. klassile (A-keel). I osa. – Tln: TEA Kirjastus 2008;
13) M. Hanschmidt, H. Kaskel, M. Davies, A. Kalliovalkama, E. Lehtonen, L. Nikkanen, T. Sutela, L. Säteri, P. Vuorinen. In Touch 2. Textbook. Inglise keele õpik 10. klassile (A-keel). II osa. – Tln: TEA Kirjastus 2008;
14) M. Duckworth, K. Gude. Matrix Pre-Intermediate Student’s Book (A- või B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2002;
15) K. Gude, J. Wildman. Matrix Intermediate Student’s Book (A- või B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2000;
16) K. Gude, J. Wildman. Matrix Upper Intermediate Student’s Book (A- või B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2001;
17) V. Evans, J. Dooley. Mission 1. Intermediate Student’s Book (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 2000;
18) V. Evans, J. Dooley. Mission 2. Upper Intermediate Student’s Book (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 2000;
19) L. Prodromou. Rising Star 1. An Intermediate Course. Student’s Book (A- või B-keel). – Macmillan, Heinemann: Allecto 2001;
20) L. Prodromou. Rising Star 1. A Pre-First Certificate Course. Student’s Book (A- või B-keel). – Macmillan, Heinemann: Allecto 2000;
21) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Pre-Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
22) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
23) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Upper-Intermediate Student’s Book (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
24) B. Abbs, I. Freebairn, C. Barker. New Snapshot Intermediate Student’s Book (B-keel). – Longman: Accendo, Allecto, AS Bit, Dialoog 2004;
25) V. Evans, J. Dooley. Upstream Intermediate. Student’s Book. – Express Publishing: Allecto 2003;
26) N. Toots, D. Virkus. English in the Limelight 1 (C-keel). – Tln: Koolibri 1999;
27) N. Toots, D. Virkus. English in the Limelight 2 (C-keel). – Tln: Koolibri 2001;
28) N. Toots, D. Virkus. English in the Limelight 3 (C-keel). – Tln: Koolibri 2002;
29) V. Evans, J. Dooley. Upstream Beginner Sudent’s Book (C-keel). Gümnaasiumile. – Express Publishing: Allecto 2007;
30) V. Evans, J. Dooley. Upstream Elementary Sudent’s Book (C-keel). Gümnaasiumile. – Express Publishing: Allecto 2007;
31) C. Oxenden, C. Latham-Koenig. English File Intermediate Student’s Book. – Oxford University Press: Allecto 1999;
32) C. Oxenden, C. Latham-Koenig. English File Upper-Intermediate Student’s Book – Oxford University Press: Allecto 2001;
33) L. Soars, J. Soars. New Headway Intermediate, The Third Edition, Sudent’s Book. – Oxford UP: Allecto 2003, 2007;
34) L. Soars, J. Soars. New Headway Upper-Intermediate, Third Edition, Sudent’s Book. – Oxford UP: Allecto 2006, 2007;
35) L. Soars, J. Soars. New Headway Advanced, Sudent’s Book. – Oxford UP: Allecto 2003, 2007;
36) L. Bergmann, E. Meister, U. Mölder. Come Along. Vocationally Oriented English Language Learning Material [kutseõppeasutustele]. – Tln: Ilo 2004;
37) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Beginner. Student’s Book [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 1998;
38) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Pre-Intermediate. Student’s Book [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 1999;
39) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Intermediate. Student’s Book [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 1999;
40) K. Wilson, J. Taylor, D. Howard-Williams. Prospects Upper-Intermediate. Student’s Book [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT; Allecto 2000;
41) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Advanced. Student’s Book [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 2001;
42) И. Мангус. Я и ты, ты и я. Учебник русского языка для X класса (A-keel). – Tln: Koolibri 1998;
43) I. Mangus. Русский язык: Быстро и успешно! Учебник для 10-ого класса (B-keel). – Tln: TEA 2006;
44) J. Kortšagina. Приглашение в Россию. Наш адрес: www.ru. Учебник русского языкa. Базовый уровень. Часть I (B-keel). – Tln: Avita 2008;
45) J. Kortšagina. Приглашение в Россию. Наш адрес: www.ru. Учебник русского языкa. Базовый уровень. Часть II (B-keel). – Tln: Avita 2008;
46) I. Mangus. Русский язык: Быстро и успешно! Учебник для 11-ого класса. – Tln: TEA 2007;
47) К. Алликметс. У самовара. Учебник русского языка для учащихся XI класса (A-keel). – Tln: Koolibri 1999;
48) Н. Замковая, И. Моисеенко. Трудно быть молодым?! Учебник русского языка для учащихся 12-х классов средних школ и гимназий (A-keel). – Tln: Koolibri 2001;
49) I. Mangus. Русский язык: Быстро и успешно. Учебник для 12 класса (B-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2008;
50) А. Метса, Л. Титова. Страны и люди. Учебник русского языка для гимназии (A-keel). – Tln: Koolibri 2002;
51) K. Allikmets, L. Vedina. Встречи. Vene keele algkursus gümnaasiumile (C-keel). – Tln: Koolibri 2001;
52) К. Алликметс, Л. Ведина. Встречи 2. От А до Я. Vene keele intensiivkursus gümnaasiumile (C-keel). – Tln: Koolibri 2001;
53) L. Leesi. Vene keel – minu kirg. – Tln: AS Bit 2000;
54) R.-M. Dallapiazza, E von Jan, B. Blüggel, A. Schümann. Tangram 2 Kursbuch. (A-, B-, C-keel) gümnaasiumile. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
55) R.-M. Dallapiazza, E von Jan, B. Blüggel, A. Schümann. Tangram Z Kursbuch und Arbeitsbuch. (A-, B-, C-keel) gümnaasiumile. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
56) A. Lind, A. Mandri, L. Paavo, B. Widlok, L. Koch. Deutsch XYZ. Ein Lehrbuch für die X Klasse (B-keel). – Tln: Koolibri 2002;
57) A. Lind, A. Mandri, L. Paavo, I. Schweizer. Deutsch XYZ. Lehrbuch für die 11. klasse. – Tln: Koolibri 2004;
58) H. Kasesalu, E. Liiv, M. Lillemäe. Deutsch XII Lehrbuch (B-keel). – Tln: Koolibri 2004;
59) R. Tasa. Deutsches Lesebuch für Oberschulen (A-keel). – Tln: Koolibri 1998;
60) H. Aufderstrasse jt. Themen Aktuell 2 Kursbuch (B- ja C-keel). – Tln: Max Hueber Verlag: Koolibri, Allecto, Dialoog 2005;
61) H. Aufderstrasse jt. Themen Aktuell 3 Kursbuch (B- ja C-keel). – Tln: Max Hueber Verlag: Koolibri, Allecto, Dialoog 2005;
62) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 1. Kursbuch (C-keel). – Max Hueber Verlag: Koolibri, Allecto, Dialoog 1998;
63) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 2. Kursbuch (C-keel). – Max Hueber Verlag: Koolibri, Allecto, Dialoog 1998;
64) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 3. Kursbuch (C-keel). – Max Hueber Verlag: Koolibri, Allecto 1998;
65) R.-M. Dallapiazza, E von Jan, T. Schönherr. Tangram 1 Kursbuch. (C-keel) gümnaasiumile. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
66) A. Schulz. Saksa keele õpik edsijõudnule. Deutsch für uns. Ein Lehrbuch für Fortgeschrittene (C-keel). – TEA Kirjastus 2008;
67) H. Aufderstrasse, H. Bock, M. Gerdes, J. Müller, H. Müller. Themen aktuell 1 Kursbuch. – Max Hueber Verlag: Koolibri, Allecto 2003;
68) M. Perlmann-Balme, A. Tomaszewski, D. Weers. Themen neu. Zertifikatsband. Kursbuch. – Max Hueber Verlag: Koolibri, Allecto, Dialoog 2002;
69) A. Szablyár, Á. Einhorn, D. Gelegonya, Á. Magyar, E. Rabl, W. Schmitt. Deutsch mit Grips 1. Lehrwerk für Jugendliche. Kursbuch. – Ernst Klett: Koolibri, Allecto 2001;
70) E. Berard, Y. Canier, C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio Plus. Manuel gümnaasiumile (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
71) G. Capelle, N. Gidon. Reflets Niveau 1 Livre de L’ Eleve (B- või C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
72) G. Capelle, N. Gidon. Reflets Niveau 2 Livre de L’ Eleve (B- või C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
73) C. Dollez, S. Pons. Reflets Niveau 3 Livre de L’ Eleve (B- või C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
74) A. Jürjo, L. Listra. Point de croix 1 (C-keel). – Tln: Koolibri 2004;
75) C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio 60. Niveau 1 Manuel gümnaasiumile (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
76) C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio 60. Niveau 2 Manuel gümnaasiumile (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
77) C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio 60. Niveau 3 Manuel gümnaasiumile (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
78) E. Berard, Y. Canier, C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio 100. Niveau 1 Manuel gümnaasiumile (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
79) E. Berard, Y. Canier, C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio 100. Niveau 2 Manuel gümnaasiumile (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
80) G. Capelle, R Menand, P. Guédon. Taxi! Niveau 1 Livre de L’ Eleve (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
81) G. Capelle, R Menand, P. Guédon. Taxi! Niveau 2 Livre de L’ Eleve (C-keel). – Hachette: Allecto.

(7) Matemaatikaõpikud gümnaasiumiastmes:
1) L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker. Matemaatika 10. klassile. – Tln: Koolibri 2004;
2) T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika 10. klassile. – Tln: Mathema 2004;
3) L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker. Matemaatika 11. klassile. – Tln: Koolibri 2001, 2007;
4) T. Tõnso, A. Veelmaa, A. Levin. Matemaatika 11. klassile. – Tln: Mathema 2002, 2007;
5) L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker. Matemaatika 12. klassile. – Tln: Koolibri 2003;
6) T. Tõnso, A. Veelmaa. Matemaatika 12. klassile. – Tln: Mathema 2000, 2007;
7) T. Leego, L. Vedler, S. Vedler. Matemaatika õpik kutseõppeasutusele. – Tartu: Atlex 2002, 2005;
8) К. Вельскер, Л. Лепманн, Т. Лепманн. Математика для 10 класса. – Тлн: Коолибри 2001;
9) К. Вельскер, Л. Лепманн, Т. Лепманн. Математика для 11 класса. – Тлн: Коолибри 2003, 2008;
10) Л. Лепманн, Т. Лепманн, К. Вельскер. Математика для 12 класса. – Тлн: Коолибри 2000;
11) К. Вельскер, Л. Лепманн, Т. Лепманн. Математика. Учебник для 12 класса. – Tln: Koolibri 2005;
12) С. Адер, Е. Беляева. Теория вероятностей и статистика. – Тлн: АС Бит 2001.

(8) Geograafiaõpikud gümnaasiumiastmele:
1) S. Mäeltsemees. Ühiskonnageograafia gümnaasiumile, I osa. – Tln: AS Bit 2003;
2) Koostaja G. Raagmaa. Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile. – Tartu: Eesti Loodusfoto 2003;
3) M. Harak, J. Jõgi, A. Kont, L.-K. Pihlak, J.-M. Punning, U. Ratas, R. Rivis. Üldmaateadus gümnaasiumile. – Tln: AS Bit 2003;
4) Koostanud Ü. Liiber. Üldmaateadus gümnaasiumile. – Tartu: Eesti Loodusfoto 2004;
5) S. Mäeltsemees. Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile. – Tln: AS Bit 2005;
6) Созд. Ю. Лийбер. Общее землеведение для гимназии. – Тарту: Эести Лоодусфото 2005;
7) С. Мяэльтсемеэс. Экономическая и социальная география. Учебник для гимназий. Часть I. – Tln: AS Bit 2005;
8) С. Мялтсемеес. Экономическая и социальная география. Учебник для гимназий. Часть II. – Tln: AS Bit 2006;
9) У. Ратас, Ю.-М. Пуннинг, А. Конт, Л.-К. Пихлак, Я. Йыги, Р. Ривис, М. Харак. Общее землеведение. Учебник для гимазий. – Тлн: АС Бит 2005.

(9) Bioloogiaõpikud gümnaasiumiastmele:
1) T. Alamägi, K. Kull, U. Kõljalg, R. Masso, M. Ustav. Bioloogia gümnaasiumile II. – Tartu: Eesti Loodusfoto 2000;
2) T. Kull, K. Kull, U. Tartes, M. Viikmaa. Bioloogia gümnaasiumile III. – Tartu: Eesti Loodusfoto 2001;
3) T. Sarapuu. Bioloogia gümnaasiumile I. – Tartu: Eesti Loodusfoto 2002;
4) T. Sarapuu, M. Viikmaa, I. Puura. Bioloogia gümnaasiumile. II osa 4. kursus. – Tartu: Eesti Loodusfoto OÜ 2006;
5) Т. Сарапуу. Биология для гимназий I. – Тарту: Эести Лоодусфото 2002;
6) Т. Аламяги, К. Кулль, У. Кыльялг, Р. Массо, М. Устав. Биология для гимназий II. – Тарту: Эести Лоодусфото 2000;
7) Т. Кулль, К. Кулль, У. Тартес, М. Вийкмаа. Биология для гимназий III. – Тарту: Эести Лоодусфото 2001.

