Teksti suurus:

Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 78, 1103

Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine

Vastu võetud 11.09.2008 nr 394

«Relvaseaduse» § 85 lõike 3 alusel asutada kaitseväe Männiku harjutusväli asukohaga Harju maakonnas Saku ja Kiili vallas (pindala 1246,39 ha, välispiiri pikkus 23 km) vastavalt Männiku harjutusvälja skeemile (lisatud).

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

Korralduse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 15.09.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-05646.

Lisa 13026760 394klisa

/otsingu_soovitused.json