Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 77, 1090

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Vastu võetud 04.09.2008 nr 368

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1 ja 3 alusel ja juhindudes § 25 lõikest 1 ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-dele 4 ja 5 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Harju maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kalevi jahtklubi hoone Tallinn Pirita tee 17
2 Puitelamu Tallinn J. Köleri 1
3 Keila pastoraadi peahoone Harku vald Kumna küla

Kehtestada mälestistele kaitsevööndid vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

2. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Lääne-Viru maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kunda tsemendivabriku hüdroelektrijaama hoone, tamm ja algne turbiin koos ülekandemehhanismiga Kunda linn Jõe 21
2 Pudelahi ja pudelahjude alused Kunda linn Jaama 15
3 Kunda tsemendivabriku Dietz-ahjude korsten nr 1 Kunda linn Jaama 15
4 Kunda tsemendivabriku Dietz-ahju korsten nr 2 Kunda linn Jaama 15
5 Kunda tsemendivabriku klinkerveski hoone Kunda linn Jaama 15
6 Kunda tsemendivabriku direktori elamu Kunda linn Klubi 2
7 Kunda tsemendivabriku tünnivabriku hoone Kunda linn Jaama 1 ja Posti 1
8 Kunda tsemendivabriku korstna alus Kunda linn Jaama 2
9 Kunda tsemendivabriku kontori hoone Kunda linn Jaama 11
10 Kunda tsemendivabriku ametnike elamu Kunda linn Mere 1

Kehtestada alapunktis 1 nimetatud mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile.

Kehtestada alapunktides 2–6 nimetatud mälestistele ühine kaitsevöönd vastavalt kaardile.

Kehtestada alapunktis 7 nimetatud mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile.

Kehtestada alapunktides 8–10 nimetatud mälestistele ühine kaitsevöönd vastavalt kaardile. Kaartidega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Tunnistada ajaloomälestiseks Harju maakonnas, Tallinnas, Vilmsi 53A asuv Tallinna linnatapamaja kontorihoone. Kehtestada nimetatud mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

4. Tunnistada ajaloomälestiseks Pärnu maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Jõõpre kalmistu Audru vald Jõõpre küla
2 Uruste kalmistu Audru vald Kihlepa küla
3 Häädemeeste vana kalmistu Häädemeeste vald Häädemeeste alevik
4 Jaagupi-Uduvere kalmistu Halinga vald Pärnu-Jaagupi alev
5 Kergu kalmistu Kaisma vald Kergu küla
6 Kergu (EAÕ) kalmistu Kaisma vald Kergu küla
7 Kilingi kalmistu Saarde vald Kilingi-Nõmme linn
8 Kalli kalmistu Koonga vald Kalli küla
9 Võiste kalmistu Tahkuranna vald Võiste küla
10 Taali mõisa kalmistu Tori vald Taali küla
11 Kõpu kalmistu Tõstamaa vald Kõpu küla
12 Murru kalmistu Tõstamaa vald Tõhela küla
13 Seliste kalmistu Tõstamaa vald Seliste küla
14 Kaansoo kalmistu Vändra vald Kaansoo küla
15 Ülejõe talu kalmistu Vändra vald Lüüste küla
16 Hauamäe talu kalmistu Vändra vald Oriküla küla
17 Vändra mõisa kalmistu Vändra vald Vändra alev, Vana 31 ja 33
18 Illuste mõisa kalmistu Varbla vald Paatsalu küla
19 Voltveti mõisa kalmistu Saarde vald Tihemetsa alevik
20 Salumetsa talu kalmistu Varbla vald Paatsalu küla

Kehtestada nimetatud mälestistele kaitsevööndid vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

5. Lõpetada arhitektuurimälestise «Suvila Narva-Jõesuus Aia 15, 19. saj» (reg nr 13992, Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Aia 15), mis on tunnistatud mälestiseks kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130), mälestiseks olemine, sest asi on hävinud ja tema piisavalt autentsena taastamine ei ole võimalik.

6. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

7. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Laine JÄNES

/otsingu_soovitused.json