(10) Keemiaõpikud gümnaasiumiastmele:
1) L. Tamm. Keemiaõpik X klassile. Üldine ja anorgaaniline keemia. – Tln: Avita 2005;
2) L. Tamm. Üldine ja anorgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile I osa. – Tln: Avita 2008;
3) A. Tuulmets. Orgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Avita 2002;
4) A. Tuulmets. Orgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile I osa. – Tln: Avita 2006;
5) A. Tuulmets. Orgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile II osa. – Tln: Avita 2006;
6) M. Karelson, A. Tõldsepp. Keemia gümnaasiumile. Orgaaniline keemia. – Tln: Koolibri 2007;
7) E. Külanurm. Keemia õpik kutseõppeasutusele. – Tartu: Atlex 2003;
8) Э. Кюланурм. Учебник химии для профессиональных учебных заведений. – Tartu: AS Atlex 2006;
9) В. Паст, Л. Тамм, Ю. Тамм. Общая и неорганическая химия для 10 класса. – Тлн: Коолибри 2002;
10) М. Карелсон, А. Тыльдсепп. Органическая химия. Учебник для гимназии. – Tln: Koolibri 2008;
11) Л. Тамм. Общая и неорганическая химия. Учебник для X класса. – Tln: Avita 2006;
12) А. Туулметс. Органическая химия. Учебник для гимназий. – Tln: Avita 2003.

(11) Füüsikaõpikud gümnaasiumiastmele:
1) Ü. Ugaste. Füüsika gümnaasiumile I. Mehaanika, molekulaarfüüsika. – Tln: Avita 2001;
2) Ü. Ugaste. Füüsika gümnaasiumile II. Elekter ja magnetism. Elektrodünaamika. Optika. – Tln: Avita 1998;
3) Ü. Ugaste. Füüsika gümnaasiumile III. Aine ehitus. Kosmoloogia. Nüüdisaegne füüsikaline maailmapilt. – Tln: Avita 2000;
4) I. Peil. Füüsika 10. klassile, 1. osa. Mehaanika. – Tln: Koolibri 2003;
5) J. Susi, L. Lubi. Füüsika 10. klassile, II osa. Soojusõpetus. – Tln: Koolibri 2003;
6) K. Tarkpea. Füüsika 11. klassile, 1. osa. Elekter ja magnetism. – Tln: Koolibri 2003;
7) K. Tarkpea. Füüsika 11. klassile, 2. osa. Elektromagnetism. – Tln: Koolibri 2000;
8) K. Tarkpea. Füüsika 11. klassile. Elektromagnetism. – Tln: Koolibri 2008;
9) H. Voolaid. Füüsika 11. klassile. Optika. – Tln: Koolibri 2008;
10) H. Käämbre. Füüsika 12. klassile. Aatom. Molekul. Kristall. – Tln: Koolibri 1998;
11) A. Ainsaar. Füüsika 12. klassile. Relatiivsusteooria. Tuumafüüsika. Elementaarosakeste füüsika. – Tln: Koolibri 2001;
12) J. Jaaniste. Füüsika 12. klassile. Kosmoloogia. – Tln: Koolibri 1999;
13) E. Pärgmäe. Füüsika õpik kutseõppeasutusele. – Tartu: Atlex 2002;
14) И. Пейль. Механика. Физика для 10 класса. Часть I. – Тлн: Коолибри 2003;
15) И. Пейль, Я. Суси, Л. Луби. Физика. Учебник для 10 класса. – Тлн: Коолибри 1999;
16) Я. Суси, Л. Луби. Физика. Учебник для 10 класса. Часть II. Учение о теплоте. – Тлн: Коолибри 2003;
17) К. Таркпеа. Физика. Учебник для 11 класса, I часть. Электричество и магнетизм. – Тлн: Коолибри 2002;
18) К. Таркпеа. Физика для 11 класса, часть 2. Электромагнетизм. – Тлн: Коолибри 2000;
19) Х. Воолайд. Физика для 11 класса. Оптика. – Тлн: Коолибри 1999;
20) Х. Кяэмбре. Физика для 12 класса. Атом. Молекула. Кристалл. – Тлн: Коолибри 2000;
21) А. Айнсаар. Физика для 12 класса. Теория относительности. Ядерная физика. Физика элементарных частиц. – Тлн: Коолибри 2000;
22) Я. Яанисте. Физика для 12 класса. Космология. – Тлн: Коолибри 2000;
23) Э. Пяаргмяе. Учебник по физикe для профтехучилищ. – Tartu: Atlex 2006.

(12) Ajalooõpikud gümnaasiumiastmele:
1) A. Adamson, T. Karjahärm. Eesti ajalugu. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Argo 2004;
2) M. Laur, A. Mäesalu, T. Tannberg, U. Vent. Eesti ajalugu I: muinasajast 19. sajandi lõpuni. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Avita 2005;
3) A. Pajur, T. Tannberg. Eesti ajalugu II: 20. sajandist tänapäevani. – Tln: Avita 2006;
4) L. Vahtre. Eesti ajalugu. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Ilo 2004;
5) A. Adamson, S. Valdmaa. Eesti ajalugu gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2001;
6) Koostaja H. Piirimäe. Inimene, ühiskond, kultuur I. Vana-Idamaad, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma. 11. klassi ajalooõpik. – Tln: Koolibri 2004;
7) Koostaja H. Piirimäe. Inimene, ühiskond, kultuur II. Keskaeg ja varauusaeg. – Tln: Koolibri 2000, 2005;
8) Koostaja H. Piirimäe. Inimene, ühiskond, kultuur III. Uusaeg. – Tln: Koolibri 2001;
9) M. Kõiv. Inimene, ühiskond, kultuur. Õpik gümnaasiumile. I osa. – Tln: Avita 2006;
10) A. Adamson, J. Ant, M. Mihkelson, S. Valdmaa, E. Värä. Lähiajalugu. Õpik XII klassile. – Tln: Argo 2003;
11) M. Laar, L. Vahtre. Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa. – Tln: Avita 2006;
12) M. Laar, L. Vahtre. Lähiajalugu. Õpik gümnaasiumile. II osa. – Tln: Avita 2007;
13) A. Fjodorov. XX sajand. Õpik gümnaasiumile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2002;
14) А. Мяэсалу, Т. Лукас, М. Лаур, Т. Таннберг. История Эстонии I. – Тлн: Авита 1999;
15) М. Лаур, А. Паюр, Т. Таннберг. История Эстонии II. – Тлн: Авита 1997;
16) С. Валдмаа, А. Адамсон. История Эстонии. Учебник для гимназии. – Тлн: Коолибри 2000;
17) Сост. Х. Пийримяэ. Человек, общество, культура I. – Тлн: Коолибри 2001;
18) Сост. Х. Пийримяэ. Человек, общество, культура II. – Тлн: Коолибри 2002;
19) Сост. Х. Пийримяэ. Человек, общество, культура III. – Тлн: Коолибри 2002;
20) Сост. А. Адамсон. Новейшая история для 12 класса. – Тлн: Институт им. Я. Тыниссона 2000;
21) А. Феодоров. История ХХ века. Учебник для гимназии. Часть 1. – Тлн: Авита 2001;
22) А. Феодоров. История ХХ века. Учебник для гимназии. Часть 2. – Тлн: Авита 2002;
23) T. Jürgenstein. Piibliõpik. – Tln: Koolibri 1997;
24) T. Jürgenstein, R. Ruut, T.-E. Friedenthal. Kiriku ajalugu ja tänapäev. Kristlik eetika. – Tln: Koolibri 1999.

(13) Inimeseõpetuse õpikud gümnaasiumiastmele:
1) M. Kagadze, I. Kraav, K. Kullasepp. Perekonnaõpetus. Inimeseõpetuse õpik gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2007;
2) Psühholoogia gümnaasiumile. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2002;
3) J. Uljas, T. Rumberg. Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik. – Tln: Koolibri 2002;
4) Т. Румберг, Ю. Ульяс. Психология. Учебник для гимназии. – Тлн: Коолибри 2003;
5) Т. Аннук. Учение о семье. Учебник для гимназии. – Тлн: Коолибри 2001.

(14) Ühiskonnaõpetuse õpikud gümnaasiumiastmele:
1) A. Toots, K. Olenko. Ühiskonnaõpetus 12. klassile. – Tln: Koolibri 2005;
2) А. Тоотс, К. Оленко. Обществоведение для 12 классa. – Tln: Koolibri 2006;
3) Л. Мёльдре, А. Тоотс. Обществоведение. 12 класс, часть 1. – Тлн: Коолибри 2001;
4) К. Оленко, Л. Мёльдре. Обществоведение. 12 класс, часть 2. – Тлн: Коолибри 2002;
5) L. Almann, R. Helme, H. Lahtein, T. Lainevee, H. Lill, A. Lumi, R. Loik, H. Mölder, K. Peterson, A. Sprivul, M. Säre, P. Tambets. Riigikaitseõpik. – Tln: Kaitseministeerium 2003.

(15) Muusikaõpikud gümnaasiumiastmele:
1) T. Siitan. Õhtumaade muusikalugu I. – Tln: Avita, Talmar & Põhi 1998;
2) I. Garšnek. Õhtumaade muusikalugu III. XX sajand. – Tln: Avita 2004;
3) A. Kaarlep. Eesti muusikalugu. Kunstmuusika. – Tln: Talmar & Põhi 2007;
4) И. Кулль. История русской музыки. – Тлн: Коолибри 1999;
5) И. Кулль. История западной классической музыки. – Тлн: Коолибри 2002;
6) И. Кулль, К. Котта, И. Михкелзон. История эстонской музыки. Учебник для гимназии. – Tln: Koolibri 2006.

(16) Kunstiõpikud gümnaasiumiastmele:
1) J. Adamson, A. Adamson. Kunstiõpik gümnaasiumile. – Tallinn: Argo 2002;
2) J. Kangilaski, S. Helme, T. Viirand. Kunstikultuuri õpik X klassile. Ürgajast gootikani. – Tln: Kunst 2003;
3) J. Kangilaski. Kunstikultuuri õpik XI klassile. Renessansist impressionismini. – Tln: Kunst 2004;
4) J. Kangilaski, S. Helme, T. Allikvee, T. Viirand, K. Moores. Kunstikultuuri ajalugu, III osa. XX sajandi kunst. Gümnaasiumi kunstiõpik. – Tln: Kunst 2005.

(17) Kehalise kasvatuse õpikud gümnaasiumiastmele:
Koostaja J. Unger. Sportimisel on reeglid. Kehaline kasvatus 9.–12. klassile. – Tln: Koolibri 1997.

(18) Läbivate teemade õpikud gümnaasiumiastmele:
1) K. Aava. Veenmiskunst. Õpik gümnaasiumile. – Tln: Avita 2003;
2) K. Kask. Meediaõpetus. Gümnaasiumiõpik. – Tln: Avita 2005;
3) T. Tilk. Arvutiõpik. – Kuressaare: Tiit Tilk 1999, 2000;
4) T. Tilk. Arvutiõpik MS Office. – Kuressaare: Tiit Tilk 2005;
5) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik I ja II põhikoolile ja gümnaasiumile. – Tln: Gallantsoft 2003;
6) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik I põhikoolile ja gümnaasiumile. – Tln: Gallantsoft 2005;
7) A. Andašev, S. Solovjov. Minu arvutiõpik II põhikoolile ja gümnaasiumile. – Tln: Gallantsoft 2005.

3. peatükk
PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE VASTAVATE TÖÖVIHIKUTE LOETELU 2008/2009. ÕPPEAASTAKS

§ 6. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate I kooliastme töövihikute loetelu

(1) I kooliastme [1.–3. klass] inglise, saksa ja prantsuse keele töövihikud:
1) Ü. Kurm. I love English 1. Workbook. – Tln: Koolibri 2002;
2) Ü. Kurm. I Love English 1. Workbook. – Tartu: Studium 2003;
3) M. Peets, K. Tork-Sarapuu. English Step by Step 1. Starter Activity Book. – Tln: Koolibri 2003;
4) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 1. – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
5) E. Gray, V. Evans. Welcome 1. Workbook. – Express Publishing: Allecto 2001;
6) M. Niine, K. Tork-Sarapuu, M. Peets. Step by Step 2 Workbook 1 (A-keel). – Tln: Koolibri 2005;
7) M. Niine, K. Tork-Sarapuu, M. Peets. Step by Step 2 Workbook 2 (A-keel). – Tln: Koolibri 2005;
8) C. Bradshaw, J. Hadfield, R. Northcott. Excellent! Level 1 Activity Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Dialoog, Allecto 2005;
9) A. Worrall. English Adventure 1, 2 Activity Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Dialoog, Allecto 2006;
10) I. Hearn. English Adventure 3 Activity Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Dialoog, Allecto 2006;
11) Das Deutschmobil. Arbeitsbuch 1. – Klett; Koolibri, Allecto 2000;
12) H. Seeger. Wer? Wie? Was? Mega 1. Schülerarbeitsheft 1 und 2. – Gilde Verlag: Koolibri, Allecto 2001;
13) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das neue Deutschmobil 1 Arbeitsbuch (A-keel). – Tln: Koolibri, Allecto 2005;
14) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das neue Deutschmobil 2 Arbeitsbuch (A-keel). – Tln: Koolibri, Allecto 2005;
15) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 1 Arbeitsbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
16) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 2 Arbeitsbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
17) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 3 Arbeitsbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006.

(2) Eesti keele töövihikud 1. klassile:
1) E. Hiiepuu. Aabitsa töövihik. – Tln: Avita 2007;
2) E. Hiiepuu, A. Kloren. Eesti keele töövihik 1. klassile. – Tln: Avita 2002, 2007;
3) P. Ruusmäe, H. Epro, E. Noormaa, S. Toomla. Ilus emakeel. Aabitsa töövihik. – Tln: Koolibri 2005;
4) P. Ruusmäe, H. Epro, S. Toomla. Ilus emakeel. 1. klassi eesti keele töövihik. – Tln: Koolibri 2006;
5) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Töövihik. Sügis. 1. ja 2. osa [üldõpetuse metoodika]. – Tln: Koolibri 2003;
6) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Töövihik. Talv. 1. ja 2. osa [üldõpetuse metoodika]. – Tln: Koolibri 2004;
7) M. Müürsepp, A. Uusen. Esimene kooliraamat. Töövihik. Kevad. 1. ja 2. osa [üldõpetuse metoodika]. – Tln: Koolibri 2002;
8) T. Puik. Õigekirja töövihik. 1. klass. – Tln: Koolibri 2003, 2007.

