Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 "Tervise Arengu Instituudi põhimäärus" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 77, 1070

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 "Tervise Arengu Instituudi põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 12.09.2008 nr 50

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruses nr 73 «Tervise Arengu Instituudi põhimäärus» (RTL 2003, 52, 774; 2004, 10, 145) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Sotsiaalministeeriumi tellimusel või Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatult riiklike ja Euroopa Sotsiaalfondi programmide väljatöötamine, koordineerimine ja elluviimine, strateegiate rakendamiseks vajalike tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimine;»;

2) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teadusnõukogusse kuuluvad ametikoha järgi direktor, teadusdirektor ja teadussekretär.»;

3) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teadusdirektor ja osakonnajuhatajad loetakse teadustöötajateks, kui nad osalevad teadusteema või uurimisprojekti täitmises.».

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json