Teksti suurus:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.06.2011
Avaldamismärge:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Vastu võetud 25.06.2002 nr 205
RT I 2002, 54, 343
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2003RT I 2003, 44, 30602.06.2003
15.07.2003RT I 2003, 54, 36719.07.2003
02.03.3006RT I 2006, 12, 8812.03.2006
27.04.2006RT I 2006, 19, 15308.05.2006
20.03.2008RT I 2008, 14, 10530.03.2008
28.08.2008RT I 2008, 40, 23312.09.2008

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 10 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Tolliseadustikuga».
[RT I 2003, 54, 367 - jõust. 19.07.2003]

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid ning reisijatele avatud piiripunktid Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele.
[RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

§ 2. Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

 (1) Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid on:
 1) maanteelõikudel (lisa 1);
 2) raudteejaamades (lisa 2);
 3) mere- ja piiriveekogude sadamates (lisa 3);
 4) lennujaamades (lisa 4).

 (2) [Kehtetu – RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

 (3) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele on sätestatud lisas 6.
[RT I 2003, 44, 306 - jõust. 02.06.2003]

§ 3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1  RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MAANTEELÕIKUDEL

Lisa 2  RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID RAUDTEEJAAMADES

Lisa 3  RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MERE- JA PIIRIVEEKOGUDE SADAMATES

Lisa 4  RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID LENNUJAAMADES

Lisa 5  [Kehtetu – RT I 2003, 44, 306 – jõust. 12.03.2006]

Lisa 6  REISIJATELE AVATUD PIIRIPUNKTID AINULT EESTI VABARIIGI JA VENE FÖDERATSIOONI ELANIKELE

/otsingu_soovitused.json