(3) Vene keele töövihikud 1. klassile:
1) Е. Тимофеева. Пропись. Рабочая тетрадь по письму для 1 класса, 1 и 2 часть. – Тлн: АС Бит 2004;
2) Н. Кузьмина, И. Maкарьев. Тетрадь для письма, 1 и 2 часть. – Тлн: Коолибри 2002;
3) Н. Парол, Е. Сивенкова. Рабочая тетрадь по русскому языку для 1 класса. – Тлн: Коолибри 2004;
4) Н. Парол, Е. Сивенкова. Русский язык. Рабочая тетрадь для 1 класса. – Тлн: Коолибри 2007.

(4) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 1. klassile:
1) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele töövihik vene õppekeelega koolide 1. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2004;
2) M. Pääru, I. Sepp. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2006;
3) M. Pääru, I. Sepp. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2006, 2007;
4) M. Kebbinau, E. Kalmus, M. Poks, M. Pääru. Tere, kool! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 1. osa [keelekümbluse metoodika]. – Tln: Varrak 2001;
5) M. Kebbinau, M. Pääru, N. Meltsas. Tere, kool! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 1. klassile, 2. osa [keelekümbluse metoodika]. – Tln: Varrak 2001.

(5) Matemaatika töövihikud 1. klassile:
1) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika töövihik 1. klassile, 1. ja 2. osa. – Tartu: Kiir 2001;
2) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika töövihik 1. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2003;
3) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika töövihik 1. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2007;
4) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika töövihik 1. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2007;
5) Р. Kолде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь для 1 класса, 1 и 2 часть. – Тлн: Коолибри 2003;
6) Р. Колде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь для 1 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2007;
7) Р. Колде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь для 1 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2007.

(6) Muusika töövihikud 1. klassile:
1) M. Pullerits, L. Urbel. Muusikaõpetuse töövihik 1. klassile. – Tln: Avita 2008;
2) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Рабочая тетрадь для 1 класса. – Тлн: Коолибри 2001, 2007.

(7) Eesti keele töövihikud 2. klassile:
1) A. Uusen. Meie keel 2. Suvest jõuludeni. Töövihik, – Tln: Koolibri 2002;
2) A. Uusen. Meie keel 2. Jõuludest suveni. Töövihik. – Tln: Koolibri 2002;
3) E. Hiiepuu, A. Kloren. Eesti keele töövihik 2. klassile. I osa, – Tln: Avita 2002, 2007;
4) E. Hiiepuu. Eesti keele töövihik 2. klassile. II osa, – Tln: Avita 2002, 2008;
5) E. Jundas, R. Kippak, K. Kumberg, S. Põder. Ilus emakeel. Eesti keele töövihik 2. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2005;
6) E. Jundas, R. Kippak, K. Kumberg, S. Põder. Ilus emakeel. Eesti keele töövihik 2. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2006;
7) T. Puik. Õigekirja töövihik. 2. klass. – Tln: Koolibri 2003, 2006.

(8) Vene keele töövihikud 2. klassile:
Н. Пароль, Е. Сивенкова. Русский язык. Рабочая тетрадь для 2 класса, 1 и 2 часть. – Тлн: Коолибри 2004.

(9) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 2. klassile:
1) M. Pääru, I. Sepp. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2008;
2) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 2. klassile, I osa. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
3) Õ. Vahar, L. Maiberg, M. Rikker. Tere päevast! 2 Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 2. klassile, II osa. – Tln: Koolibri 2003;
4) M. Kebbinau, E. Kurme, R. Popov, M. Pääru. Tere, sõber! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 2. klassile, 1. ja 2. osa [keelekümbluse metoodika]. – Tln: Varrak 2002.

(10) Matemaatika töövihikud 2. klassile:
1) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika töövihik II klassile, 1. ja 2. osa. – Tartu: Kiir 2002;
2) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika töövihik 2. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2004;
3) R. Kolde, E. Noor, H. Sikka. Matemaatika töövihik 2. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2003;
4) Р. Kолде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь для 2 класса, 1 часть. – Тлн: Коолибри 2004, 2007;
5) Р. Колде, Э. Ноор, Х. Сикка. Математика. Рабочая тетрадь для 2 класса, 2 часть. – Тлн: Коолибри 2004, 2007.

(11) Muusika töövihikud 2. klassile:
1) M. Pullerits, L. Urbel. Muusikaõpetuse töövihik 2. klassile. – Tln: Avita 2003;
2) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Рабочая тетрадь для 2 класса. – Тлн: Коолибри 2004, 2007.

(12) Eesti keele töövihikud 3. klassile:
1) A. Kloren. Eesti keele töövihik 3. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2003;
2) A. Kloren. Eesti keele töövihik 3. klassile. I osa. – Tln: Avita 2008;
3) T. Kiveste, E. Künnapas, A. Lond, E. Sinka. Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele töövihik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2006;
4) T. Kiveste, E. Künnapas. Ilus emakeel. Eesti keele töövihik 3. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2006;
5) T. Puik. Õigekirja töövihik. 3. klass. – Tln: Koolibri 2004, 2006.

(13) Vene keele töövihikud 3. klassile:
1) Н. Балева, A. Полева. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса. – Тлн: Коолибри 2005;
2) Е. Сивенкова, Н. Пароль. Русский язык. Рабочая тетрадь для 3 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2007;
3) Е. Сивенкова, Н. Пароль. Русский язык. Рабочая тетрадь для 3 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2008.

(14) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 3. klassile:
1) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2006;
2) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2003, 2005;
3) M. Kebbinau, K. Koppel, R. Popov, M. Pääru, M. Rebane, S. Rist, R. Saaron, A. Sele, L. Tammela. Tere, maailm! Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Varrak 2003.

(15) A-võõrkeele töövihikud 3. klassile:
1) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Level 1. Activity Book 3. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
2) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч I. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса. Часть I. – Tln: Koolibri 1999;
3) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч I. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса. Часть 2. – Tln: Koolibri 2000.

(16) Matemaatika töövihikud 3. klassile:
1) K. Belials. Matemaatika töövihik 3. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2001;
2) K. Belials. Matemaatika töövihik 3. klassile. I osa. – Tln: Avita 2006;
3) K. Belials. Matemaatika töövihik 3. klassile. II osa. –Tln: Avita 2006;
4) K. Kubri, A. Palu, M. Vares. Matemaatika töövihik 3. klassile, 1. ja 2. osa. – Tartu: Kiir 2003;
5) R. Kolde, E. Noor. Matemaatika töövihik III klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2001;
6) К. Белиалс. Рабочая тетрадь по математике для 3 класса, 1 и 2 часть. – Тлн: Авита 2001;
7) К. Белиалс. Математика. Рабочая тетрадь для 3 класса. I часть. – Tln: Avita 2007;
8) Р. Kолде, Э. Ноор. Математика. Рабочая тетрадь для 3 класса, часть 1 и 2. – Тлн: Коолибри 2002;
9) Р. Колде, Э. Ноор. Математика. Рабочая тетрадь для 3 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2007;
10) Р. Колде, Э. Ноор. Математика. Рабочая тетрадь для 3 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2007.

(17) Loodusõpetuse töövihikud 3. klassile:
1) K. Sirel. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
2) S. Kaljula, P. Saareleht. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2008;
3) T. Elvisto, K. Maaste. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
4) M. Kuurme, V. Laug. Loodusõpetuse töövihik 3. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
5) К. Сирел. Природоведение. Рабочая тетрадь для 3 класса, часть 1. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
6) С. Калюла, П. Саарелехт. Природоведение. Рабочая тетрадь для 3 класса, часть 2. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
7) Т. Элвисто, К. Маасте. Природоведение. Рабочая тетрадь для 3 класса. Часть I. – Tln: Avita 2008;
8) М. Куурме, В. Лауг. Рабочая тетрадь по природоведению для 3 класса. Часть II. – Tln: Avita 2008.

(18) Inimeseõpetuse töövihikud 3. klassile:
1) K. Kõiv. Inimeseõpetuse töövihik 3. klassile. – Tln: Avita 2004;
2) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja maailm. 3. klassi inimeseõpetuse töövihik. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
3) Р. Киппак, А. Клорен, Э. Кулдеркнуп, К. Оленко. Я и мир вокруг. Рабочая тетрадь для 3 класса. – Тлн: Коолибри 2004, 2007.

(19) Muusika töövihikud 3. klassile:
1) L. Urbel, M. Pullerits. Muusikaõpetuse töövihik 3. klassile. – Tln: Avita 2007;
2) М. Мулдма. Музыка – волшебная страна. Рабочая тетрадь по музыке для 3 класса. – Тлн: Коолибри 2003.

(20) I kooliastme [1.–3. klass] läbivate teemade töövihikud:
R. Romm, U. Sellenberg. Liiklusõpetus 2. ja 3. klassis. Töölehed. – Tln: Maanteeamet 2002.

§ 7. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu II kooliastmes

(1) II kooliastme [4.–6. klass] inglise, saksa ja prantsuse keele, ühiskonnaõpetuse ja kehalise kasvatuse töövihikud:
1) Ü. Kurm. I love English 2. Workbook. – Tln: Koolibri 2002;
2) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English 3. Workbook. – Tln: Koolibri 2002;
3) Ü. Kurm. I Love English 2. Workbook. – Tartu: Studium 2004;
4) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 3. Workbook (A-keel). – Tartu: OÜ Studium 2004, 2005;
5) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Workbook 4 (A-keel). – Tartu: Studium 2003;
6) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 2 (A-keel). – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
7) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 3 (A-keel). – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
8) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 4 (A-keel). – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
9) M. Niine, M. Peets, G. Dunn. Step by Step 3 Workbook 1 (A-keel). – Tln: Koolibri 2006;
10) M. Niine, M. Peets. Step by Step 3 Workbook 2 (A-keel). – Tln: Koolibri 2006;
11) T. Hutchinson. Project 4. Workbook. – Oxford University Press: Allecto 2001;
12) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 1. Workbook. – Express Publishing: Allecto 2000;
13) D. Strange, D. Hall. Project 2. Workbook. – Oxford University Press: Allecto 2000;
14) E. Gray, V. Evans. Welcome 2. Workbook. – Express Publishing: Allecto 2001;
15) E. Gray, V. Evans. Welcome 3. Workbook. – Express Publishing: Allecto 2001;
16) C. Bradshaw, J. Hadfield, R. Northcott. Excellent! Level 2 Activity Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Dialoog, Allecto 2005;
17) C. Bradshaw, J. Hadfield. Excellent! Level 3 Activity Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Dialoog, Allecto 2005;
18) M. Kariis, M. Peets. Step by Step 4 Workbook 1 (A-keel). II kooliastmele. – Tln: Koolibri 2007;
19) M. Kariis, M. Peets. Step by Step 4 Workbook 2 (A-keel). II kooliastmele. – Tln: Koolibri 2007;
20) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 1. Beginner Workbook (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 2000;
21) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Activity Book 1 (A- või B-keel). – Macmillan Heinemann ELT: Allecto 1999;
22) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 1 Workbook & Grammar Book (Beginner) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
23) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 2 Workbook & Grammar Book (Elementary) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
24) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 3 Workbook & Grammarbook (Pre-Intermediate) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
25) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 4 Workbook & Grammarbook (Intermediate) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
26) Ü. Kurm. Enjoy your English 1. Workbook (B-keel). – Tln: Koolibri 2002;
27) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Starter Workbook (B-keel). – Oxford University Press: Allecto 1999;
28) K. Lengi. English is Easy 1 Workbook 1 II kooliastmele (B-keel). – Tln: Koolibri 2005;
29) L. Kilbey. Energy 1 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
30) L. Kilbey. Energy 2 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
31) L. Kilbey. Energy 3 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
32) L. Kilbey. Energy 4 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
33) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 1. Workbook with Audio CD/CD-ROM (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
34) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 2. Workbook with Audio CD/CD-ROM (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
35) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 3. Workbook with Audio CD/CD-ROM (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
36) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 4. Workbook with Audio CD/CD-ROM (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
37) A. Maris. New Opportunities Beginner Language Powerbook (B-keel) II–III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
38) O. Johnston, C. Ruze, A. Sikorzynska, H. Mrozowska. New Opportunities Elementary Language Powerbook (B-keel) II–III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
39) A. Maris. Challenges 1 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
40) L. Kilbey. Challenges 2 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
41) A. Maris. Challenges 3 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
42) A. Maris. Challenges 4 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
43) H. Org, R. Kahu. Hallo, Freunde! Deutsch mit Deufi. Arbeitsbuch. – Tln: TEA Kirjastus 2000;
44) H. Seeger. Wer? Wie? Was? Mega 2. Schülerarbeitsheft 1 und 2. – Gilde Verlag: Koolibri, Allecto 2001;
45) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das neue Deutschmobil 1 Arbeitsbuch (A-keel). – Tln: Koolibri, Allecto 2005;
46) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das neue Deutschmobil 2 Arbeitsbuch (A-keel). – Tln: Koolibri, Allecto 2005;
47) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 1 Arbeitsbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
48) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 2 Arbeitsbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
49) S. Büttner, G. Kopp, J. Alberti. Tamburin 3 Arbeitsbuch. (A-keel) I ja II kooliastmele. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
50) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! I Arbeitsbuch (B-keel). – Heinemann: Allecto 1999;
51) M. Moritz Medo, Rainer E. Wicke. Wer? Wie? Was? Mega 3 Schülerarbeitsheft 1, Lektionen 1–10 (B-keel). – Tln: Koolibri 2005;
52) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
53) C. Gislon, A. Gruneberg, M. Jamet. Bien Joue! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
54) C. Gislon, A. Gruneberg, M.-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 3 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
55) C. Gislon, A. Gruneberg, M.-C. Jamet, M. Grazia Selle. Bien Joue! Niveau 4 Cahier D’ Exercices (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
56) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse töövihik II kooliastmele. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
57) K. Kütt, U. Sarapuu. Kehalise kasvatuse töövihik põhikooli teisele astmele. – Tln: Avita 2003.

