Teksti suurus:

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2013
Avaldamismärge:RTL 2008, 78, 1107

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamine

Vastu võetud 12.09.2008 nr 400

«Isikuandmete kaitse seaduse» § 36 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» § 10 lõikega 4, «Avaliku teenistuse seaduse» § 37 lõikega 2 ja § 38 punktiga 2 ning Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega nr 259 «Riigiteenistujate töötasustamine 2008. aastal» ja kuulanud ära Riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukoha:

1. Nimetada Viljar Peep Andmekaitse Inspektsiooni peadirektoriks määratud ajaks viieks aastaks alates 1. oktoobrist 2008. a kuni 30. septembrini 2013. a.

2. Määrata Viljar Peebu kuupalgamääraks 21 100 krooni 34. palgaastme järgi. Palgaastmele vastava diferentseeritud palgamäära kehtestab justiitsminister.

3. Maksta Viljar Peebule lisatasu doktorikraadi eest 20 protsenti ametipalgast.

4. Maksta Viljar Peebule lisatasu teenistusaastate eest vastavalt teenistusstaažile.

5. Viljar Peebu avaliku teenistuse staaž 1. oktoobri 2008. a seisuga on 13 aastat 1 kuu ja 1 päev.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json