(2) Eesti keele töövihikud 4. klassile:
1) P. Hiisjärv. Emakeele töövihik 4. klassile. – Tln: Avita 2001;
2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Emakeele ABC. 4. klassi töövihik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2002, 2005;
3) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Emakeele ABC. 4. klassi töövihik, 2. osa. – Tln: Koolibri 2002, 2005;
4) H. Puksand, R. Bobõlski. Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele töövihik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
5) H. Puksand, R. Bobõlski. Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele töövihik, 2. osa. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
6) K. Sarapuu. Eesti keele töövihik 4. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
7) K. Sarapuu, L. Piits, l. Vanamölder. Eesti keele töövihik 4. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007.

(3) Vene keele töövihikud 4. klassile:
1) Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 4 класса. – Тлн: Коолибри 2003, 2007;
2) Э. Гришакова. Сборник упражнений для 4-го класса. – Тлн: Панглосс 2001.

(4) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 4. klassile:
1) I. Sepp, T. Tammsaar. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli IV klassile. – Tln: Koolibri 2002, 2005;
2) T. Tammsaar, I. Sepp. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 4. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2007;
3) T. Tammsaar, I. Sepp. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 4. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2008;
4) A. Kloren. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 4. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(5) A-võõrkeele töövihikud 4. klassile:
1) I. Hearn. English Adventure 4 Activity Book (A-keel). – Pearson Education LTD: Dialoog, Allecto 2006;
2) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Level 2. Activity Book 4. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
3) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Level 3. Activity Book 4. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
4) Э. Кулдеркнуп, Ы. Вахар, Э. Волмер. Kлюч II. Рабочая тетрадь по русскому языку для IV класса. Часть I, 2. – Tln: Koolibri 2001.

(6) Matemaatika töövihikud 4. klassile:
1) K. Kaasik, A. Kaasik. Matemaatika töövihik 4. klassile. – Tln: Avita 2004;
2) E. Noor, E. Nurk. Matemaatika töövihik IV klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2002;
3) E. Noor, E. Nurk. Matemaatika töövihik IV klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
4) A. Kaasik, K. Kaasik. Matemaatika töövihik 4. klassile I osa. – Tln: Avita 2006;
5) A. Kaasik, K. Kaasik. Matemaatika töövihik 4. klassile II osa. – Tln: Avita 2006;
6) A. Kaaсик, K. Kaaсик. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса. – Тлн: Авита 2000;
7) A. Kaaсик, K. Kaaсик. Рабочая тетрадь для 4 класса. Часть I. – Tln: Avita 2006;
8) A. Kaaсик, K. Kaaсик. Рабочая тетрадь для 4 класса. Часть II. – Tln: Avita 2006;
9) Э. Нурк, Э. Ноор. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса, 1 и 2 часть. – Тлн: Коолибри 2001;
10) Э. Нурк, Э. Ноор. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса, 1 часть. – Тлн: Коолибри 2004.

(7) Loodusõpetuse töövihikud 4. klassile:
1) S. Kaljula, A. Saar. Loodusõpetuse töövihik 4. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2003, 2005, 2007;
2) S. Kaljula, K. Sirel. Loodusõpetuse töövihik 4. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2005, 2007;
3) T. Elvisto, M. Kuurme, V. Laug. Loodusõpetuse töövihik 4. klassile. – Tln: Avita 2007;
4) С. Кальюла, А. Саар. Природоведение. Рабочая тетрадь для 4 класса, часть 1. – Тлн: Коолибри 2005, 2007;
5) С. Кальюла, К. Сирель. Природоведение. Рабочая тетрадь для 4 класса, часть 2. – Тлн: Коолибри 2003.

(8) Ühiskonnaõpetuse töövihikud 4. klassile:
1) H. Mõttus. Inimene ja ühiskond. 4. klassi töövihik. – Tln: Koolibri 2001, 2007;
2) R. Kippak, A. Kloren, E. Kulderknup, K. Olenko. Mina ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse töövihik II kooliastmes. – Tln: Koolibri 2004;
3) Х. Mыттус. Человек и общество. Рабочая тетрадь для 4 класса. – Тлн: Коолибри 2003, 2007.

(9) Muusika töövihikud 4. klassile:
1) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetuse töövihik 4. klassile. – Tln: Avita 2002;
2) Х.-М. Ярв, А. Сепп. Рабочая тетрадь по музыке для 4 класса. – Тлн: Авита 2002.

(10) Kunsti töövihikud 4. klassile:
1) I. Raudsepp. Kunstiõpetuse töövihik 4. klassile. – Tln: Avita 2007;
2) И. Раудсепп. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь для 4 класса. – Tln: Avita 2007.

(11) Eesti keele töövihikud 5. klassile:
1) P. Hiisjärv. Eesti keele töövihik 5. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2003;
2) K. Sarapuu, I. Pukk. Eesti keele töövihik 5. klassile. – Tln: Avita 2004;
3) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Sõnasõber. V klassi eesti keele töövihik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2005, 2007;
4) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Sõnasõber. V klassi eesti keele töövihik, 2. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2005, 2007;
5) K. Vardja, M. Vardja. Tuulepesad. 5. klassi kirjanduse töövihik. – Tln: Koolibri 2006;
6) R. Bobõlski, H. Puksand. Pesapuud. 5. klassi eesti keele töövihik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2006;
7) R. Bobõlski, H. Puksand. Pesapuud. 5. klassi eesti keele töövihik, 2. osa. – Tln: Koolibri 2006.

(12) Vene keele töövihikud 5. klassile:
1) Н. Зaмковая, И. Моисеенко. Рабочая тетрадь по русскому языку для V класса. – Тлн: Коолибри 2001;
2) Э. Гришакова. Сборник упражнений для 5-го класса. – Тлн: Панглосс 2001;
3) Э. Флоренская, Ф. Габович. Русский язык. Рабочая тетрадь для 5 класса. – Тлн: Коолибри 2004.

(13) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 5. klassile:
1) A. Metsa, A. Jänese. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 5. klassile. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
2) A. Kaskmann, M. Küppar. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 5. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(14) A-võõrkeele töövihikud 5. klassile:
1) G. Gerngross, H. Puchta. Join In Level 4. Activity Book 5. klassile (A-keel) [keelekümbluse metoodika]. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
2) Т. Касесалу. Давайте дружить! 1 Рабочая тетрадь по русскому языку для V класса. – Tln: Koolibri 2004.

(15) Matemaatika töövihikud 5. klassile:
1) K. Kaasik. Matemaatika töövihik 5. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2001;
2) T. Kaljas, E. Nurk. Matemaatika töövihik 5. klassile (6. tr). – Tln: Koolibri 2008;
3) K. Kaasik. Matemaatika töövihik 5. klassile. I osa. – Tln: Avita 2006;
4) K. Kaasik. Matemaatika töövihik 5. klassile. II osa. – Tln: Avita 2006;
5) К. Каaсик. Математика. Рабочая тетрадь для 5 класса, ч 1. – Tln: Avita 2007;
6) К. Каaсик. Математика. Рабочая тетрадь для 5 класса, ч 2. – Tln: Avita 2007;
7) T. Кaльяс, Э. Нурк. Mатематикa. Рабочая тетрадь для 5 класса. – Тлн: Коолибри 2004.

(16) Loodusõpetuse töövihikud 5. klassile:
1) S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetuse töövihik 5. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2003, 2007;
2) S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel. Loodusõpetuse töövihik 5. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
3) R. Kuresoo, T. Kuresoo. Loodusõpetuse töövihik 5. klassile. – Tln: Avita 2007;
4) С. Кальюла, Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведeние. Рабочая тетрадь для 5 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2007;
5) С. Кальюла, Х. Карик, А. Саар, К. Сирель. Природоведение. Рабочая тетрадь для 5 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2008.

(17) Ajaloo töövihikud 5. klassile:
1) A. Koks. Ajaloo töövihik 5. klassile. – Tln: Argo 2003;
2) E. Hergauk, M. Tilk, M. Laar. Ajaloo töövihik 5. klassile. – Tln: Avita 2002;
3) H. Ruusmaa, L. Ruusmaa. Pilk ajalukku. 5. klassi ajaloo töövihik. – Tln: Koolibri 2007;
4) Э. Хергаук, М. Тилк, М. Лаар. Рабочая тетрадь по истории для 5 класса. – Tln: Avita 2000;
5) Э. Хергаук, М. Лаар, М. Тилк. Истoрия Эстонии. Рабочая тетрадь для 5 класса. – Tln: Avita 2007.

(18) Inimeseõpetuse töövihikud 5. klassile:
1) R. Alevi, K. Kepler. Tervise võti. 5. klassi inimeseõpetuse töövihik. – Tln: Koolibri 2005;
2) K. Lepik. Tervist, tervis! 5. klassi inimeseõpetuse töövihik. – Tln: Koolibri 2007;
3) К. Кеплер. Ключ к здоровью. Рабочая тетрадь для 5 класса. – Тлн: Коолибри 2002, 2007.

(19) Muusika töövihikud 5. klassile:
1) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetuse töövihik 5. klassile. – Tln: Avita 2004;
2) R. Kangro. Helisev muusika. Muusikaõpetuse töövihik 5. ja 6. klassile. – Tln: Koolibri 2007;
3) Х.-М. Ярв, А. Сепп, М. Мулдма. Музыка. Рабочая тетрадь для 5 класса. – Tln: Avita 2003.

(20) Kunsti töövihikud 5. klassile:
1) I. Raudsepp. Kunstiõpetuse töövihik 5. klassile. – Tln: Avita 2007;
2) И. Раудсепп. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь для 5 класса. – Tln: Avita 2007.

(21) Eesti keele töövihikud 6. klassile:
1) P. Hiisjärv. Emakeele töövihik 6. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2003;
2) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Keelesõber. 6. klassi emakeele töövihik, 1. ja 2. osa. – Tln: Koolibri 2003, 2005;
3) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Keelesõber. 6. klassi eesti keele töövihik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2006;
4) V. Maanso, K. Vardja, M. Vardja. Keelesõber. 6. klassi eesti keele töövihik, 2. osa. – Tln: Koolibri 2006;
5) K. Sarapuu, L. Piits. Eesti keele töövihik 6. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2005;
6) K. Sarapuu, I. Pukk. Eesti keele töövihik 6. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2005;
7) R. Bobõlski, H. Puksand. Keelekillud. 6. klassi eesti keele töövihik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2007;
8) R. Bobõlski, H. Puksand. Keelekillud. 6. klassi eesti keele töövihik, 2. osa. – Tln: Koolibri 2007;
9) K. Vardja, M. Vardja. Kivikillud. 6. klassi kirjanduse töövihik. – Tln: Koolibri 2007.

(22) Vene keele töövihikud 6. klassile:
1) Полева, Э. Флоренская. Русский язык. Рабочая тетрадь для 6 класса, 1 часть. – Тлн: Коолибри 2005;
2) Полева, Э. Флоренская. Русский язык. Рабочая тетрадь для 6 класса, 2 часть. – Тлн: Коолибри 2002, 2005;
3) Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 6 класса. – Tln: Koolibri 2007.

(23) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 6. klassile:
1) A. Metsa, A. Jänese. Eesti keele töövihik vene kooli 6. klassile. – Tln: Koolibri 2004;
2) Õ. Vahar, M. Rikker. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 6. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(24) A-võõrkeele töövihikud 6. klassile:
1) M. Jõul, Ü. Kurm. I Love English. Workbook 4 (A-keel). Tartu: Studium 2006;
2) Т. Касесалу. Давайте дружить! 2 Рабочая тетрадь по русскому языку для VI класса (A-keel). – Tln: Koolibri 2004;
3) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele töövihik 6. klassile (B-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2002, 2008;
4) S. Allik, H. Org, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Schatzkiste. Arbeitsbuch für die VI. klasse (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2002.

(25) B-võõrkeele töövihikud 6. klassile:
1) K. Lengi. English is Easy I Workbook 2 (B-keel). – Tln: Koolibri 2007;
2) И. Бирюкова. Здравствуйте! I Рабочая тетрадь по русскому языку для VI класса. Часть I и II (B-keel). – Tln: Koolibri 2003;
3) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch Kein Problem 1. Teil 1 für die 6. klasse. (B-keel). – Tln: Koolibri 2004;
4) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch Kein Problem 1. Teil 2 für die 6. klasse. (B-keel). – Tln: Koolibri 2005.

(26) Matemaatika töövihikud 6. klassile:
1) K. Kaasik. Matemaatika töövihik 6. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2001;
2) K. Kaasik. Matemaatika töövihik 6. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
3) K. Kaasik. Matemaatika töövihik 6. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
4) T. Kaljas, E. Nurk. Matemaatika töövihik 6. klassile (6. tr). – Tln: Koolibri 2008;
5) T. Кaльяс, Э. Нурк. Математикa. Рабочая тетрадь для 6 класса. – Тлн: Коолибри 2004;
6) K. Kaaсик. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса, I и II часть. – Tln: Avita 2002;
7) K. Kаасик. Рабочая тетрадь по математикe для 6 класса. Часть I. – Tln: Avita 2008

(27) Loodusõpetuse töövihikud 6. klassile:
1) H. Relve. Loodusõpetuse töövihik 6. klassile. – Tln: Koolibri 2003;
2) S. Kaljula, H. Relve. Loodusõpetuse töövihik 6. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
3) S. Kaljula, H. Relve. Loodusõpetuse töövihik 6. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2005;
4) S. Kaljula, H. Relve. Loodusõpetuse töövihik 6. klassile, 2. osa (2. tr). – Tln: Koolibri 2008;
5) K. Lepasaar, R. Kuresoo, T. Kuresoo. Loodusõpetuse töövihik 6. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2007;
6) K. Lepasaar, R. Kuresoo, T. Kuresoo. Loodusõpetuse töövihik 6. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2007;
7) Х. Релве, С. Кальюла. Природовeдение. Рабочая тетрадь для 6 класса, ч 1. – Тлн: Коолибри 2005, 2007;
8) Х. Релве, С. Кальюла. Природовeдение. Рабочая тетрадь для 6 класса, ч 2. – Тлн: Коолибри 2005, 2007.

(28) Ajaloo töövihikud 6. klassile:
1) E. Maripuu, I. Maripuu. Vanaaeg. Ajaloo töövihik 6. klassile. – Tln: Avita 2000;
2) E. Maripuu, I. Maripuu. Vanaaeg. Töövihik 6. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2003;
3) Э. Maрипуу, И. Maрипуу. Рабочая тетрадь по истории для 6 класса. – Tln: Avita 2000.

(29) Inimeseõpetuse töövihikud 6. klassile:
1) S. Kärner. Õpime suhtlema! 6. klassi töövihik. – Tln: Koolibri 2002;
2) K. Kullasepp, M. Kagadze. Suhtlemine on lahe! 6. klassi inimeseõpetuse töövihik. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
3) М. Кагадзе, К. Кулласепп. Общение – это здорово. Рабочая тетрадь по человековедению для 6 класса. – Tln: Koolibri 2007;
4) С. Кярнер. Научимся общаться. Рабочая тетрадь для 6 класса. – Тлн: Коолибри 2000.

(30) Muusika töövihikud 6. klassile:
1) R. Kangro. Helisev muusika. Muusikaõpetuse töövihik 5. ja 6. klassile. – Tln: Koolibri 2007;
2) A. Sepp, H.-M. Järv. Muusikaõpetuse töövihik 6. klassile. – Tln: Avita 2008;
3) А. Сепп, Х.-М. Ярв, М. Мулдма. Музыка. Рабочая тетрадь для 6 классa. – Tln: Avita 2008.

(31) Kunsti töövihikud 6. klassile:
1) I. Raudsepp. Kunstiõpetuse töövihik 6. klassile. – Tln: Avita 2007;
2) И. Раудсепп. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь для 6 класса. – Tln: Avita 2007.

§ 8. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu III kooliastmes

(1) III kooliastme [7.–9. klass] eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis], inglise, saksa, prantsuse keele, geograafia, bioloogia ja ajaloo töövihikud:
1) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Workbook 5 (A-keel). – Tln: Koolibri 2002;
2) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English. Workbook 5 (A-keel). – Tartu: Studium 2004;
3) Ü. Kurm, M. Jõul. I love English. Workbook 6 (A-keel). – Tartu: Studium 2004;
4) Ü. Kurm, M. Jõul. I Love English 7. Workbook. – Tartu: Studium 2003;
5) M. Kariis, M. Peets. Step by Step 5 Workbook 1 (A-keel) III kooliastmele. – Tln: Koolibri 2008;
6) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 5 (A-keel). – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
7) M. Bowen, P. Ellis. Way Ahead. Workbook 6 (A-keel). – Macmillan Education ELT: Allecto 2002;
8) T. Hutchinson. Project Plus. Workbook. – Oxford University Press: Allecto 2002;
9) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 2. Workbook. – Express Publishing: Allecto 2001;
10) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 3. Workbook. – Express Publishing: Allecto 2001;
11) V. Evans, N. O’Sullivan. Click On 4. Workbook. – Express Publishing: Allecto 2002;
12) V. Evans, J. Dooley. Upstream Pre-Intermediate Workbook. (A-keel) III kooliastmele. – Express Pubishing: Allecto 2006;
13) V. Evans, J. Dooley. Upstream B+ Workbook Book (A-keel). III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
14) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 2. Elementary Workbook (A- ja B-keel). – Express Publishing: Allecto 2000;
15) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 4. Intermediate Workbook (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 2001;
16) V. Evans, J. Dooley. Enterprise 3. Pre-Intermediate Workbook (A- või B-keel). – Express Publishing: Allecto 2002;
17) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 1 Workbook & Grammar Book (Beginner) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
18) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 2 Workbook & Grammar Book (Elementary) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
19) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 3 Workbook & Grammarbook (Pre-Intermediate) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
20) V. Evans, J. Dooley. Blockbuster 4 Workbook & Grammarbook (Intermediate) (A- ja B-keel). II ja III kooliastmele. – Express Publishing: Allecto 2007;
21) P. Reilly, M. Dean, A. Sikorzynska, H. Mrozowska. New Opportunities Pre-Intermediate Language Powerbook (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
22) E. Sharman, M. Dean, A. Sikorzynska, H. Mrozowska. New Opportunities Intermediate Language Powerbook (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
23) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Upper-Intermediate Language Powerbook (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
24) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Activity Book 2 (A- või B-keel). – Macmillan Heinemann ELT: Allecto 1999;
25) J. Garton-Sprenger, P. Prowse. Shine. Activity Book 3 (A- või B-keel). – Macmillan Heinemann ELT: Allecto 2000;
26) M. Duckworth, K. Gude. Matrix Pre-Intermediate Workbook (A- või B-keel). – Oxford University Press: Allecto 2002;
27) Das Deutschmobil 3. Arbeitsbuch (A-keel). – Klett: Koolibri, Allecto 2000;
28) E. Vihman. Deutsch. Wiederholen wir Grammatik! Übungen für die Klassen 7–12. – Tln: Koolibri 2002;
29) S. Xanthos-Kretschmer, J. Douvitsas-Gamst, E. Zanthos. Das Neue Deutschmobil Lehrwerk für Kinder und Jugendliche 3 Arbeitsbuch (A- või B-keel) III kooliastmele. – Klett: Koolibri, Allecto 2007;
30) Ü. Kurm. Enjoy your English 2. Workbook (B-keel). – Tln: Koolibri 2000;
31) M. Jõul, Ü. Kurm. Enjoy your English 3. Workbook (B-keel). – Tln: Koolibri 2002;
32) M. Jõul, Ü. Kurm. Enjoy your English 4. Workbook (B-keel). – Tln: Koolibri 2002;
33) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Elementary Workbook (B-keel). – Oxford UP: Allecto 2000;
34) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Pre-Intermediate Workbook (B-keel). – Oxford UP: Allecto 2000;
35) D. Strange, D. Hall. Pacesetter Intermediate Workbook (B-keel). – Oxford UP: Allecto 2000;
36) H. Puchta, J. Stranks. English in Mind 1 Workbook with Audio CD/
CD-ROM for Windows (B-keel). III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2004;
37) H. Puchta, J. Stranks. English in Mind 2 Workbook with Audio CD/
CD-ROM for Windows (B-keel). III kooliastmele. – Cambridge University Press: Allecto 2004;
38) H. Puchta, J. Stranks, R. Carter, P. Lewis-Jones. English in Mind 3 Workbook with Audio CD/CD-ROM for Windows (B-keel). III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2005;
39) L. Kilbey. Energy 1 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
40) L. Kilbey. Energy 2 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
41) L. Kilbey. Energy 3 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2006;
42) L. Kilbey. Energy 4 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog. Allecto 2006;
43) A. Maris. Challenges 1 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
44) L. Kilbey. Challenges 2 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
45) A. Maris. Challenges 3 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
46) A. Maris. Challenges 4 Workbook (B-keel). II ja III kooliastmele. – Pearson Education: AS Dialoog, Allecto 2008;
47) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 1. Workbook with Audio CD/CD-ROM (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
48) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 2. Workbook with Audio CD/CD-ROM (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
49) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 3. Workbook with Audio CD/CD-ROM (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
50) D. Goodey, N. Goodey, M. Craven, M. Levy. Messages 4. Workbook with Audio CD/CD-ROM (B-keel) II ja III kooliastmele. – Cambridge UP: Allecto 2007;
51) A. Maris. New Opportunities Beginner Language Powerbook (B-keel) II–III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
52) O. Johnston, C. Ruze, A. Sikorzynska, H. Mrozowska. New Opportunities Elementary Language Powerbook (B-keel) II–III kooliastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
53) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! II Arbeitsbuch (B-keel). – Heinemann: Allecto 1999;
54) R. McNab, A. O’Brien. Auf Deutsch! III Arbeitsbuch (B-keel). – Heinemann: Allecto 1999;
55) M. Moritz Medo, Rainer E. Wicke. Wer? Wie? Was? Mega 3 Schülerarbeitsheft 1, Lektionen 1–10 (B-keel). – Tln: Koolibri, Allecto 2005;
56) F. Callon, C. Donson. Extra! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
57) F. Callon. Extra! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
58) C. Callon, C. Donson. Extra! Niveau 3 Cahier D’ Exercices (B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
59) L.-K. Pihlak. Geograafia töövihik põhikoolile. Algkursus, 1. osa. – Tln: Koolibri 2003, 2007;
60) E. Jalast. Geograafia töövihik põhikoolile. Algkursus, 2. osa. – Tln: Koolibri 2003, 2007;
61) L.-K. Pihlak, E. Jalast, I. Mägi. Geograafia töövihik põhikoolile. Maailma loodus- ja ühiskonnageograafia. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
62) A. Tõnisson, P. Pihel, L.-K. Pihlak, I. Mägi. Geograafia töövihik põhikoolile. Eesti loodus- ja inimgeograafia. Euroopa geograafia. – Tln: Koolibri 2007;
63) Л.-К. Пихлак. Рабочая тетрадь по гeографии для основной школы. Начальный курс. Часть 1. – Тлн: Коолибри 2003, 2007;
64) Э. Яласт. Рабочая тетрадь по гeографии для основной школы. Начальный курс. Часть 2. – Тлн: Коолибри 2004;
65) Л.-К. Пихлак, А. Тыниссон. Рабочая тетрадь по геогрaфии для основной школы. Начальный курс, ч 2. – Tln: Koolibri 2008;
66) A. Тыниссон, П. Пихел, Л.-К. Пихлак, И. Мяги. Эстония и Европа. Рабочая тетрадь по географии для основной школы. – Tln: Koolibri 2006;
67) Л.-К. Пихлак, И. Мяги, Э. Яласт. Рабочая тетрадь по географии для основной школы. Физическая и общественная география мира. – Tln: Koolibri 2007;
68) A. Parts. Bioloogia töövihik põhikoolile I. – Tln: Avita 2001;
69) A. Parts. Bioloogia töövihik põhikoolile, II osa. – Tln: Avita 2002;
70) A. Parts. Bioloogia töövihik põhikoolile III. – Tln: Avita 2003;
71) A. Parts. Bioloogia töövihik põhikoolile IV. – Tln: Avita 2003;
72) А. Партс. Рабочая тетрадь по биологии для основной школы, 1 часть. – Tln: Avita 2002;
73) А. Партс. Рабочая тетрадь по биологии для основной школы, 2 часть. – Tln: Avita 2003;
74) А. Партс. Рабочая тетрадь по биологии для основной школы, 3 часть. – Tln: Avita 2004;
75) А. Партс. Рабочая тетрадь по биологии для основной школы, 4 часть. – Tln: Avita 2004;
76) Э. Марипуу, И. Марипуу, Э. Лепа. Истoрия древнего мира. Рабочая тетрадь для основной школы. Часть I. – Tln: Avita 2007;
77) Э. Марипуу, И. Марипуу, Э. Лепа. Истoрия древнего мира. Рабочая тетрадь для основной школы. Часть II. – Tln: Avita 2007;
78) Э. Марипуу, И. Марипуу. Истoрия средних веков. Рабочая тетрадь для основной школы. Часть I. – Tln: Avita 2007;
79) Э. Марипуу, И. Марипуу. Истoрия средних веков. Рабочая тетрадь для основной школы. Часть II. – Tln: Avita 2007;
80) Э. Таннберг, М. Нагел. Новое время. Рабочая тетрадь для основной школы. Часть II. – Tln: Avita 2007.

(2) Eesti keele ja kirjanduse töövihikud 7. klassile:
1) P. Ratassepp. Eesti keele töövihik 7. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: Avita 2003;
2) T. Õunapuu. Sõnavorm ja kõne. 7. klassi eesti keele töövihik. – Tln: Koolibri 2003, 2005;
3) T. Õunapuu. Sõnavorm ja kõne. 7. klassi töövihik. – Tln: Koolibri 2006;
4) P. Riismaa, A. Rätsep, T. Veismann. Noor keelekasutaja. 7. klassi eesti keele töövihik. – Tln: Künnimees 2001;
5) I. Au, M. Hennoste. Kirjanduse töövihik 7. klassile. – Tln: Avita 2000;
6) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna võlu. 7. klassi kirjanduse töövihik. – Tln: Koolibri 2003, 2005;
7) Koost. K. Kalamees. Kirjanduse töövihik 7. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
8) Koost. K. Kalamees. Kirjanduse töövihik 7. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007.

(3) Vene keele ja kirjanduse töövihikud 7. klassile:
1) Э. Флоренская. Рабочая тетрадь по русскому языку для 7 класса. Часть I. Орфография – Тлн: Авита 2000;
2) Э. Флоренская. Рабочая тетрадь по русскому языку для 7 класса. Часть II. Морфология – Тлн: Авита 2000;
3) Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 7 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
4) Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 7 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2005, 2007.

(4) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 7. klassile:
1) A. Siirak. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 7. klassile. – Tln: Koolibri 2003, 2005;
2) I. Krall, K. Saarso, E. Sõrmus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 7. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(5) A-võõrkeele töövihikud 7. klassile:
1) M. Jõul, Ü. Kurm. I Love English 5 Workbook. Töövihik 7. klassile (A-keel). – Tartu: Studium 2008;
2) Т. Касесалу. Давайте дружить! Рабочая тетрадь по русскому языку для 7 класса (A-keel). – Tln: Koolibri 2000;
3) Т. Касесалу. Давайте дружить 3! Vene keele töövihik 7. klassile (A-keel). – Tln: Koolibri 2005;
4) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele töövihik 7. klassile (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2003;
5) S. Allik, M. Kolli, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Arbeitsbuch für Jugendliche. Saksa keele töövihik 7. klassile, 1. osa (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 1998;
6) S. Allik, M. Kolli, H. Org. Hallo, Freunde! Arbeitsbuch für Jugendliche. Saksa keele töövihik 7. klassile, 2. osa (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 1998.

(6) B-võõrkeele töövihikud 7. klassile:
1) И. Бирюкова. Здравствуйте! 2 Рабочая тетрадь по русскому языку для 7 класса (B-keel). – Tln: Koolibri 2003;
2) И. Бирюкова. Здравствуйте! 2 Рабочая тетрадь по русскому языку для 7 класса (B-keel). – Tln: Koolibri 2006;
3) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch Kein Problem 2 Arbeitsheft Teil 1 (B-keel) für die 7. klasse. – Tln: Koolibri 2006;
4) H. Allvee, R. Taimsoo, M. Kangro. Deutsch Kein Problem 2 Arbeitsheft Teil 2 (B-keel) für die 7. klasse. – Tln: Koolibri 2007.

(7) Matemaatika töövihikud 7. klassile:
1) A. Kauge. Matemaatika töövihik 7. klassile. – Tln: Avita 2001;
2) E. Nurk, A. Undusk. Matemaatika töövihik 7. klassile (16. tr). – Tln: Koolibri 2008;
3) M. Saks, Ü. Reinson. Matemaatika töövihik 7. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2005;
4) M. Saks, Ü. Reinson. Matemaatika töövihik 7. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2005;
5) A. Kaуге. Рабочая тетрадь по математике для 7 класса. – Тлн: Авита 2000;
6) Ю. Рейнсон, М. Сакс. Рабочая тетрадь по математикe для 7 класса. Часть I. – Avita 2008;
7) Э. Нурк, A. Ундуск. Математика. Рабочая тетрадь для 7 класса. – Тлн: Коолибри 2002, 2005, 2007.

(8) Loodusõpetuse töövihikud 7. klassile:
1) M. Kuurme. Loodusõpetuse töövihik 7. klassile. – Tln: Avita 2001;
2) E. Pärtel. Loodusõpetuse töövihik 7. klassile. – Tln: Koolibri 2003, 2005;
3) E. Pärtel. Loodusõpetuse töövihik 7. klassile, 1. osa (3. tr). – Tln: Koolibri 2008;
4) E. Pärtel. Loodusõpetuse töövihik 7. klassile, 2. osa (3. tr). – Tln: Koolibri 2008;
5) Э. Пяртель. Eстествознаниe. Рабочая тетрадь для 7 класса. – Тлн: Коолибри 2003, 2005.

(9) Geograafia töövihikud 7. klassile:
Ü. Liiber, E. Saar, V. Rootsmaa, U. Vessin. Loodusgeograafia. Töövihik 7. klassile. – Tartu: Studium 2006.

(10) Ajaloo töövihikud 7. klassile:
1) E. Maripuu, I. Maripuu. Keskaeg. Ajaloo töövihik 7. klassile. – Tln: Avita 2000;
2) E. Maripuu, I. Maripuu. Keskaeg. Ajaloo töövihik 7. klassile. II osa. – Tln: Avita 2004;
3) E. Maripuu, I. Maripuu. Keskaeg. Töövihik 7. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
4) Э. Maрипуу, И. Maрипуу. Рабочая тетрадь по истории средних веков для 7 класса. – Tln: Avita 2000.

(11) Inimeseõpetuse töövihikud 7. klassile:
1) K. Kõiv. Inimeseõpetus. 7. klassi töövihik (6. tr). – Tln: Koolibri 2008;
2) К. Кыйв. Человековедение. Рабочая тетрадь для 7 класса (3. tr). – Tln: Koolibri 2008;
3) А. Геккер, О. Геккер, Х. Лайк. Твой графический язык. I часть. – Тлн: Коолибри 2003.

(12) Kunsti töövihikud 7. klassile:
1) I. Raudsepp. Kunstiõpetuse töövihik 7. klassile. – Tln: Avita 2007;
2) И. Раудсепп. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь для 7 класса. – Tln: Avita 2007.

(13) Eesti keele ja kirjanduse töövihikud 8. klassile:
1) T. Õunapuu. Lause ja kõne. 8. klassi töövihik. – Tln: Koolibri 2003;
2) T. Õunapuu, P. Õunapuu. Lause ja kõne. Eesti keele töövihik 8. klassile. – Tln: Koolibri 2005;
3) T. Õunapuu. Lause ja kõne. 8. klassi töövihik. – Tln: Koolibri 2006;
4) M. Ehala, A. Kiin. Noor keelekasutaja. 8. klassi eesti keele töövihik. – Tln: Künnimees 2002;
5) P. Ratassepp. Lausetest tekstini. Eesti keele töövihik 8. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2004;
6) V. Kivisilla, P. Ratasepp, J. Rooste. Kirjanduse töövihik 8. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
7) V. Kivisilla, P. Ratasepp, J. Rooste. Kirjanduse töövihik 8. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
8) I. Au, M. Hennoste. Kirjanduse töövihik 8. klassile. – Tln: Avita 2000;
9) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna vägi. 8. klassi kirjanduse töövihik. – Tln: Koolibri 2003.

(14) Vene keele ja kirjanduse töövihikud 8. klassile:
1) Э. Флоренская. Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса. Часть I. Орфография. – Тлн: Авита 2000;
2) Э. Флоренская. Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса. Часть II. Морфология. – Тлн: Авита 2000;
3) Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 8 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2006;
4) Н. Береснева, Н. Нечунаева. Русский язык. Рабочая тетрадь для 8 класса, ч 2. – Tln: Koolibri 2006;
5) С. Митюрёв. Рабочая тетрадь по литературe. 8 класс. Часть I и II. – Тлн: Авита 2002;
6) С. Митюрев. Литература. Рабочая тетрадь для 8 класса, ч 1. – Tln: Koolibri 2008.

(15) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 8. klassile:
1) A. Siirak. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 8. klassile. – Tln: Koolibri 2003;
2) A. Siirak. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 8. klassile. – Tln: Koolibri 2006;
3) I. Krall, K. Saarso, E. Sõrmus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 8. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(16) A-võõrkeele töövihikud 8. klassile:
1) А. Метса. Твой собеседник 1. Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса (A-keel). – Tln: Koolibri 2003;
2) S. Allik, E. Suigusaar. Hallo, Freunde! Mit Deutsch im Trend. Saksa keele töövihik 8. klassile (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2000.

(17) B-võõrkeele töövihikud 8. klassile:
1) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 3 Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса (B-keel). – Tln: Koolibri 2003;
2) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 3 Рабочая тетрадь по русскому языку для 8 класса (B-keel). – Tln: Koolibri 2006;
3) I. Mangus. Русский язык: Быстро и весело! Vene keele töövihik 8. klassile (B-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2004;
4) V. Leibur, A. Mandri, E. Oruste. Deutsch VIII Arbeitsheft (B-keel). – Tln: Koolibri 2006;
5) H. Allvee, M, Kangro, R. Taimsoo. Deutsch Kein Problem 3 Arbeitsheft Teil 1 (B-keel). – Tln: Koolibri 2007.

(18) Matemaatika töövihikud 8. klassile:
1) M. Lepik, E. Nurk, A. Undusk. Matemaatika töövihik 8. klassile (15. tr). – Tln: Koolibri 2008;
2) E. Nurk, A. Undusk. Matemaatika töövihik 8. klassile. – Tln: Koolibri 2005;
3) M. Saks. Matemaatika töövihik 8. klassile. I osa. – Tln: Avita 2006;
4) M. Saks. Matemaatika töövihik 8. klassile. II osa. – Tln: Avita 2006;
5) М. Лепик, Э. Нурк, A. Ундуск. Математикa. Рабочая тетрадь для 8 класса (7. tr). – Tln: Koolibri 2008.

(19) Geograafia töövihikud 8. klassile:
1) E. Jalast, I. Mägi, L.-K. Pihlak. Maakera loodus- ja inimgeograafia töövihik 8. klassile. – Tln: Koolibri 2001;
2) Э. Яласт, И. Мяги, Л.-K. Пихлак. Физическая география и население земного шара. Рабочая тетрадь для 8 класса. – Тлн: Коолибри 2000.

(20) Keemia töövihikud 8. klassile:
1) L. Tamm, E. Viirsalu. Keemia töövihik 8. klassile. – Tln: Avita 2000;
2) L. Tamm, E. Viirsalu. Keemia töövihik 8. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
3) L. Tamm, E. Viirsalu. Keemia töövihik 8. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
4) A. Tõldsepp, V. Toots. Õpime keemiat. Töövihik 8. klassile. – Tln: Koolibri 2003;
5) A. Tõldsepp, V. Toots. Õpime keemiat. Töövihik 8. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2007;
6) A. Tõldsepp, V. Toots. Õpime keemiat. Töövihik 8. klassile, 2. osa. – Tln: Koolibri 2007;
7) H. Karik. Keemia töövihik 8. klassile. – Tln: Koolibri 2002, 2007;
8) Л. Тамм, Э. Вийрсалу. Рабочая тетрадь по химии для 8 класса. – Тлн: Авита 2000;
9) Х. Kaрик. Химия. Рабочая тетрадь для 8 класса. – Тлн: Коолибри 2002.

(21) Füüsika töövihikud 8. klassile:
1) E. Pärtel. Füüsika töövihik 8. klassile, I ja II osa. – Tln: Koolibri 2003;
2) E. Pärtel. Füüsika töövihik 8. klassile, 1. osa (8. tr). – Tln: Koolibri 2008;
3) E. Pärtel. Füüsika töövihik 8. klassile, 2. osa (7. tr). – Tln: Koolibri 2008;
4) M. Kuurme. Füüsika töövihik 8. klassile. – Tln: Avita 2005;
5) Э. Пяртель. Рабочая тетрадь по физике для 8 класса, часть 1 и 2. – Тлн: Коолибри 2003.

(22) Ajaloo töövihikud 8. klassile:
1) E. Tannberg, M. Nagel. Uusaeg. Ajaloo töövihik 8. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2003;
2) E. Tannberg, M. Nagel. Uusaeg. Ajaloo töövihik 8. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2003;
3) Э. Taннберг. Рабочая тетрадь по новой истории для 8 класса. – Тлн: Авита 2000.

(23) Muusika töövihikud 8. klassile:
A. Skuin, K. Sepp. Muusikaõpetuse töövihik 8. klassile. – Tln: Avita 2008.

(24) Kunsti töövihikud 8. klassile:
1) I. Raudsepp. Kunstiõpetuse töövihik 8. klassile. – Tln: Avita 2007;
2) И. Раудсепп. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь для 8 класса. – Tln: Avita 2007.

(25) Eesti keele ja kirjanduse töövihikud 9. klassile:
1) T. Õunapuu. Keel ja kõne. 9. klassi eesti keele töövihik. – Tln: Koolibri 2003;
2) T. Õunapuu. Keel ja kõne. 9. klassi töövihik. – Tln: Koolibri 2006;
3) A. Aus, M. Ehala. Noor keelekasutaja III. Eesti keele töövihik 9. klassile. – Tln: Künnimees 2003;
4) P. Ratassepp. Mõttest tekstini. Eesti keele töövihik 9. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2005;
5) P. Ratassepp. Mõttest tekstini. Eesti keele töövihik 9. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2005;
6) M. Hennoste. Kirjanduse töövihik 9. klassile. – Tln: Avita 2003;
7) A. Nahkur, M. Sokk. Sõna lugu. 9. klassi kirjanduse töövihik. – Tln: Koolibri 2003, 2005;
8) K. Kalamees. Kirjanduse töövihik 9. klassile «Labürint» III. I osa. – Tln: Avita 2008;
9) K. Kalamees. Kirjanduse töövihik 9. klassile «Labürint» III. II osa. – Tln: Avita 2008.

(26) Vene keele ja kirjanduse töövihikud 9. klassile:
1) A. Полева, С. Митюрeв. Рабочая тетрадь по русскому языку для 9 класса. – Тлн: Коолибри 2002;
2) С. Митюрeв. Литература. Рабочая тетрадь для 9 класса. I. – Tln: Avita 2007;
3) С. Митюрeв. Литература. Рабочая тетрадь для 9 класса. II. – Tln: Avita 2007.

(27) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud 9. klassile:
1) A. Siirak. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 9. klassile. – Tln: Koolibri 2003;
2) M. Kitsnik. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 9. klassile. – Tln: Ilo 2004.

(28) A-võõrkeele töövihikud 9. klassile:
1) А. Метса, Л. Титова. Твой собеседник 2. Рабочая тетрадь по русскому языку для 9 класса (A-keel). – Tln: Koolibri 2003;
2) А. Метса, Л. Титова. Твой собеседник 2. Vene keele töövihik 9. klassile (A-keel). – Tln: Koolibri 2006;
3) M. Kolli, H. Org. Hallo, Freunde! Mit Deutsch in die Welt. Arbeitsbuch für die IX Klasse (A-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2002.

(29) B-võõrkeele töövihikud 9. klassile:
1) И. Бирюкова, Н. Замковая, И. Моисеенко. Здравствуйте! 4 Рабочая тетрадь по русскому языку для 9 класса (B-keel). – Tln: Koolibri 2002;
2) I. Mangus. Русскй язык: Быстро и весело! Vene keele töövihik 9. klassile (B-keel). Tln: TEA Kirjastus 2005.

(30) Matemaatika töövihikud 9. klassile:
1) A. Kauge. Matemaatika töövihik 9. klassile. – Tln: Avita 2001;
2) E. Nurk, A. Undusk. Matemaatika töövihik 9. klassile (14. tr). – Tln: Koolibri 2008;
3) M. Saks. Matemaatika töövihik 9. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
4) M. Saks. Matemaatika töövihik 9. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
5) А. Кауге. Рабочая тетрадь по математике для 9 класса. – Тлн: Авита 2000;
6) Э. Нурк, А. Ундуск. Математикa. Рабочая тетрадь для 9 класса (5. tr). – Tln: Koolibri 2008.

(31) Geograafia töövihikud 9. klassile:
1) A. Tõnisson, P. Pihel, L.-K. Pihlak, I. Mägi. Eesti ja Euroopa loodus- ja inimgeograafia töövihik 9. klassile. – Tln: Koolibri 2003;
2) Ü. Liiber, E. Saar, V. Rootsmaa, M. Uibo, U. Vessin. Loodus- ja inimgeograafia. 9. klassi töövihik. – Tartu: OÜ Studium 2005;
3) А. Тыниссон, П. Пихел, Л.-К. Пихлак, И. Мяги. Эстония и Европа. Физическая география и население. Рабочая тетрадь для 9 класса. – Тлн: Коолибри 2004.

(32) Keemia töövihikud 9. klassile:
1) H. Karik. Keemia töövihik 9. klassile. – Tln: Koolibri 2001;
2) L. Tamm, H. Timotheus, E. Viirsalu. Keemia töövihik 9. klassile. – Tln: Avita 2000;
3) L. Tamm, E. Viirsalu, H. Timotheus. Keemia töövihik 9. klassile. I osa. – Tln: Avita 2007;
4) L. Tamm, H. Timotheus, E. Viirsalu. Keemia töövihik 9. klassile. II osa. – Tln: Avita 2007;
5) Tõldsepp, V. Toots. Õpime keemiat. Töövihik 9. klassile, I osa. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
6) Tõldsepp, V. Toots. Õpime keemiat. Töövihik 9. klassile, II osa. – Tln: Koolibri 2004, 2007;
7) Л. Тамм, Х. Тимотеус, Э. Вийрсалу. Рабочая тетрадь по химии для 9 класса. – Тлн: Авитa 2001;
8) Х. Карик. Химия. Рабочая тетрадь для 9 класса. – Тлн: Коолибри 2002, 2007.

(33) Füüsika töövihikud 9. klassile:
1) E. Pärtel. Füüsika töövihik 9. klassile, 1. osa. Soojusõpetus. Aatomiõpetus. Universumiõpetus (6. tr). – Tln: Koolibri 2008;
2) E. Pärtel. Füüsika töövihik 9. klassile, 1. osa. – Tln: Koolibri 2005;
3) K. Timpmann. Füüsika töövihik 9. klassile, 2. osa. Elektriõpetus (6. tr). – Tln: Koolibri 2008;
4) Э. Пяртель. Рабочая тетрадь по физике для 9 класса, часть 1. – Тлн: Коолибри 2002;
5) К. Тимпманн. Физика. Учение об электричестве. Рабочая тетрадь для 9 класса, часть 2. – Тлн: Коолибри 2004.

(34) Ajaloo töövihikud 9. klassile:
1) E. Tannberg, U. Linnus. Lähiajalugu. Ajaloo töövihik 9. klassile, 1. osa. – Tln: Avita 2004;
2) E. Tannberg, U. Linnus. Lähiajalugu. Ajaloo töövihik 9. klassile, 2. osa. – Tln: Avita 2004;
3) E. Таннберг. Рабочая тетрадь по новейшей истории для 9 класса. – Тлн: Авита 2000;
4) Э. Таанберг, У. Линнус. Новейшая история. Рабочая тетрадь для 9 класса. Часть II. – Tln: Avita 2007.

(35) Ühiskonnaõpetuse töövihikud 9. klassile:
1) M. Varik. Ühiskonnaõpetus. 9. klassi töövihik. – Tln: Koolibri 2003, 2007;
2) M. Варик. Обществоведение. Рабочая тетрадь для 9 класса (2. tr). – Tln: Koolibri 2008;

(36) Muusika töövihikud 9. klassile:
A. Sepp. Muusikaõpetuse töövihik 9. klassile. – Tln: Avita 2003.

(37) Kunsti töövihikud 9. klassile:
1) I. Raudsepp. Kunstiõpetuse töövihik 9. klassile. – Tln: Avita 2007;
2) И. Раудсепп. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь для 9 класса. – Tln: Avita 2007.

§ 9. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate töövihikute loetelu gümnaasiumiastmes

(1) Eesti keele töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) M. Hennoste. Tekstiõpetuse töövihik keskkoolile. – Tln: Avita 1999;
2) M. Hage. Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele töövihik. – Tln: Koolibri 2003;
3) M. Hage. Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele töövihik. – Tln: Koolibri 2006;
4) M. Ehala. Eesti keele struktuuri töövihik. – Tln: Künnimees 2000;
5) M. Ehala. Kirjakeele töövihik gümnaasiumile. – Tln: Künnimees 2000;
6) E. Liivaste, V. Maanso. Õige emakeele harjutusi. Gümnaasiumi õigekeelsustöövihik. – Tln: Koolibri 2003, 2005;
7) M. Madisso. Keele- ja tekstiharjutusi abiturientidele. – Tln: Künnimees 2002;
8) K. Aava. Kõnekunst. Töövihik gümnaasiumile. – Tln: Avita 2003;
9) A. Kilgi, V. Maanso. Keeleviit. Kutseõppeasutuse eesti keele töövihik, 1. osa. – Tln: Koolibri 2004;
10) A. Kilgi, V. Maanso. Keeleviit. Kutseõppeasutuse eesti keele töövihik, 2. osa. – Tln: Koolibri 2005.

(2) Kirjanduse töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) K. Kalamees, M. Lens. XX sajandi vene kirjandus. Töövihik. – Tln: Avita 2001;
2) S. Jehe. Eesti kirjanduse töövihik gümnaasiumiõpilastele. – Tln: Künnimees 2000;
3) M. Rebane. Eesti kirjanduse töövihik kutseõppeasutusele. – Tln: Ilo 2003;
4) M. Rebane. Maailmakirjanduse töövihik kutseõppeasutustele. – Tln: Ilo 2003;
5) S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumi töövihik. – Tln: Avita 2004;
6) A. Nahkur. Kirjandus antiigist renessansini. Gümnaasiumi töövihik. – Tln: Koolibri 2005;
7) A. Nahkur. Kirjandus barokist romantismini. Gümnaasiumi töövihik. – Tln: Koolibri 2006;
8) A. Nahkur. Kirjandus realismist postmodernismini. Gümnaasiumi töövihik. – Tln: Koolibri 2007.

(3) Kirjanduse [vene õppekeelega koolis] töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) С. Митюрeв. Русская литература первой половины XIX века. Рабочая тетрадь для гимназии. – Тлн: Коолибри 2002;
2) С. Митюрeв. Русская литература первой половины 19 века. Рабочая тетрадь для гимназии. – Tln: Koolibri 2006;
3) С. Митюрeв. Русская литература второй половины XIX века. Рабочая тетрадь для гимназии. – Тлн: Коолибри 2002, 2006;
4) С. Митюрeв. Мировая литература, ч 1. От античности до Возрождения. Рабочая тетрадь для гимназии. – Tln: Koolibri 2007;
5) С. Митюрев. Мировая литература, ч 2. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Рабочая тетрадь для гимназии. – Tln: Koolibri 2008.

(4) Eesti keele [vene või muu õppekeelega koolis] töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2002;
2) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumile 10. klassile. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
3) M. Rüütli, E. Viilipus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumi 12. klassile. – Tln: Koolibri 2003, 2006;
4) A. Metsa. Aga teie arvamus? Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2004;
5) A. Metsa. Aga Teie arvamus? Eesti keele töövihik vene õppekeelega 11. klassile. – Tln: Koolibri 2006;
6) A. Siirak, A. Juhkama. Kõnele ja õigesti! Grammatikaharjutuste kogumik vene õppekeelega gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2007.

(5) Võõrkeele [A-, B-, C-keel] töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) A. Pikver. Grammar Practice Book. – Tln: Koolibri 2002;
2) P. Reilly, M. Dean, A. Sikorzynska, H. Mrozowska. New Opportunities Pre-Intermediate Language Powerbook (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
3) E. Sharman, M. Dean, A. Sikorzynska, H. Mrozowska. New Opportunities Intermediate Language Powerbook (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
4) M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities Upper-Intermediate Language Powerbook (A- ja B-keel) III kooli- ja gümnaasiumiastmele. – Pearson Education/Longman: AS Dialoog, Allecto 2008;
5) M. Duckworth, K. Gude. Matrix Pre-Intermediate Workbook (A- või B-keel). – Oxford UP: Allecto 2002;
6) K. Gude, J. Wildman. Matrix Intermediate Workbook (A- või B-keel). – Oxford UP: Allecto 2001;
7) K. Gude. Matrix Upper Intermediate Workbook (A- või B-keel). – Oxford UP: Allecto 2001;
8) L. Prodromou. Rising Star. An Intermediate Course. Practise Book (A- või B-keel). – Macmillan, Heinemann: Allecto 2001;
9) L. Prodromou. First Certificate Star. Practise Book (A- või B-keel). – Macmillan, Heinemann: Allecto 1998;
10) B. Obee, V. Evans. Upstream Upper Intermediate. Workbook (A-keel). – Express Publishing: Allecto 2004;
11) V. Evans, L. Edwards. Upstream Advanced Workbook (A-keel). – Express Publishing: AS Allecto 2005;
12) C. Oxenden, P. Seligson, M. Foley. English File 1. Workbook. – Oxford UP: Allecto 2000;
13) C. Oxenden, P. Seligson, C. Latham-Koenig, M. Foley. English File 2. Workbook. – Oxford UP: Allecto 2000;
14) C. Oxenden, C. Latham-Koenig, G. Hamilton. English File Intermediate Workbook. – Oxford UP: Allecto 1999;
15) C. Oxenden, C. Latham-Koenig, J. Hudson. English File Upper-Intermediate Workbook. – Oxford UP: Allecto 2001;
16) L. Soars, J. Soars. New Headway Intermediate, The Third Edition, Workbook Without Key. – Oxford UP: Allecto 2003, 2007;
17) L. Soars, J. Soars. New Headway Intermediate, The Third Edition, Workbook With Answers. – Oxford UP: Allecto 2003, 2007;
18) L. Soars, J. Soars. New Headway Upper-Intermediate, Third Edition, Workbook Without Key. – Oxford UP: Allecto 2005, 2007;
19) L. Soars, J. Soars. New Headway Upper-Intermediate, Third Edition, Workbook With Answers. – Oxford UP: Allecto 2005, 2007;
20) L. Soars, J. Soars. New Headway Advanced, Workbook Without Key. – Oxford UP: Allecto 2003, 2007;
21) L. Soars, J. Soars. New Headway Advanced, Workbook With Answers. – Oxford UP: Allecto 2003, 2007;
22) K. Wilson, J. Taylor. Prospects Beginner. Workbook [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 1998;
23) F. Wallace. Prospects Pre-Intermediate. Workbook [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 1999;
24) D. Howard-Williams. Prospects Intermediate. Workbook [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 1999;
25) D. Howard-Williams, K. Wilson. Prospects Upper-Intermediate. Workbook [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 2000;
26) D. Howard-Williams, J. Taylor. Prospects Advanced. Workbook [kutseõppeasutustele]. – Macmillan Education ELT: Allecto 2001;
27) L. Bergmann, E. Meister, U. Mölder. Come Along. Vocationally Oriented English Language Learning Material. Workbook [kutseõppeasutustele]. – Tln: Ilo 2004;
28) V. Evans, J. Dooley. Upstream Beginner Workbook (C-keel). Gümnaasiumile. – Express Publishing: Allecto 2007;
29) V. Evans, J. Dooley. Upstream Elementary Workbook (C-keel). Gümnaasiumile. – Express Publishing: Allecto 2007;
30) V. Evans, J. Dooley. Upstream Intermediate. Workbook. – Express Publishing: Allecto 2003;
31) И. Мангус. Я и ты, ты и я. Рабочая тетрадь по русскому языку для 10 класса (A-keel). – Tln: Koolibri 2000;
32) I. Mangus. Русский язык: Быстро и успешно! Рабочая тетрадь для 10-ого класса. – Tln: TEA 2006;
33) I. Mangus. Русский язык: Быстро и успешно! Рабочая тетрадь для 11-ого класса. – Tln: TEA 2007;
34) К. Алликметс. У самовара с улыбкой. Рабочая тетрадь по русскому языку для 11 класса (A-keel). – Tln: Koolibri 2000;
35) Н. Замковая, И. Моисеенко. Многоликая Россия. Рабочая тетрадь по русскому языку для 11 класса (B-keel). – Tln: Koolibri 2002;
36) J. Kortšagina. Приглашение в Россию. Наш адрес: www.ru. Рабочая тетрадь по русскому языку. Базовый уровень. Часть I (B-keel);
37) J. Kortšagina. Приглашение в Россию. Наш адрес: www.ru. Рабочая тетрадь по русскому языку. Базовый уровень. Часть II (B-keel);
38) I. Mangus. Русский язык: Быстро и Успешно. Рабочая тетрадь для 12 класса (B-keel). – Tln: TEA Kirjastus 2008;
39) А. Метса, Л. Титова. Страны и люди. Рабочая тетрадь по русскому языку для гимназии. – Tln: Koolibri 2002;
40) К. Алликметс, Л. Ведина. Ни пуха ни пера! Рабочая тетрадь к учебнику «Встречи I» (C-keel). – Tln: Koolibri 2002;
41) К. Алликметс, Л. Ведина. От А до Я. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся гимназий (к учебнику «Встречи 2») (C-keel). – Tln: Koolibri 2001;
42) H. Kasesalu, E. Liiv, M. Lillemäe. Deutsch XII Arbeitsbuch. – Tln: Koolibri 2004;
43) E. Vihman. Deutsch. Wiederholen wir Grammatik Klassen 7–12. – Tln: Koolibri 2000;
44) R.-M. Dallapiazza, E von Jan, B. Blüggel, A. Schümann. Tangram 2 Arbeitsbuch. (A-, B-, C-keel) gümnaasiumile. – Max Hueber Verlag: Dialoog, Allecto 2006;
45) A. Lind, A. Mandri, L. Paavo, I. Schweitzer. Deutsch XYZ Lehrwerk für die 11. Klasse Arbeitsheft (A-keel). – Tln: Koolibri 2007
46) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 1. Arbeitsbuch (B- või C-keel). – Hueber: Koolibri, Allecto 1998;
47) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 2. Arbeitsbuch (B- või C-keel). – Hueber: Koolibri, Allecto 1998;
48) H. Aufderstrasse jt. Themen Neu 3. Arbeitsbuch (B- või C-keel). – Hueber: Koolibri, Allecto 1998;
49) H. Bock, K.-H. Eisfeld, H. Holthaus, U. Schütze-Nöhmke. Themen aktuell 1 Arbeitsbuch (B- või C-keel). – Hueber: Koolibri, Allecto 2003;
50) H. Aufderstrasse jt. Themen Aktuell 2 Arbeitsbuch (B- või C-keel). – Hueber: Koolibri, Allecto, Dialoog 2005;
51) H. Aufderstrasse jt. Themen Aktuell 3 Arbeitsbuch (B- ja C-keel). – Hueber: Koolibri, Allecto, Dialoog 2005;
52) R.-M. Dallapiazza, E von Jan, T. Schönherr. Tangram 1 Arbeitsbuch. (C-keel) gümnaasiumile. – Hueber: Koolibri, Dialoog, Allecto 2006;
53) H. Bock, J. Müller. Themen neu. Zertifikatsband. Arbeitsbuch. – Hueber: Koolibri, Allecto 2002;
54) A. Schulz. Saksa keele töövihik edasijõudnule. Deutsch für uns. Ein Arbeitsbuch zum Lehrbuch für Fortgeschrittene (C-keel). – TEA Kirjastus 2008;
55) K. Rump, A. Schulz. Deutsch für uns. Arbeitsbuch zum Lehrbuch für Fortgeschrittene I. Töövihik edasijõudnuile I. – Tln: TEA Kirjastus 1999;
56) A. Schulz, K. Rump. Deutsch für uns. Arbeitsbuch zum Lehrbuch für Fortgeschrittene II. Töövihik edasijõudnuile II. – Tln: TEA Kirjastus 2001;
57) K. Rump, A. Schulz. Deutsch für uns. Tests für Anfänger. Testid algajaile. – Tln: TEA Kirjastus 2000;
58) K. Rump. Deutsch für uns. Tests für Fortgeschrittene I. Testid edasijõudnuile I. – Tln: TEA Kirjastus 2000;
59) K. Rump. Deutsch für uns. Tests für Fortgeschrittene II. Saksa keele testid edasijõudnuile II. – Tln: TEA Kirjastus 2001;
60) Szablyár, Á. Einhorn, D. Gelegonya, Á. Magyar, E. Rabl, W. Schmitt. Deutsch mit Grips 1. Lehrwerk für Jugendliche. Arbeitsbuch. – Ernst Klett: Koolibri 2001;
61) C. Dollez, S. Pons. Reflets Niveau 3 Cahier D’ Exercices (A-keel). – Hachette: Allecto 2004;
62) C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio Plus. Cahier gümnaasiumile (A- või B-keel). – Hachette: Allecto 2004;
63) G. Capelle, N. Gidon. Reflets Niveau 1 Cahier D’ Exercices (B- või C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
64) G. Capelle, N. Gidon. Reflets Niveau 2 Cahier D’ Exercices (B- või C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
65) G. Capelle, R Menand, P. Guédon. Taxi! Niveau 1 Cahier D’ Exercices (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
66) G. Capelle, R Menand, P. Guédon. Taxi! Niveau 2 Cahier D’ Exercices (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
67) E. Berard, Y. Canier, C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio 100. Niveau 1 Cahier gümnaasiumile (C-keel). – Hachette: Allecto 2004;
68) E. Berard, Y. Canier, C. Lavenne, C. Tagliante, G. Breton. Studio 100. Niveau 2 Cahier gümnaasiumile (C-keel). – Hachette: Allecto 2004.

(6) Matemaatika töövihikud gümnaasiumiastmes:
1) L. Vedler, S. Vedler. Matemaatika töövihik kutseõppeasutusele I. – Tartu: Atlex 2003;
2) T. Leego. Matemaatika töövihik kutseõppeasutusele II. – Tartu: Atlex 2003.

(7) Geograafia töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) Ü. Liiber, M. Uibo, E. Saar, V. Rootsmaa. Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile. Töövihik. – Tartu: Eesti Loodusfoto 2003;
2) Ü. Liiber, M. Uibo, E. Saar, V. Rootsmaa, A. Järvet. Üldmaateadus gümnaasiumile. Töövihik. – Tartu: Eesti Loodusfoto 2004.

(8) Keemia töövihikud gümnaasiumiastmele:
E. Kõo. Keemia töövihik kutseõppeasutustele. – Tln: Ilo 2004.

(9) Füüsika töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) Ü. Ugaste, J. Saukas. Füüsika gümnaasiumile I. Küsimusi ja ülesandeid. – Tln: Avita 2002;
2) H. Voolaid. Füüsika töövihik kutseõppeasutusele I. – Tartu: Atlex 2003;
3) А. Бразюлене. Структура вещестава. Рабочая тетрадь для 12 классa. – Tln: Koolibri 2004.

(10) Ajaloo töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) E. Maripuu. Eesti ja läänemeremaade ajaloo töövihik 10. klassile. – Tln: Avita 1999;
2) T. Kilumets. Eesti ajalugu. Töövihik 10.–11. klassile. – Tln: Ilo 2004;
3) E. Tannberg, M. Nagel. Uusaeg. Töövihik gümnaasiumile. – Tartu: OÜ Studium 2005;
4) E. Tannberg, M. Nagel. Vanaaeg. Töövihik gümnaasiumile. – Tartu: OÜ Studium 2005;
5) E. Tannberg, M. Nagel. Keskaeg. Töövihik gümnaasiumile. – Tartu: OÜ Studium 2005;
6) H. Ruusmaa. Inimene, ühiskond, kultuur I. Vana-Idamaad, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma. Töövihik gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2005, 2007;
7) H. Ruusmaa. Inimene, ühiskond, kultuur II. Keskaeg ja varauusaeg. Töövihik gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2005;
8) H. Ruusmaa. Inimene, ühiskond, kultuur III. Uusaeg. Töövihik gümnaasiumile. – Tln: Koolibri 2006;
9) S. Issajev, D. Smolentsev. Задачник по истории Эстонии для гимназии. – Tлн: Aрго 2004;
10) Х. Руусмаа. Человек. Общество. Культура. Рабочая тетрадь для гимназии. – Tln: Koolibri 2008.

(11) Inimeseõpetuse töövihikud gümnaasiumiastmele:
K. Kullassepp, H. Saat. Psühholoogia. Gümnaasiumi töövihik. – Tln: Koolibri 2004.

(12) Ühiskonnaõpetuse töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) M. Varik. Ühiskonnaõpetus. II. Töövihik. Gümnaasiumiaste. – Tln: Koolibri 2001;
2) М. Варик. Обществоведение. Рабочая тетрадь для гимназии. – Тлн: Коолибри 2003;
3) А. Григорьев, С. Теплов, В. Жибуртович, А. Валдре, А. Гущин. Обществоведение. Рабочая тетрадь для гимназии. – Tln: Koolibri 2008.

(13) Muusika töövihikud gümnaasiumiastmele:
A. Kaarlep, A. Skuin. Muusikaõpetuse töövihik gümnaasiumile. – Tln: Avita 2000.

(14) Kunsti töövihikud gümnaasiumiastmele:
1) L. Jung, J. Mäemat. Kunstikultuuri ajalugu I. Ürgajast gootikani. Töövihik 10. klassile. – Tln: Kunst 2004;
2) T. Viirand. Kunstikultuuri ajalugu. Renessansist impressionismini. Töövihik 11. klassile. – Tln: Kunst AS 2008.

(15) Läbivate teemade töövihikud gümnaasiumiastmes:
1) K. Aava. Veenmiskunst. Töövihik gümnaasiumile. – Tln: Avita 2003;
2) Ülesandekogu I (kodanikuõpetuse kursuse majandusosa). – Tln: Eesti Junior Achievementi Arengufond 2001.

4. peatükk
PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE (ABIÕPPE ÕPPEKAVALE) VASTAVATE ÕPIKUTE JA TÖÖRAAMATUTE LOETELU 2008/2009. ÕPPEAASTAKS

§10. Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (abiõppe õppekavale) vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu I kooliastmes [1.–2. klass ja 3.–5. klass]

(1) Eesti keele õpikud ja tööraamatud 1. klassile:
K. Karlep, A. Kontor, E. Vihm. Aabits. – Tln: Kabral & Co 1995.

(2) Matemaatika õpikud ja tööraamatud 1. klassile:
E. Värv. Matemaatika õpik-tööraamat 1. klassile, 1., 2., 3. osa. – Tln: TEA Kirjastus 2000–2001.

(3) Eesti keele õpikud ja tööraamatud 2. klassile:
K. Karlep, A. Kontor. Emakeele õpik-tööraamat 2. klassile. I–IV. – Tartu: Studium 2001.

(4) Matemaatika õpikud ja tööraamatud 2. klassile:
E. Värv. Matemaatika tööraamat 2. klassile, 1. ja 2. osa. – Tln: TEA Kirjastus 2003.

(5) Eesti keele õpikud ja tööraamatud 3. klassis:
K. Karlep, A. Kontor. Emakeele õpik. – Tln: Valgus 1990.

(6) Matemaatika õpikud ja tööraamatud 3. klassis:
I. Mutso. Matemaatika tööraamat 3. klassile, 1. osa. – Tartu: Atlex 2003.

(7) Eesti keele õpikud ja tööraamatud 4. klassile:
1) K. Sunts. Emakeele tööraamat 4. klassile. – Tartu: Studium 2002;
2) K. Karlep, A. Kontor. Emakeele õpik, 1. ja 2. osa. – Tln: Kabral & Co 1993.

(8) Matemaatika õpikud ja tööraamatud 4. klassile:
I. Mutso. Matemaatika tööraamat 4. klassile, 1. ja 2. osa. – Tartu: Atlex 2002.

(9) Eesti keele õpikud ja tööraamatud 5. klassile:
1) K. Karlep, A. Kontor. Emakeele õpik-tööraamat I–II. – Tln: TEA Kirjastus 1999;
2) K. Karlep, A. Kontor. Emakeele tööraamat 5. klassile, I osa. – Tln: TEA Kirjastus 2006;
3) K. Karlep, A. Kontor. Emakeele tööraamat 5. klassile, II osa. – Tln: TEA Kirjastus 2006.

§ 11. Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (abiõppe õppekavale) vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu II kooliastmes [6.–7. klass ja 8.–9. klass]

(1) Loodusõpetuse õpikud ja tööraamatud 7. klassile:
M. Lõiv. Maakera loodusvööndid I–III. – Tartu: Studium 2001.

(2) Geograafia õpikud ja tööraamatud 9. klassile:
M. Lõiv. Eesti geograafia õpik-tööraamat – Tartu: Studium 2001.

§ 12. Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (abiõppe õppekavale) vastavate töövihikute loetelu I kooliastmes [1.–2. klass ja 3.–5. klass]

(1) Eesti keele töövihikud 2. klassile:
E. Hiiepuu. Kirjatehnika vihik I–II. – Tln: Avita 2000.

(2) Eesti keele töövihikud 3. klassile:
V. Matesen, I. Muhel. Kirjatehnika vihik I–II. – Tln: Koolibri 1998.

§ 13. Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (abiõppe õppekavale) vastavate töövihikute loetelu II kooliastmes [6.–7. klass ja 8.–9. klass]

(1) Võõrkeele töövihikud 7. klassile:
M. Jõul, Ü. Kurm, T. Tuuling. I Love English 5 Workbook. Lihtsustatud töövihik 7. klassile. – Tartu: Studium 2008.

(2) Geograafia töövihikud 7. klassile:
Ü. Liiber, V. Rootsmaa, E. Saar, U. Vessin. Loodusgegraafia. Lihtsustatud ülesandeid ja tööjuhendeid 7. klassile. – Tartu: Studium 2008.

(3) Ajaloo töövihikud 7. klassile:
A. Ostrat. Ajaloo töövihik 7. klassile. – Tartu: Studium 2001.

(4) Ajaloo töövihikud 8. klassile:
A. Ostrat. Ajaloo töövihik 8. klassile. – Tartu: Studium 2001.

5. peatükk
TOIMETULEKU RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE VASTAVATE TÖÖRAAMATUTE LOETELU 2008/2009. ÕPPEAASTAKS

§ 14. Toimetuleku riiklikule õppekavale vastavad tööraamatud II kooliastmes [3.–6. klass]

(1) Orienteerumisainete tööraamatud:
1) E. Roon, M. Pajos. Olustikuõppe tööraamat 2. kooliastmele. SÜGIS. – Tln: TEA Kirjastus 2006;
2) D. Kuntor, M. Türnpu. Olustikuõppe tööraamat 2. kooliastmele. TALV. – Tln: TEA Kirjastus 2006;
3) D. Kuntor, M. Türnpu. Olustikuõppe tööraamat 2. kooliastmele. KEVAD. SUVI. – Tln: TEA 2007.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 15. Määruse kehtetuks tunnistamine

Haridus- ja teadusministri 27. augusti 2007. a määrus nr 53 «Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2007/2008. õppeaastaks» (RTL 2007, 69, 1221) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Tõnis LUKAS

Kõrghariduse ja teaduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres KOPPEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json